Hastelanserer parkforslag

Hav Eiendom ble tatt på sengen da Fred. Olsen og Snøhetta lanserte ideen om park mellom Børsen og Bjørvika i Oslo. I hui og hast viser Hav nå fram sitt eget forslag, tegnet av Grape.

Hav Eiendom ble tatt på sengen da Fred. Olsen og Snøhetta lanserte ideen om park mellom Børsen og Bjørvika i Oslo. I hui og hast viser Hav nå fram sitt eget forslag, tegnet av Grape.

Park i Bjørvika. Illustrasjon.

Slik vil Hav eiendom og Grape Architects at parken mellom Børsen og Bjørvika skal se ut.

Foto: Grape Architects/SO-LA/Vivid-Vision
>

Hva med en hage mellom børsen og Bjørvika, sa Fred. Olsen, og la fram fristende Snøhetta-tegninger. Bjørvika «er blitt mye harde flater og mye by. Vi mangler store, mykere landskap – en virkelig hage full av blomster», sa Kjetil Trædal Thorsen til Aftenposten.

Stopp en halv, sa Hav Eiendom, som eier tomten, og som lenge har forholdt seg til en reguleringsplan med to bygninger på tomten. Spørsmålet om hva som skal skje på tomten har ført til debatt i Arkitektnytt, mellom journalist Torbjørn Tumyr Nilsen og administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

Nå har Hav måttet skynde seg og vise fram sitt eget forslag til hvordan man kan få til både park og bygg på tomme, åpne plassen.

Ett bygg, plassert mot sør, med en park som fyller resten av tomten, og dessuten innlemmer den tilstøtende børsparken, er det Hav Eiendom drømmer om, og som de har fått Grape Architects til å tegne.

Speedet opp arbeidet

– Vi har måttet hive oss rundt og vise hva vi tenker. Det å flytte bygg, åpne opp og bindene sammen bydelene er tanker vi har hatt lenge, men vi har måttet speede opp arbeidet for å vise tankene våre på en bedre måte, både til media og våre foresatte, sier Kjell Kalland i Hav Eiendom, eiendomsselskapet til Oslo Havn og Oslo kommune.

Både Snøhetta og Hav skal snart presentere forslagene sine for politikerne i Byutviklingsutvalget.

– Opprinnelig var det tenkt to bygg på tomten. Nå foreslår dere ett. Hvorfor?

– Egentlig var det i sin tid foreslått tre bygg i reguleringsplanen fra 2003, påpeker Kalland. Snøhetta foreslo den gang en stor park på tomten, og flytte byggene til Operaalmenningen, det som senere ble Anne-Cath Vestlys plass. Men det ville ikke bystyret. I stedet valgte man å redusere antallet bygg foran børsen fra tre til to.

>
Kjell Kalland snakker ute. Foto.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, foran plassen slik den ser ut i dag.

Foto: Hav Eiendom

Åpne opp mot kvadraturen

– 20 år etterpå har vi lært en del. Vårt fokus er ikke bare bygningene. Økonomisk spiller det ingen rolle med antallet bygg, det er samme antall kvadratmeter.Det har derimot en betydning for bysammenhengen, understreker Kalland.

– Effekten av å binde sammen kvadraturen og Bjørvika er veldig stor hvis vi klarer å åpne opp, tilgjengeliggjøre og forsterke bylivet etter Tollbodgata. Det er mange flotte, men introverte historiske bygg i området inn mot kvadraturen. Da vil det hjelpe å åpne opp, tror vi.

Møter med Fred. Olsen

– Er forslaget deres påvirket av innspillet fra Fred. Olsen og Snøhetta om å lage park på hele tomten?

– Vi har visst om tankene til Fred. Olsen i flere år, og hatt flere møter med ham. Han har hatt sin agenda, og mange gode tanker om å tilgjengeliggjøre lukkede områder. Jeg oppfatter at han er helt enig med oss om å fjerne gjerdet rundt børsen.

– Tankene rundt å lage gode parkrom er gode, men de har strengt tatt ligget der siden 2003 da bystyret vedtok det. Men vi har brukt innspillene deres som en del av vårt vurderingsgrunnlag, sier Kalland.

Hav Eiendom skulle helst tatt seg god tid til å gjøre analyser, diskutere med Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og naboer, for at prosjektet var forankret i et godt kunnskapsgrunnlag. Hele den runden har de ikke kommet helt i mål med. Tegningene har ikke vært ferdige nok.

Børsen skeptisk

Hastverket som følge av konkurransen fra Snøhetta er også forklaringen på at Børsen er overrasket over forslaget om å rive gjerdet, mener Kalland. Til Aftenposten sier Børsdirektør Øivind Amundsen at det er «meget spesielt» å se sin egen eiendom inkludert i planer han overhodet ikke har hørt om på forhånd, og han er heller ikke uten videre med på at gjerdet skal bort.

– Min ærbødige påstand er at Børsen, også økonomisk, er tjent med at området blir forfinet. Børsparken vil bli oppfattet som større enn den er. Det er en vinn-vinn-situasjon, svarer Kalland.

Vinter illustrasjon av park i Bjørvika.

Slik ser det konkurrerende forslaget til Snøhetta og Fred. Olsen ut.

Foto: Aesthetica Studio / Snøhetta

Ikke nok med bare park

På spørsmål om hvorfor det er så viktig med «attraktive førsteetasjer», med serveringssteder og butikker, for å få til et vellykket grøntområde, svarer Kalland med å vise til Stasjonsalmenningen:

– Det er blitt et svært vellykket byrom med masse folk og barn som leker, og dette mener vi i stor grad skyldes at man har aktive fasader, der det skjer noe i førsteetasjen som gjenspeiler det som skjer ute. Der er det mye servering, men foran Børsen kan man for eksempel se for seg grønnsaks- eller fiskemarked.

– Kan det ikke være nok med en fin park?

– Jo, når det er fint vær så kommer folk. Men skal man få folk til å komme i all slags vær året rundt så trenger man noe mer.

Utrygt område

At de har måttet hive seg rundt for å vise fram forslaget kan Grape Architects bekrefte. Christine Grape forteller at de begynte å jobbe med Hav for et halvt år siden og har rukket å gjøre en grundig analyse av tomten og området, for å danne grunnlaget for en bred medvirkningsprosess, noe både de og Hav er opptatt av.

– Men vi har ikke begynt å tenke arkitektur ennå, sier hun til Arkitektnytt.

Grape mener at forslagene er ganske like når det gjelder hva slags park man vil ha.

– Vi mener det er viktig å ha funksjoner rundt som definerer parkrommet, og som skaper rammer som både gjør det trygt og som legger til rette for aktivitet. Derfor tenker vi at kombinasjonen bygg og park er den beste løsningen.

Å innlemme parken rundt Børsen er viktig, mener Grape.

– Parken er gjerdet inn fordi det er et utrygt område. Ved å legge funksjoner tettere på parken vil det være med og gjøre det tryggere, og dermed fjerne behovet for gjerdet, avslutter hun.

>
>
>