Tomtesøk for neste Europan

Europan speider nå etter tomter i Norge til arkitektkonkurransen Europan 17. Frist for påmelding er 20. mai.

Europan speider nå etter tomter i Norge til arkitektkonkurransen Europan 17. Frist for påmelding er 20. mai.

Tone Berge og Bjørnar Skaar Haveland i Europan Norge mener at Europan er en mulighet til å få på banen forslag norske kommuner ellers bare kunne drømme om. Foto: Fotograf Løtvedt

>

Europan-konkurransen er en internasjonal og åpen konkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og byplanleggere under 40 år. Ved å presentere kommuner og utbyggere for ambisiøse tverrfaglige team, lar Europan kommunene konkurrere om de beste arkitektene — mens arkitektene prøver å sikre seg de mest spennende oppdragene, heter det i en pressemelding fra Europan.

Krisestemning

Temaet for Europan 17 – Living Cities 2 er «Care», og er en oppfordring til tverrfaglig undersøkelse av fremtidens byer og tettsteder i en tid preget av kriser. Hvordan kan vi styrke og forbedre våre levende omgivelser i et slikt perspektiv, spør Europan i utlysningsteksten for sin neste konkurranse.

– FNs klimapanel har erklært kode rød for menneskeheten. De nyeste rapportene fra klimapanelet forsterker dette budskapet, og viser at det haster å skape mer klimarobuste byer og tettsteder samtidig som vi fremmer bærekraftig samspill mellom mennesker og natur, sier Tone Berge, generalsekretær og daglig leder i Europan Norge.

>

Nesodden-kontoret Sanden + Hodnekvam vant Europan 16-konkurransen for Fagerstrand med forslaget «Living city, living sea». Illustrasjon: Sanden + Hodnekvam

God oppslutning

Mer enn 600 team forventes å melde seg på årets Europan-konkurransen, der de ulike teamene leverer forslag til tomter fordelt over hele Europa. I Norge har man tidligere hatt god oppslutning for konkurransen.

Bjørnar Skaar Haveland, generalsekretær Europan Norge, sier at kommuner som deltar i Europan 17 kan regne med rundt 20-30 forslag til hver tomt. Det betyr mye tankekraft som kommunen kan dra nytte av, mener han.

– Om en kommune får inn 20 forslag til et sted de vil utvikle, og arbeidet som er gjort av teamene i konkurransen har en verdi på rundt 500 000 kroner per forslag, sier det seg selv at det er en mulighet til å få på banen forslag man ellers bare kunne drømme om, sier Haveland.

Vidt spenn

Når det gjelder tomtene til Europan-konkurransen, kan de spenne over alt fra bygninger, by- og landskapsrom til regioner, heter det i pressemeldingen.

– Det kommunen skal gjøre, er å utvikle en interessant problemstilling og vise at de er villige til å forplikte seg til en prosess som varer lengre enn konkurranseperioden. Kommunen skal også gi tydelige bestillinger om oppfølgingsoppdrag til arkitektene som vinner, forteller Haveland.

Kommuner og utbyggere blir oppfordret til å melde interesse for å delta. Endelig søknadsfrist er 20. mai 2022.

>
>
>