CO2-kutt over 90 prosent

Erfaringsrapporten fra sirkulærprosjektet Kristian Augusts gate 13 er lagt frem. – Ombruk og sirkulære bygg ikke er en gimmick, men et viktig verktøy for byggenæringa i møte med det grønne skiftet, sier FutureBuilt.

Erfaringsrapporten fra sirkulærprosjektet Kristian Augusts gate 13 er lagt frem. – Ombruk og sirkulære bygg ikke er en gimmick, men et viktig verktøy for byggenæringa i møte med det grønne skiftet, sier FutureBuilt.

Restplank i en stabel i et rom med trebjelker og rosa puss på veggene

De brukte materialgruppene har en CO2-besparelse på godt over 90 prosent, sammenlignet med nye bygningsdeler, viser erfaringsrapporten fra sirkulærprosjektet KA13.

Foto: Kyrre Sundal
>

Eiendomsselskapet Entras kontorbygg i Kristian Augusts gate 13 (KA13) i Oslo, tegnet av Mad arkitekter, har fått mye oppmerksomhet for utstrakt ombruk i byggeprosessen. Og bygget, som består av både en eksisterende del og et nytt tilbygg, er det første i Norge som oppfyller kriteriene som FutureBuilt har satt for sirkulære bygg. Denne uken kom rapporten.

Prosjektet har, i tillegg til internt ombruk, hentet inn bygningsdeler fra mer enn 25 donorbygg og overskuddsartikler, heter det i en pressemelding fra FutureBuilt, som mener den 128 sider lange rapporten byr på «en rekke overraskelser og læringspunkter».

>
Et bilde av slitte fliser på en vegg og et av en trappeoppgang

Bildet til venstre: Et lag med originale gule fliser skjulte seg i portrommet på Kristian Augusts gate 13, og ble tatt vare på. Til høyre: Helstøpte terrassotrapper fra da bygget var nytt dukket opp under rehabiliteringen i Oslo sentrum.

Foto: Kyrre Sundal

– Inspirerende

FutureBuilt mener det er inspirerende å se hvor store klimagassbesparelser ombruk kan bidra til, og peker på at de brukte materialgruppene har en CO2-besparelse på godt over 90 prosent, sammenlignet med nye bygningsdeler.

«Det forteller oss at ombruk og sirkulære bygg ikke er en gimmick, men et viktig verktøy for byggenæringa i møte med det grønne skiftet. Og med denne erfaringsrapporten fra Entra er vi langt bedre rustet til å gå løs på oppgaven,» skriver FutureBuilt.

Rapporten skriver om erfaringene som er gjort med alle bygningsdelene i prosjektet, fra ombruk av stålbjelker og hulldekkeelementer, til rekkverk og belysning. Det er redegjort for den praktiske gjennomføringen, valg av kontraktsform, dokumentasjon, testing og bearbeiding av bygningsdeler, montering, kostnader og miljøeffekter, avhending av overskuddsmaterialer og en strategi for framtidig demontering.

De ulike aktørene i prosessen og representanter fra de ulike byggfagene slipper også til med sine erfaringer. Både gode og mindre gode erfaringer er tatt med i rapporten, melder FutureBuilt.

Rapporten finnes i sin helhet her.

>
>
>