Starter samtalen om livet under vannoverflaten

NLA Hordaland inviterer til dypdykk i temaet Landskap under vann. Bokstavlig talt.

NLA Hordaland inviterer til dypdykk i temaet Landskap under vann. Bokstavlig talt.

Bilde av Tanita Guldbrandsen

Tanita Guldbrandsen er landskapsarkitekt i Bymiljøetaten i Bergen og skrev sin masteroppgave om bading.

Foto: Tanita Guldbrandsen
>

Kanskje er det bare toppen av isfjellet man har sett når det gjelder landskapsarkitektur – bokstavelig talt. For nå inviterer Norske landskapsarkitekters forening avdeling Hordaland til kveldsseminar på Cornerteateret i vestlandshovedstaden tirsdag den 19. mars for å diskutere landskapet under vann.

Arrangementet er åpent for alle, noe som er et vesentlig poeng for initiativtakerne. En av dem er landskapsarkitekt i Bymiljøetaten i Bergen, Tanita Guldbrandsen.

Hun håper det kommer både fagpersoner og lekfolk, og at de uansett vil dykke dypt ned i emnene.

– Det er veldig komplekst og ikke nødvendigvis noe landskapsarkitektur-utdannelsen tar for seg så mye ennå, men det kommer nok til å komme mer i fokus, tror Guldbrandsen.

>

Lærer noe nytt hver dag

­­– FNs naturavtale som ble vedtatt i Montreal i 2022 sier at 30 prosent av havarealene skal vernes og bevares. Naturvern og restaurering kommer stadig lenger frem i pannebrasken på oss alle. Det er fint å minne om at det inkluderer det som skjer under vannoverflaten – både i sjø- og strandsonen, utdyper hun.

Etter at regjeringspartiene kunne samarbeide med Fremskrittspartiet om å vedta åpning for gruvedrift på havbunnen på slutten av fjoråret er hensynet til livet i vannet under press.

– Det er også mye utbygging som foregår, det har lenge vært lav terskel på å fylle ut i sjøen, å skaffe oss areal der. Det er kanskje lettere å tenke på det som et blankt lerret når vi ikke umiddelbart ser alt som foregår under vannflaten, sier Guldbrandsen.

Det er ikke sikkert utfylling i sjøen kan stoppes helt, tror hun, men tenker at det er et stort steg i riktig retning dersom livet under vann kommer høyere opp på agendaen hos planleggerne.

Fagkvelden på Cornerteateret skal vekke nysgjerrighet og være en samtalestarter.

– Vi lærer noe nytt hver eneste dag, så dette er bare begynnelsen på noen veldig nødvendige samtaler, forteller Guldbrandsen.

Marthe Tvedt Pedersen Bader I Solheimsviken 23.12.21

– Det er overraskende mye bading med tanke på hvor lite pent vær vi har i Bergen, forteller arrangørene bak «Landskap under vann».

Foto: Tanita Guldbrandsen

Bade i all slags vær

Blant emnene de skal innom er hvordan man gjør naturkartlegging under vann, naturrestaurering av strandsonen med Filipstad som eksempel og marinbiologi i fjæra.

En del av samtalen skal også handle om ålegras – hva som skal til for at det skal vokse og trives. Da er det også anledning til å lære av lokal erfaring, når Marta Jacob, Knut Hellås og Anders Lundberg skal fortelle om forsøket på å få ålegras til å vokse i Store Lungegårdsvann der Bystranden skal bygges.

Tanita Guldbrandsen skal snakke om bading. I sin masteroppgave hadde hun bading og tilrettelegging for bading som case, og det er der interessen for landskap under vann kommer fra.

– Er det mye bading i Bergen?

– Det er overraskende mye med tanke på hvor lite pent vær vi har. Og det er ikke alle steder det er så godt tilrettelagt for bading, men det forekommer likevel. En av de jeg intervjuet til oppgaven sa at «bading skjer ikke på grunn av utformingen, men på tross av».

– Dere burde kanskje dele ut dykkermasker til publikum i løpet av kvelden?

– Vi skal faktisk gå og bade etter at foredraget er ferdig. De som vil kan være med å ta et kveldsbad på stranden rett ved siden av. Kaldt og godt!

«Landskap under vann» arrangeres på Cornerteateret i Bergen, tirsdag 19. mars mellom 18:00-20:00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

>
>
>