Null utslipp for Lala

Lala Tøyen lanserer ny bærekraftstrategi. Nå skal grønne og sosialt bærekraftige verdier konkretiseres og råd om nullutslipp bli ny standard.

Lala Tøyen lanserer ny bærekraftstrategi. Nå skal grønne og sosialt bærekraftige verdier konkretiseres og råd om nullutslipp bli ny standard.

Iwan Thomson sittende på en krakk og ser ut i et vindu. Foto.

Iwan Thomson, landskapsarkitekt i Lala Tøyen, er megastolt over kontorets nye bærekraftstrategi.

Foto: Linn-Heidi Halvorsen
>

Iwan Thomson, landskapsarkitekt i Lala Tøyen, er «megastolt!». Fredag 18. juli lanserer kontoret med 18 ansatte og 20 millioner i omsetning sin egen bærekraftstrategi: «Lala Kraft».

Her konkretiseres kontorets filosofi rundt FNs bærekraftsmål: «Lala skal være et progressivt og troverdig kunnskapsmiljø innen bærekraftens tre sentrale tema: miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft», heter det i strategien.

– Vi har alltid vært gode på bærekraft, men de siste årene har vi opplevd å tape konkurranser og anbud og fått tilbakemelding på at vi ikke har nok bærekraftskompetanse. I tillegg har vi fått kritikk, også fra folk som er yngre enn oss, som har stilt spørsmålstegn ved om vi egentlig gjør det vi sier vi gjør. Da ble vi litt svar skyldig, forklarer Thomson til Arkitektnytt.

– Tydelig og kompromissløs

 

Svaret på de nye signalene ble derfor å arbeide frem en egen bærekraftstrategi. Arbeidet har inkludert alle på kontoret, samt ekspertise utenfra. Deriblant Tine Hegli, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun kaller strategien for «tydelig og kompromissløs» og mener Lala Tøyen her viser vilje til å gå foran og ta risiko, skape engasjement og vise virketrang.

– Dette er et kortfattet og godt skrevet dokument, der global politikk, skjerpede rammevilkår og reduksjonsmål omskrives til proaktiv deltagelse og konkrete aktiviteter. Med en bevisst porteføljeendring som resultat, sier Hegli til Arkitektnytt.

>
  • En hånd holder åpen en folder. Foto.

    Smakebit fra Lala Tøyens nye bærekraftstrategi. Foto i selve pamfletten er fra kunstner Jon Benjamin Tallerås. Her Etyder (Studies), 2012.

    Foto: Linn-Heidi Halvorsen/Jon Benjamin Tallerås, Etyder (Studies) 2012
  • En hånd holder en folder og viser forsiden. Foto.

    Forsiden på Lala Tøyens nye bærekraftstrategi som lanseres fredag.

    Foto: Linn-Heidi Halvorsen

Glad for konkurranse

For Thomson og Lala Tøyen har det handlet om å konkretisere og forbedre det de opplever at de alltid har vært gode på. Dette gjenspeiles også i strategidokumentets fem kapitler: Nullutslipp, sosial bærekraft, god byggeskikk, samarbeid og nettverk og kraften i egne ressurser.

I prosessen har de imidlertid oppdaget to konkrete forbedringspotensialer, forklarer Thomson.

– Det ene handler om at vi må organisere oss på en bedre måte. Vi har noe å tjene på at å oppdage at vi er villige til å ta en risiko med å foreslå mer bærekraftige løsninger i prosjektene vi jobber med. For det andre handler det om å faktisk regne klimagevinst på hva ulike valg har å si for CO2-utslipp – og med det vise at parisavtalen ligger i bunn og krever drastiske endringer.

– Hvordan er det å bli utkonkurrert på verdier dere egentlig har hatt hele veien?

– Det er egentlig fantastisk at vi har fått så god konkurranse på disse tingene og at kunnskapen øker i bransjen. Vi har heller ikke et mål om å være ensom spydspiss. Vår strategi vil ligge åpent tilgjengelig og er også ment som et innspill i bærekraftsdebatten innad og utover bransjen.

Mål om nullutslipp

– Hva er høydepunktet i strategien?

– Det er at vi gir råd utefra en forståelse om nullutslipp. Vi skal ikke synliggjøre reduksjon basert på ett eller annet referansebygg, men peke på utslipp over et nullpunkt, hvilke utslipp man tillater seg i sluttregnskapet til et hvert prosjektet. Det er der standarden skal ligge. Vil kunden ha en parkeringskjeller, må vi si hva gevinsten i utslipp er på å ikke ha det. Tenker man sprenging, utgraving, bortkjøring av masse, bygging og tilrettelegging for bilbruk i 100 år vil det bli et stort utslipp i bygging og bruk. Da er det alltid beste å la være.

– Har dere tegnet deres siste parkeringskjeller?

– Vi har vel ikke tegnet så mange p-kjellere, men ja, med «Lala Kraft» er det satt på papiret at dette er noe vi skal tydeliggjøre overfor kunden. Parkering i kjeller er ikke er et klokt klimavalg. Så blir det opp til kunden å avgjøre hva som er viktigst.

Ser på reelle tall

Også Hegli ved AHO, som selv deltok på strategisamlingen på vårparten, trekker frem tenkningen rundt nullutslipp som ekstra visjonær:

– Jeg syns diskusjonen rundt dagens kommunikasjon av utslippstall er særlig relevant; la oss presentere hva de reelle tallene er i forhold til null, heller enn å snakke om prosentvise reduksjoner fra dagens absurd høye nivå. Et slikt enkelt styringsverktøy som er lettere å forstå vil være til stor hjelp i prosessen med å ta de riktige beslutningene fremover, både på kort og lang sikt.

>
>
>