Veterinærhøgskole-opsjon funnet ulovlig

Arkitektbedriftene har fått medhold etter at de klagde parallelloppdraget for den gamle veterinærhøgskolen i Oslo inn til klagenemnda. – Nå tenker vi at vi har satt en stopper for at det kan ligge en uklar gulrot der som en mulighet, sier juridisk rådgiver Anette Søby Bakker.

– Det er som det pleier å være. Arkitektene ønsker å levere best mulig, og bruker mye mer ressurser enn det de får betalt for. Når man da i tillegg legger inn muligheten for en opsjon, er det fristende å levere enda mer for å stå enda bedre stilt når oppdragsgiver skal velge videre, sier Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene, Her sammen med Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene.

Foto: Torgeir Holljen Thon
>

Det ble rabalder i bransjen da Oslo kommune og Linstow eiendom i høst utlyste et parallelloppdrag for utvikling av den gamle veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo. Alt for mye for alt for lite, var det mange i bransjen som mente, og Arkitektbedriftene valgte å klage utlysningen inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), som følge av en opsjon for videre kontrakt, som de mente var uklar og burde utlyses som en ny konkurranse.

Nå er klagen behandlet i Kofa, og avgjørelsen er tydelig:

«Oslo kommune v/Oslobygg KF har brutt anskaffelsesforskriften § 19-1 (2), ved ikke å følge forskriftens krav om at opsjoner klart skal angi hvilke endringer oppdragsgiver kan foreta, i hvilket omfang og på hvilke vilkår», er konklusjonen til Kofa.

– Vi har fått fullt medhold i vår klage. Vi vil til livs at også offentlige innkjøpere utnytter bransjens hang til gratisarbeid, sier Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene.

>

– Alt for uklar

Problemet med opsjonen var at den var en gulrot i andre enden av oppdraget, som i praksis fikk deltakerne til å legge inn ekstra arbeid, påpeker Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene.

– I dette tilfellet var det veldig usikkert om det kom til å bli noe, og med hvem, det kunne være både det ene og det andre, det syns vi er uheldig, sier Bakker.

– Vi vet jo at det i alle sånne konkurranser blir lagt ned mer arbeid enn man får betalt for, sier Bakker, før Skjerdingstad legger til:

– Det ser man jo også av utstillingen og presentasjonen av forslagene her. Det er som det pleier å være. Arkitektene ønsker å levere best mulig, og bruker mye mer ressurser enn det de får betalt for. Når man da i tillegg legger inn muligheten for en opsjon, er det fristende å levere enda mer for å stå enda bedre stilt når oppdragsgiver skal velge videre. Men som Kofa også har sett, så var den opsjonen her alt for uklar.

Slik ser området rundt Veterinærhøgskolen ut i dag. Forslagene fra parallelloppdraget legger opp til en økning av utnyttelsen, både i form av nybygg, og påbygg på eksisterende bebyggelse.

Foto: Statsbygg

Kan bli ilagt gebyr

Som følge av avgjørelsen i Kofa, kan ikke Oslo kommune og Linstow utløse opsjonen. Det vil i så fall innebære en ulovlig direkte anskaffelse, og kommunen vil da ilegges et overtredelsesgebyr. Kofas avgjørelser er ikke bindende, men de fleste offentlige oppdragsgivere følger dem likevel, påpeker Bakker.

– Videre oppdrag vil måtte lyses ut og konkurreres om, så alle kan delta på like vilkår. Det mener vi er bra, sier hun.

Når man har med seg en privat byggherre på laget, så kan imidlertid de gjøre som de vil, påpeker Bakker.

– De kan velge å engasjere et av de tre teamene, eller noen andre, om de ønsker, sier hun.

Stopper uklar gulrot

– Sa dere ifra om dette direkte til teamene som deltok?

– Vi har ikke lov til å påvirke de som deltar eller gir tilbud. Derfor var det viktig for oss å gå tidlig ut og si at vi kom til å prøve den opsjonen, så de visste det da de deltok, sier Bakker.

– Tenker dere at denne avgjørelsen får konsekvenser for fremtidige utlysninger fra offentlige oppdragsgivere?

– Ja. Vi har jo sett flere tilfeller av denne formen. Nå tenker vi at vi har satt en stopper for at det kan ligge en uklar gulrot der som en mulighet. Da må det i så fall være et konkret prosjekt som har tilknytning til det man leverer i parallelloppdraget og hvor premissene er tydelige, sier Bakker.

Oversiktsillustrasjon som viser Pir 2-teamets visjon for hele tomta.

Illustrasjon: Pir2/Built/Briq/Local

Oversiktsillustrasjonen viser A-lab-teamets visjon for hele tomta.

Illustrasjon: A-lab/Fabel/Arcgency/Natural State

Oversiktsillustrasjon som viser Reiulf Ramstad arkitekters og LPOs visjon for hele området.

