Skal transformere Ladehammeren

PKA arkitekter, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter, Erik Langdalen Arkitektkontor og Bjørbekk & Lindheim har vunnet konkurransen om å transformere Ladehammeren i Trondheim.

Geir Brendelands akvarell som illustrerer en tenkt situasjon i det nye Ladehammeren-prosjektet.

Illustrasjon: Geir Brendeland
>

– Dette har vært en langvarig sak her i Trondheim, og hele anlegget skulle først rives. Det er helt fantastisk at det nå blir bevart. Vi skal transformere det og åpne det opp for byen og byens befolkning. Det er et litt annerledes eiendomsprosjekt, men typisk for tiden vi lever i, der transformasjonsprosjektene for fullt tar over, sier Geir Brendeland.

Vinnerteamet består av PKA arkitekter, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter, Erik Langdalen Arkitektkontor og Bjørbekk & Lindheim, i tillegg til rådgivende ingeniører i Degree of Freedom.

Brendeland mener at deres forslag var det som gikk lengst i å bevare og videreføre de eksisterende strukturene.

– Vi vet jo ikke enda hvor mye av de eksisterende konstruksjonene vi kan beholde, den tekniske tilstanden er uviss, og vi vet allerede at fasadene ikke kan rehabiliteres der de står og må plukkes ned. Prosjektet viderefører dagens strukturer og arkitektonisk uttrykk og er slik sett et robust og godt utgangspunkt for den videre dialogen med antikvariske myndigheter og Trondheim kommune, legger Liv Svare fra Heimdal bolig til.

>

Fremtidens Ladehammeren sett fra sjøen.

Illustrasjon: Arkitekterna Krook & Tjäder

Slik skal anlegget etter planen transformeres.

Illustrasjon: PKA arkitekter, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter, Erik Langdalen Arkitektkontor og Bjørbekk & Lindheim

Boliger og utadrettet virksomhet

Anlegget har tidligere huset Ladejarlen videregående skole, som opprinnelig ble bygget som Det maritime skolesenter i Trondheim, fra 1957 til 1964, tegnet av arkitekt Asbjørn Stein. Siden 2017 har bygningene stått tomme.

Målet er å skape et attraktivt og levende sted, og åpne eiendommen for allmenheten med utadrettet virksomhet, aktiviteter og boliger.

Respekt for eksisterende arkitektur

Etter tiår med forfall er det ikke mulig å ta vare på byggene slik de står i dag, men respekt for eksisterende arkitektur har likevel vært en rettesnor, heter det i en pressemelding fra Ladehammeren AS, som er eid av Dora eiendom, Fredensborg bolig og Heimdal bolig.

«Vinnerkonseptet er robust, og viderefører og videreutvikler dagens struktur og arkitektur», mener juryen.

«Bebyggelsen framstår som relativt uendret i volum og uttrykk, og «minnebildet» av dagens bebyggelse som landemerke er beholdt og forsterket. Forutsetningene ligger godt til rette for en vellykket transformasjon fra skoleområde til boligområde til glede, ikke bare for de fremtidige beboerne, men også for byens befolkning for øvrig», skriver juryen videre.

Prosjektet sett fra Ladehammerveien.

Illustrasjon: Arkitekterna Krook & Tjäder

Situasjonsplan.

Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim

Høye miljøambisjoner

Juryen peker også på at vinnerteamet viser høye og tydelige miljøambisjoner, og viser et bevisst forhold til økonomisk besparelse med tanke på klimakvoter som vil bli pålagt byggebransjen i fremtiden.

«Prosjektet er overbevisende og klart beste besvarelse i forhold til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft», skriver de.

«Konkurranseforslaget hadde også utfordringer som ikke var løst, og den første bearbeidingen har allerede funnet sted. Vi er nå klare til å begynne dialogen om videre utvikling av prosjektet», skriver juryen avslutningsvis.

Eiendommen ligger sentralt i Trondheim, på et platå på Ladehammeren, vestvendt med utsikt over fjorden og mot Midtbyen, og nært transformasjonsområdet på Nyhavna.

Foto: Ladehammeren AS

24 team

Juryen har bestått av sivilarkitektene Ole Wiig (juryleder), Kine Tambs og Liv Svare. I tillegg var forskningsleder ved Community SINTEF, PhD Carine Lausselet, jurymedlem med særlig kompetanse innen bærekraft.  

Det var i fjor vår at Ladehammeren AS inviterte til åpen prekvalifisering for utviklingen av Ladehammeren. 24 kvalifiserte teams meldte seg på, hvorav fem ble prekvalifisert. De andre prekvalifiserte teamene var:

– Lusparken Arkitekter, Reiulf Ramstad Arkitekter og Dronninga Landskap

– Skibnes arkitekter og Henning Larsen 

– A-lab og JSTA

– Lundhagem Arkitekter, SLA og LEVA

>
>
>