Vil ha liv i fossen

Hønefoss vil gjøre Hønefossen til en nasjonal reiselivsdestinasjon. Nå spør de arkitekter, landskapsarkitekter og kunstnere om hjelp i en internasjonal idékonkurranse.

 

Hønefoss vil gjøre Hønefossen til en nasjonal reiselivsdestinasjon. Nå spør de arkitekter, landskapsarkitekter og kunstnere om hjelp i en internasjonal idékonkurranse.

 

Full gjennomstrømming i Hønefossen skjer bare rundt 60 dager i året. Hva kan fossen tilby de 300 andre dagene i året? 

Foto: Kjetil Blom Østlund
>

Med sitt buldrende vann har Hønefossen vært et kjennemerke for reisende i Ringeriksregionen. Bruset høres på flere kilometers avstand, og kraften fra den er blitt omdannet til energi til industrien – og dermed også grunnlaget for byen Hønefoss. 

Nå er det den litt konglomeratiske konstruksjonen Hønefoss By AS, eid av kommunen sammen med private og ideelle organisasjoner, som inviterer til internasjonal arkitektkonkurranse. 

– Målet er å gjøre Hønefossen til en enda større attraksjon enn den er i dag, sier juryleder Johannes Sangnes til Arkitektur. 

– Hva konkret skal løses? 

– Vi vil ha en kreativ løsning som er spennende for folk som vil besøke oss. Målet er at det blir en betydelig attraksjon for byen, regionen og faktisk hele Norge. Vi har et nasjonalt perspektiv når vi snakker om å gjøre Hønefoss til en destinasjon.

>

Ikke vann og bygg

Idékonkurransen som nå utlyses beskrives som en krysning mellom arkitektur, kunst og stedsutvikling. Utfordringen til byen og fossen er at den sjelden bruser i all sin prakt. Fordi fossen er regulert til kraftproduksjon, er det kun rundt 60 dager i året hvor det er full vannføring i fossen. 

– Vi har svart stein rundt 300 dager i året i fosseløpet. Med full vannføring er det selvsagt flott, men hva gjør vi disse 300 dagene i året? Her håper vi at en idékonkurranse kan komme opp med noe spennende? Fossen har alltid vært en destinasjon, enten det er vann eller ikke, men er det bare svart stein, trenger vi noe mer. 

– Det virker som en utfordrende oppgave. Hva ser dere for dere? 

– Det skal jeg som juryen ikke si noe om, men det finnes to store begrensninger: De kan ikke brukes vann i løsningen, fordi det blir brukt til kraftproduksjon. Det kan heller ikke bygges noe fysisk nede i fossen. Ellers legger vi ingen begrensninger. Vi er opptatt av å gi arkitektene og kunstnerne mest mulig frihet til å skape noe unikt.

Johannes Sangnes er styreleder i Hønefoss By AS og juryleder for idékonkurransen. 

Foto: Privat

Ser til The Twist

For Sangnes og Hønefoss er det et poeng at byen ligger strategisk til for mange tilreisende. Fra Hønefoss kan man reise i alle retninger.  

– Hønefoss er en flott by, ikke minst med flotte nærområder med ski- og turmuligheter av en annen verden. Samtidig ligger vi strategisk til med kort vei til Oslo, Drammen og Gardermoen, samt Hallingdalen og Valdres. Det er kort vei til både Hadeland, Hokksund og Nordmarka. 

De vil også gjerne trekke tilreisende inn i selve byen, og da gjerne med Hønefossen som et naturlig samlingssted. 

– Vi er så heldig å ha Kistefoss og Christen Sveaas i nabolaget og ser hva de har fått til med The Twist. Hvorfor skal ikke vi få til en nasjonal destinasjon når Kistefoss har fått det så bra til? Vi er på lag med Kistefoss, men hvorfor ikke skape en destinasjon i tillegg til det Sveaas har fått til. 

– Hvem er dere i Hønefoss By AS? 

– Hønefoss By AS er uavhengig på den måten at vi verken er kommunale eller private. Vi er eid av kommunen, næringslivet og ideelle aktører. Vårt mål er å hjelpe til i byen Hønefoss og få ting til å skje, enten det er Bondens marked, bruktmarked eller denne idékonkurransen. 

Hønefoss By AS ønsker fremdeles bidrag til konkurransen. For mer informasjon ta kontakt med konurransesekretær Jan Helge Østlund på sekretar@honefossby.com. Frist for innlevering er ennå ikke fastsatt, men blir etter sommeren.

Tørlagt versjon av Hønefossen på vinterstid. Kan dette også bli en attraksjon? 

Foto: Kjetil Blom Østlund
>
>
>