Vil ha alternativer til konkurranse

Kunne alle timene som går med til konkurranseforslag vært brukt til noe mer nyttig? Dagens konkurransesystem er lite bærekraftig, mener Arild Eriksen.

Kunne alle timene som går med til konkurranseforslag vært brukt til noe mer nyttig? Dagens konkurransesystem er lite bærekraftig, mener Arild Eriksen.

Portrett av Arild Eriksen.

Det burde være en måte å gi Fortidsminneforeningen et nytt besøkssenter ved Urnes uten at det skal brukes rundt 40 millioner kroner i arbeidstimer på den ene konkurransen, mener Arild Eriksen. Foto: Fragment / Arne B. Langleite

Foto: Fragment / Arne B. Langleite
>

Forrige uke annonserte Norske arkitekters landsforbund (NAL) en todelt konkurranse om å tegne ny kunsthall i Lillehammer, først med åpen prekvalifisering og utvelgelse, deretter en begrenset plan og designkonkurranse mellom fire søkere.

Fra før har Snøhetta gjort en mulighetsstudie for utvidelse av Kunstmuseet. Da NAL delte utlysningen på Facebook, fikk det arkitekt Arild Eriksen i Fragment til å reagere på framgangsmåten.

«Så nå inviteres det til å tegne et annet bygg basert på underlagsarbeidet allerede utført?» skrev Eriksen i kommentarfeltet, og mente NAL bør vurdere om det i det hele tatt skal oppfordres til konkurranse, og kanskje heller se på andre modeller. I dette tilfellet burde uten tvil Snøhetta tegne museumsbygget og videreutviklet skisseprosjektet, mente Eriksen.

– Vi lever i en tid der det virker som konkurranse er den eneste måten å utvikle samfunnet på. Men tidligere har man også hatt offentlige boligutviklere og andre modeller. Man må ikke tenke at konkurranse er den eneste veien å gå, utdyper Eriksen til Arkitektnytt.

>

Illustrasjon fra et av de 124 forslagene som har kommet inn til konkurransen om nytt verdensarvsenter ved Urnes stavkirke. Foto: Fortidsminneforeningen

Behov i distriktene

Det er ingen tvil om at konkurranser i arkitektbransjen har vært en måte å utvikle noen av de aller flotteste prosjektene på, vedgår Eriksen.

– Jeg har tross alt selv etablert arkitektkontor med utgangspunkt i arkitektkonkurranse, så jeg ser selvfølgelig poenget med konkurranser. Men jeg ser også at det er en tidstyv. I et land der man har så stort behov for kompetanse for eksempel i distriktene eller for ikke-kommersielle boligutvikler som Tøyen Boligbyggelag, så tenker jeg at alle disse gratis arbeidstimene kunne vært brukt andre steder.

I Norge har vi masse små steder som kunne hatt stor nytte av blikket til en byutvikler eller arkitekt, mener han.

– Du skriver også på Facebook at når resten av samfunnet har stadig høyere ambisjoner for bærekraft kan arkitektkonkurransen virke utdatert? På hvilken måte er arkitektkonkurransen lite bærekraftig?

– Da tenker jeg nettopp på dette med arbeidstimer, at man bruker så mye ressurser på ett bygg. Det er ekstremt mange andre ting man kunne brukt de samme timeressursene på. Man kan jo bare se på klimafotavtrykket det er å ha en arbeider sittende å jobbe med et sånt prosjekt.

Alle de gratis arbeidstimene som brukes på konkurranser kunne heller vært brukt på ting det er stort behov for, som ikke-kommersielle boligutviklere som Tøyen Boligbyggelag, mener Eriksen. Her fra et møte under Tøyen Boligkonferanse. Foto: Jonas Adolfsen

Vil ha mer lokal arkitektur

Eriksen tror et alternativ til konkurransesystemet hadde vært å tenke arkitektur og bygningsutvikling mer lokalt.

– Mye av det som settes ut på konkurranse vinnes av folk i byene og av internasjonale kontorer. Det er også med og genererer masse reising og mer forbruk. Men trenger ikke alltid tenke at det internasjonale miljøet er så mye flinkere. Vi burde i stedet satse mer på lokale arkitekter, på samme måte som man vil ha lokale byggmestere og materialer, sier han.

Et forslag for å begrense veksten og internasjonaliseringen av konkurransene, som tidligere har vært nevnt av blant andre John Sanden i Sanden+Hodnekvam, er å kreve medlemskap i NAL i enkelte konkurranser. Forslag som dette møter imidlertid motstand i EØS-avtalen, som krever at konkurranser utlyses i hele EØS-området. Det mener Eriksen likevel er en kamp man må ta.

– Jeg tror virkelig man må utfordre reglene hvis man skal finne fram til gode og bærekraftige alternativer til den konkurranseformen vi har i dag. Det har potensial til å utgjøre en stor forskjell, sier han.

>
>
>