Populære Europan-tomter

Norske tomter til Europan var blant de ti mest populære i Europa. Her er bidragene.

Norske tomter til Europan var blant de ti mest populære i Europa. Her er bidragene.

Arkitekturmodell, kvister, landskap, trehytte. Foto.

Hjertelia i Hønefoss er tiltenkt fremtidig byvekst i forbindelse med planlagt ny jernbane til Oslo, og er området som tiltrakk se aller flest forslag blant de norske tomtene i Europan. «Født i skogen» er tittelen på dette forslaget.

Foto: Europan
>

De fire norske tomtene i Europan 16 fikk til sammen 100 forslag og alle var blant de ti mest populære tomtene i Europa. De fire tomtene er FagerstrandRisøyLevanger og Hjertelia.

– At de norske tomtene tiltrekker seg flest deltakere forteller oss at norske kommuner tilbyr både interessante problemstillinger og relevante oppdrag til de unge arkitektene, sier Bjørnar Haveland, generalsekretær i Europan Norge, i en pressemelding.

– Fantastisk mangfold

Haveland mener unge arkitekter i dag opplever at det blir stadig vanskeligere å delta i konkurranser, enten på grunn av stadig strengere prekvalifiseringskrav, eller unødvendig store leveranser som krever for mye ressurser for små kontorer.

– I Europan ber vi bare om det materialet som er strengt tatt nødvendig for å kommunisere idéene. Vi ser at dette gir utslag i et fantastisk mangfold av spennende prosjekter, sier Haveland.

Fra Hønefoss til Haugesund

I Levanger er oppgaven å ta vare på den gamle trehusbebyggelsen, samtidig som man får til en bærekraftig utvikling. Risøy er et bolig-, havn- og verftsområde sentralt i Haugesund, som sliter med dårlig infrastruktur og mangel på gode fellesarealer.

Hjertelia er et område i Hønefoss tiltenkt fremtidig byvekst i forbindelse med planlagt ny jernbane til Oslo. Tettstedet Fagerstrand på Nesodden trenger på sin side hjelp til å binde sammen et fragmentert område med gammel industri og bilavhengige innbyggere.

Avgjøres i desember

Juyren for årets Europan i Norge omtales i pressemeldingen som «stjernespekket». Den består av Berit Skarholt (KMD), Sabine Müller (AHO), Øystein Rø (Transborders studio), Aga Skorupka (Rodeo Arkitekter), Nina Lundvall (St John Architects), Henri Bava (Agence Ter/ K.I.T), Wenche Dramstad (NIBIO), Linn Runeson (Edit) og Joakim Skajaa (Skajaa Arkitektkontor/Nasjonalmuseet).

Juryen offentliggjør vinnerne den 13. desember 2021. Les mer her.

Se digital utstilling av prosjektene her:

Fagerstrand - 22 prosjekter

Risøy - 22 prosjekter

Levanger - 26 prosjekter

Hjertelia - 30 prosjekter

>
>
>