Jakten på donorbygg

Leverandørbedrift innen havbruk fant grønt gull i stålplater på gammelt radiobygg i Bodø. – Vi ønsker å inspirere hele byggebransjen, sier Ellisiv Løvold i Løvold Solution.

Leverandørbedrift innen havbruk fant grønt gull i stålplater på gammelt radiobygg i Bodø. – Vi ønsker å inspirere hele byggebransjen, sier Ellisiv Løvold i Løvold Solution.

Det gamle bygget til Bodø Radio sto ribbet igjen etter at Ellisiv Løvold og gjengen fra Løvold Solutions hadde vært på ombruksjakt like før huset skulle rives. Foto: Ellisiv Løvold

>

Egentlig skulle Ellisiv Løvold sjekke om vinduene på det rivningsklare bygget Bodø Radio kunne gjenbrukes i deres nye prosjekt Løvold Havpark. Men det var de rustbrune fasadeplatene i stål som lyste sterkest mot henne på befaring.

– Vinduene var vanlige husmorvinduer, som også skal brukes, men disse platene i stål, festet med fire muttere, bare ba om å bli tatt vare på. Vi vet ikke hva vi skal bruke dem til, det var helt impulsivt, men de skal garantert bli en del av prosjektet, sier en engasjert Løvold til Arkitektnytt. Hun er leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solutions.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Grønnere havbruk

Løvolds jakt på såkalt donorbygg, rivningsklare bygg med materialer som kan gjenbrukes, henger sammen med at det nye kompetansesenteret Løvold Havpark har høye bærekraftsmål.

Løvold Solutions er en familiebedrift, grunnlagt i 1938. Opprinnelig var aktiviteten fiskeri, men i dag er det mest havbruk og marine fortøyningssystemer det satses på. Samtidig jobber selskapet også med innovasjon av bærekraftige løsninger innen de marine næringene, både når det gjelder utstyr og teknologi.

– Vårt store mål er grønn vekst i de blå næringene. Løvold Havpark er en forlengelse av dette arbeidet, sier Løvold.

>

Ellisiv Løvold, leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solutions, er på jakt etter donorbygg til transformasjonsprosjekt i Bodø. Foto: Løvold Solutions

Vil strekke seg lenger

Selskapet har derfor kjøpt et gammelt fryselager på nabotomten til Løvold Solutions kontorer, hvor planen er å leie ut til innovasjonsbedrifter i marine næringer. Målet er å ikke rive lageret fra 1997, men heller å transformere bygningen. I dette arbeidet har Løvold alliert seg med Norconsult Bodø og Oslo-kontoret Lala Tøyen.

– I dialog med arkitektmiljøet fikk de fort en interesse for også å gjøre dette til et ombruksprosjekt. Alle som eier næringseiendommer og bygg har et ansvar for å se hvordan disse kan bygges og driftes bedre. Vi ønsket å gå lengre enn Breeam-standard, og det kan vi få til blant annet ved å ta vare på eksisterende bygg og bruke ombruksmaterialer, sier Løvold.

Martin Tosterud, arkitekt i Lala Tøyen, er midt i skissefasen av prosjektet med Løvold Havpark. Han liker å ha fått et lass med å rustne stålplater å forholde seg til. Foto: Kari Tønseth / Lala Tøyen

Rustne plater i fanget

Martin Tosterud, arkitekt i Lala Tøyen, er prosjektleder for prosjektet de deler jevnbyrdig med Norconsult i Bodø. Han synes det er spennende å følge en byggherre som pusher grensene og vil noe mer.

– Vanligvis er det vi arkitekter som vil dra prosjektet i grønnere retning og foreslår gjenbruk av eksisterende bygg eller viser potensiale for ombruk. Her kommer initiativet fra Løvold selv. Det er inspirerende og artig, sier Tosterud, som jobber med ombruk i et rent arkitekturprosjekt for første gang.

Han har nå fått i fanget et lass med rustne stålplater gruppen nå jobber med å skisse inn i prosjektet.

– Det er morsomt. Bygningene har allerede et industrielt preg og prosjektet blir litt kollasj-aktig i utgangspunktet. Å bruke disse platene blir også vel så viktig for meningsinnholdet i bygningen og vi ser at en visuell ombruksprofil også kan tiltrekke seg leietakere med bærekraftige verdier i bunn, sier Tosterud.

– Må settes i system

Som en del av skisseprosjektfasen har Lala Tøyen arrangert omvising på blant annet ombruksbygget Kristian Augusts gate 13 (KA13) i hovedstaden, som nylig vant Statens pris for byggkvalitet.

– Hva er nøkkelen for å lykkes med økt ombruk?

– I dette tilfellet ser vi en transaksjon mellom Løvold og de som river. Det var litt tilfeldig at Løvold så muligheten, men de grep den. Her kunne mer kunnskap hos de som river bygninger hjulpet på tilgjengeliggjøringen av materialer. Samtidig handler det om mellomlagring og en erkjennelse av at dette må settes i system for å unngå for store kostnader for de enkeltprosjektene som velger en framtidsrettet løsning, sier Tosterud.

Stålplatene på Bodø Radio-bygget ble demontert i løpet av et døgn. De er et av flere ombrukte materialer som skal nå brukes i det nye prosjektet Løvold Havpark. Foto: Ellisiv Løvold

Skrudde plater i hagl

Å utforske hva som finnes av mulige donorbygg har vært en lærerik prosess, forteller Ellisiv Løvold. I tilfelle Bodø Radio handlet det om å være på riktig sted til riktig tid. Samtidig hadde Løvold lagringsplass til materialene, mens man venter på prosjektet som foreløpig bare er i en skissefase.

– Entreprenøren som skulle rive var veldig velvillig, men ombruk er litt prematurt i bransjen, så vi måtte forsikre dem om at vi ikke forsinket rivingen. Vi spurte da vårt eget vaktmesterselskap Newsec, samt en selger, en fra produksjonen og innkjøpsleder hos oss om hjelp. I haglbyger fikk vi ned platene i løpet av ett døgn, ler Løvold.

– Gjøre, ikke prate

I tillegg til materialer fra Bodø Radio ser Løvold nå på mulighetene til å gjenbruke materialer fra et gammelt slakteri et annet sted i Bodø, som også skal rives.

– Reaksjonen til byggebransjen her i byen viser at dette er foreløpig veldig nytt. Men vi ønsker å inspirere flere, både entreprenører, eiendomsbesittere og utviklere, med dette arbeidet. Vi må alle ta ansvar for å pushe oss i en grønnere retning. Alt kan gjøres bedre og for mange av oss er det grunnleggende feil å kaste materialer som kan brukes. Påvirkningskraften i å vise hva som er mulig er stor. Det handler om ikke bare prate, men også gjøre noe fysisk.

Senest onsdag fikk Løvold en henvendelse fra en eier av et annet næringsbygg som skal rives, med spørsmål om de var interessert i å ta en titt om vi kan gjenbruke blant annet fasadeplater i steinmateriale.

– Det vil vi, selvsagt, så ballen begynner å rulle! avslutter hun.

>
>
>