Advarer bransjen

Danmark ønsker å bekjempe grønnvasking i byggebransjen. Norske forbrukermyndigheter advarer også norske aktører om ord som «bærekraftig» og «grønn».

Danmark ønsker å bekjempe grønnvasking i byggebransjen. Norske forbrukermyndigheter advarer også norske aktører om ord som «bærekraftig» og «grønn».

Tonje Drevland, seksjonssjef i Forbrukertilsynet, advarer mot å reklamere for «bærekraftige» bygg. Foto: Forbrukertilsynet

>

Nylig kom den danske forbrukerombudsmannen, Christina Toftegaard Nielsen, med en ny hurtigguide for grønt byggeri. Guiden varsler økt innsats mot såkalt «grønnvasking» av byggeprosjekter og truer med bøter i millionklassen, skriver det danske nettstedet Byrum Monitor.

Det er «meget vanskelig» å stemple byggeri som «bærekraftig», «grønt» eller «klimavennlig» uten å villede, skriver forbrukerombudsmannen i guiden. I Norge har Forbrukertilsynet samme oppfatning.

– Vi er godt kjent med den nye veiledningen som har kommet i Danmark. Reglene er nøyaktig de samme her i Norge. Selv om de kanskje er mer tydelig i den danske veilederen, er det mye som skal til for at næringsdrivende berettiget kan bruke generelle påstander som «bærekraftig» og «grønt» mot forbrukere også i Norge, sier Tonje Drevland, seksjonssjef i Forbrukertilsynet til Arkitektnytt.

Hun understreker at deres myndighet strekker seg til forbrukerfeltet i privatøkonomien, altså ikke handel og utleie av eksempelvis næringseiendommer.

Livsløpet må dokumenteres

Sentralt i både Norge og Danmark er erkjennelsen av at stadig flere produkter, også bygg, markedsføres ved å bruke generelle ord som «bærekraftig» og «grønn». Dette blir fort begreper, som etter markedsføringsloven vil bli karakterisert som «villedende påstander». Dette er ikke tillatt, forklarer Drevland.

– Det betyr at næringsdrivende i utgangspunktet bryter loven om de ikke kan dokumentere at en påstand om at et produkt eller tjeneste er «bærekraftig» i et i et livssyklusperspektiv, sier hun.

Som i Danmark vektlegger hun nettopp hvor vanskelig det er å faktisk dokumentere om et produkt er bærekraftig. Dersom man skal klare markedsføre et produkt som «bærekraftig», må det utføres en livssyklusanalyse for produktet både med tanke på miljø og etiske forhold - gjennom hele produktets levetid.

– Det må dokumenters at produktet har «liten eller ingen» negativ påvirkning. I tillegg må produktet miljømessig være blant de aller beste av tilsvarende produkter på markedet, sier Drevland.

>

Christina Toftegaard Nielsen, forbrukerombudsmann i Danmark, går til kamp mot grønnvasking i byggebransjen. Norske forbrukermyndigheter påpeker at regelverket for villedende reklame er like strengt i Norge. Foto: Forbrugerombudsmanden

– Vil ha tips

Til tross for denne klare meldingen har ikke det norske tilsynet valgt å satse på økt kontroll av grønnvasking i byggebransjen, slik man ser i Danmark. Dette henger sammen med ressurser og at det i andre industrier gjøres flere salg, hvor forbrukerne oftere blir lurt av «grønn» reklame.

Forbrukertilsynet har derfor valgt tekstil-, dagligvare- og bilbransjen som sine hovedsatsingsområder.

– I 2021 sendte vi brev til 16 næringsdrivende med krav om dokumentasjon for påstander om bærekraft. Fjorten av disse hadde ikke dokumentasjon og markedsføringen ble endret eller stanset.

Ingen av disse var i byggebransjen. Drevland understreker likevel at de er obs på villedende reklame også i denne bransjen.

– Selv om miljøpåvirkningen fra et bygg er stor, blir forbrukere oftere lurt av reklame for mer dagligdagse produkter. Vi har valgt å legge innsatsen der hvor skoen trykker mest. Samtidig ser vi at bærekraft blir mer og mer brukt også i byggebransjen. Så vi tar veldig gjerne imot tips om villedende reklame også fra denne bransjen.

>
>
>