Konkurransedebatten: Plan- og designkonkurranser er krevende både for arkitekt og oppdragsgiver, sier Statsbygg. De tror mer samarbeid mellom kontorer kan gi flere unge tilgang til store prosjekter.

– Det er viktig for oss å ha et samarbeid med arkitektene som gjør at de tar utfordringene opp med oss direkte. Vi vil jo ha konkurranser som arkitektene vil delta i, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

>

Det har ikke manglet på perspektiver blant arkitekter på hva som er galt med arkitektkonkurransene den siste tiden. Fleksible løsninger vinner over interessante arkitektoniske idéer, mener blant andre Carl-Viggo Hølmebakk, mens andre, som Europan-vinnerne Sanden+Hodnekvam, mener at danske gratisarbeidere, dyre renderinger og omfattende materiale gjør det vanskelig for unge norske kontorer å vinne konkurranser.

Men hva sier de som sitter på den andre siden av bordet, oppdragsgiverne og bestillerne av arkitektkonkurranser?

Statsbygg er blant de største oppdragsgiverne og konkurransearrangørene i Norge, og ønsker å ha et best mulig samarbeid med arkitektbransjen, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

– Vi er avhengig av dem, og hos oss får de jo noen av de mest spennende oppdragene som finnes. Det er viktig for oss å ha et samarbeid med arkitektene som gjør at de tar utfordringene opp med oss direkte. Vi vil jo ha konkurranser som arkitektene vil delta i.

>

Mino, tilbygget til HL-senteret på Bygdøy i Oslo er tegnet av Transborder studio, og er ifølge Hege Njaa Aschim i Statsbygg et godt eksempel på et prosjekt der et ungt kontor har vunnet en stor konkurranse og fått til et godt resultat. Foto: Einas Aslaksen

Oppfordrer stadig til samarbeid

Aschim har forståelse for at det er vanskelig for unge og uetablerte kontorer å nå opp i store konkurranser.

– Særlig når vi oppfører gigantiske bygg i milliardklassen, da krever vi kompetanse og referanser som yngre kontorer ikke har kunnet opparbeide. Det ser vi på som en utfordring, fordi vi vil ikke gå glipp av de yngre kreftene. Vi ser jo at det er masse spennende som foregår, sier hun, og trekker fram Transborder studios nye tilbygg til HL-senteret i Oslo som et eksempel på konkurranseprosjekt med et flott resultat, tegnet av et ungt kontor.

En løsning hun gjerne skulle sett mer av var at de store og etablerte tok med seg yngre kontorer og samarbeidet.

– Vi ønsker oss at de som deltar i konkurranser trekker veksler på uetablerte kolleger. Det ville vært med på å gi flere den nødvendige kompetansen og erfaringen som trengs.

– Er dette noe dere kunne oppfordret til i større grad?

– Ja, men vi kan ikke kreve det, vi må følge anskaffelsesreglene. Men vi oppfordret til det stadig vekk.

Krevende konkurranseform

De fleste av Statsbyggs prosjekter har veldig tydelige funksjoner, og konkurranseform og -strategi velges alltid med utgangspunkt i funksjon og bruk, understreker Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

– Noen få ganger dreier det seg om standardiserte funksjoner, som i et modulbasert fengsel, hvor alt har bestemte kriterier. Da blir arkitekturen mer et hjelpemiddel uten veldig stort rom for kreativitet. Da velger vi for eksempel ikke en plan- og designkonkurranse.

– Mens for et nasjonalmuseum eller en opera, når vi vil ha alle mulige innspill, og slippe inn alle kreative ideer samtidig som funksjonalitet ivaretas, kan en åpen plan- og designkonkurranse være beste løsning. Vi vet at det er en krevende konkurranseform for arkitekter, og det er det for oss også. Det er masse arbeid i forkant, med å lage et godt konkurranseprogram, og i etterkant med juryering og videreføring. Men når det er nødvendig gir det fantastiske resultater.

Statsbygg vil ikke gå glipp av yngre arkitekturkrefter, men i sine største prosjekter, som det nye regjeringskvartalet, stilles det krav til kompetanse og referanser som yngre kontorer ikke har kunnet opparbeide, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim. Foto: Statsbygg/Team Urbis

Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis/ Nordic Office of Architecture

Lang beslutningsprosess

Påstanden om at det er de fleksible og lett gjennomførbare forslagene som stadig vekk vinner konkurranser kjenner ikke Statsbygg seg igjen i.

– Når vi har konkurranser på arkitekturtjenester er det aldri det at det skal være lett å gjennomføre som er styrende. Det er helt klart kvalitet som er viktig. At noe er lett å gjennomføre er ikke noe kriterium.

Hun legger likevel ikke skjul på at vinnere av Statsbygg-konkurranser skal gjennom en omfattende prosess før ferdigstillelse.

– Våre bygg bestemmes gjerne politisk og går gjennom en lang beslutningsprosess med en rekke krav, og det dreier seg ofte om bygninger som skal stå gjerne i 100 år eller mer. Det er et utfordrende arbeid for alle involverte, inkludert arkitektene. Man skal møtes på veldig mange plan.

Funksjonelt, nyskapende og vakkert

Men alle har samme ønske om å finne et vinnerprosjekt som kan gjennomføres, sier Aschim.

– Vi vil ikke kåre en vinner som har masse morsomme ideer men som for eksempel ikke kan plasseres på tomten eller komme til utførelse. Da legges det jo ned masse arbeid hos alle som oppleves som bortkastet.

– Jeg tror jo dette er noe av kunststykket, å få til den beste løsningen selv om tomten er marginal eller teknikken eller programmet er utfordrende, det er da arkitekturkunsten kommer inn, og løser oppgaven på en funksjonell, nyskapende og vakker måte, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

>
>
>