A-lab bruker BREEAM i byutvikling

Miljøklassifiseringsverktøy som motor for nye Skien Brygge.

Miljøklassifiseringsverktøy som motor for nye Skien Brygge.

Illustrasjon av Skien Brygge.

Nye Skien brygge.

Foto: A-lab/ Øystein Skorstad (illustrasjon)
>

Det attraktive området på østsiden av Skienselva skal utvikles til by. Utbyggeren vil gjerne at prosjektet skal bli det første i Norge der en hel bydel miljøsertifiseres. Arbeidet er fortsatt på planleggingsstadiet, og det jobbes med en reguleringsplan for området.

Når man beregner bærekraft for en hel bydel, blir det viktig å kunne måle sosial og økonomisk bærekraft i tillegg til det som virker inn på miljø og klima, forteller Julie Sjøwall Oftedal i a-lab. 

– Denne muligheten har vi med sertifiseringsverktøyet BREEAM Communities.

Sammen med ROM Eiendom, Grenland Havn, Skien kommune, Leth & Gori og rådgiverfirmaet COWI, arbeider a-lab for å realisere disse intensjonene i praksis.

Prosjektet er en pilot for BREEAM Communities i Norge. Det er utbygger, i dette tilfellet ROM Eiendom, som ber om en sertifisering, som foretas av uavhengige BREEAM-revisorer.

Skien Brygge egnet

– Verktøyet fungerer som en slags sjekkliste og prosessverktøy, og COWI er vår utbyggers rådgivere underveis. Til slutt scores prosjektet på en skala som gir et miljømerke, à la Svanemerket, forklarer Oftedal. – Målet i dette prosjektet er BREEAM Excellent, noe som krever langt mer enn Plan- og Bygningsloven og TEK10.

Kvalitetene i planen gjorde at COWI og utbygger vurderte Skien brygge som prøvekanin. Det gjaldt blant annet funksjonsmiks, nærhet til byen og kvalitet på uterom.

Ulike typer bærekraft

Oftedal forteller at økonomisk bærekraft blant annet handler om å skape en god bymiks, med blanding av næring, bolig og kultur. Man skal finne det man trenger i det daglige der man bor, og stedet skal ha grobunn for ulike typer næring.

– Funksjonsmiks virker også inn på sosial bærekraft fordi det handler om trygge byrom med ulike kvaliteter og attraksjoner som kan stimulere til opphold for ulike typer mennesker, sier Oftedal.

– Arkitekturen påvirker opplevelsen av trygghet i uterommene, blant annet gjennom plassering av vinduer, dører og lys.

Nytt for kommunen

Å bruke BREEAM som verktøy er nytt for kommunen, sier Marie Ekelund Planting, arealplanlegger i Skien kommune.

Skien Brygge er et pilotprosjekt i Norge, og hun mener det er positivt at utbygger med dette verktøyet setter krav til seg selv.

– A-lab har laget et byutviklingsprosjekt som vil være et pluss for byen. De er dyktige arkitekter. De er gode på analyse, byutvikling og prosess, avslutter Planting.

>
>
>