Illustrasjon: LPO/Reiulf Ramstad Arkitekter/Grindaker/Bark/WSP

Positiv til prosjektet som helhet

Skjerdingstad understreker at Arkitektbedriftene stiller seg veldig positive til utviklingen av den gamle veterinærhøgskolen som byutviklingsprosjekt, og at kommunen går sammen med en privat utvikler og ser på området som helhet, i stedet for å jobbe hver for seg med hver sin tomt.

– Vi er ikke ute etter prosjektet som sådan eller de som har levert bidrag, som også er medlemmer hos oss. Men vi må finne rammer som er bra for bransjen som helhet, sier han.

– VI kan ikke sitte og se på en utvikling hvor det blir stadig dårligere vilkår. Vi må sette ned foten et sted. Bransjen selv har vanskelig for å gjøre det, særlig i dårlige tider, legger Bakker til.

Vil ha høyere pris på tidlig fase

Ifølge Skjerdingstad er det viktig å sette en høyere pris på arbeidet som gjøres i tidlig fase.

– Nå er det gjerne sånn at man leverer masse i tidlig fase, hvor alle de gode ideene skapes og de morsomme konseptene utvikles. Da er man villig til å jobbe for knapper og glansbilder, før man kanskje tjener pengene i en prosjekteringsfase. Men da er det gjerne totalentrepriser, hvor arbeidet arkitekten legger ned er under sterkt press. Til slutt blir det ikke så mye penger å tjene noe sted. Derfor tenker vi at den verdiskapningen som skjer i tidlig fase er noe som i større grad må settes høyere pris på, avslutter han.

Utviklingsdirektør i Linstow Terje Lorentzen og divisjonsdirektør i Oslobygg Kjersti Folvik utenfor den gamle Veterinærhøgskolen. Linstow og Oslo kommune eier henholdsvis en og to tredjedeler hver av eiendommen som tidligere utgjorde Veterinærhøgskolen.

Foto: Torgeir Holljen Thon

Tar Kofa til etterretning

Oslo kommune v/Oslobygg KF har blitt orientert om beslutningen til klagenemnda. Oslobygg svarer at oppdraget med Veterinærhøgskolen er en ny måte å organisere tidligfasen på, og et «innovativt offentlig/privat samarbeid som har skapt mye begeistring og oppmerksomhet». 

– Det er mye god energi og gode leveranser fra teamene, som alle har vist veldig god oppgaveforståelse. Det som er fokus for oss nå er utstillingen av leveransene, og videre medvirkning og samskaping med nabolag, interessenter og kommunale aktører, sier Kjersti Folvik, divisjonsdirektør i Oslobygg til Arkitektur.

Hun viser til at det nå finnes «mange usikkerheter» i prosessen som ligger foran dem. Dette er noe de mener måtte gjenspeiles i utlysningen. 

– Regelverket er dynamisk, og grensene må kunne utfordres når vi jobber med prosessinnovasjon. Vi har vært klar over risikoen, og mange av vurderingene til nemnda er derfor gjenkjennelige og forståelige. Vi ønsket å utfordre handlingsrommet, og mente at opsjonen var innenfor regelverket. Vi ser at klagenemda vurderer dette annerledes enn oss, og tar konklusjonen til etterretning, sier Folvik. 

– Arbeidet fortsetter

– Poenget til Arkitektbedriftene er at Oslobygg, ved å legge inn en opsjon til videre kontrakt, har fått teamene til å strekke seg enda lenger og jobbe enda mer, men at den samme opsjonen var ulovlig. Hva tenker dere om å ha gitt deltakerne forhåpninger om videre oppdrag i andre enden, som det nå viser seg å være ulovlig å gi?

– Vi har prøvd å gjøre prosessen så forutsigbar og transparent som mulig, med alle de usikkerhetene som ligger i en innovativ prosess. Vi har selv opplevd dette som en inspirerende prosess og har også fått den tilbakemeldingen fra alle teamene. Teamene har selv vært med å forme prosessen underveis, samtidig som de ble oppfordret til å være lojale overfor hverandre med tanke på omfanget på leveransen, sier Folvik.

Divisjondirektøren mener Oslobygg hele veien har vært tydelig overfor teamene på at det er usikkerhet om den videre prosessen og dermed om det er mulig å utløse opsjoner. 

– Vi varslet også teamene da klagen fra Arkitektbedriftene til Kofa ble kjent, og at den gjorde utløsningen av opsjonen mer usikker. Vi synes det er synd for både oss og teamene som har levert så gode innspill at vi ikke kan utløse opsjonen, men arbeidet med å utvikle den gamle Veterinærhøgskolen fortsetter uavhengig av dette, avslutter Folvik. 

>
>
>