Kartlegger ombruket

ACAN Norge vil bygge nordisk ombruksnettverk. Nå lanserer de interaktivt ressurskart hvor alle kan legge inn sitt ombruksprosjekt. 

ACAN Norge vil bygge nordisk ombruksnettverk. Nå lanserer de interaktivt ressurskart hvor alle kan legge inn sitt ombruksprosjekt. 

Hvem gjør hva innen ombruk i Norge? Onsdag 24. mai lanseres en gratis og åpen karttjeneste som gir bransjen svaret. Her ombruksprosjektet Bademaschinen Sauna av ACT! og Borhaven Arkitekter.

Foto: Becky Zeller
>

Ombruk har i flere år vært på alles lepper i byggebransjen. Mange prosjekter og initiativer er tatt, men en samlet oversikt over landets ombruksaktiviteter har ikke fantes. Dette vil ACAN Norge gjøre noe med. I dag lanseres ACANs ombrukskart

– I Norge er ombruk sett på som en av de viktigste grepene byggebransjen kan ta for å få ned klimautslippene. Det er mange aktører med gode intensjoner, men alle vet ikke om hverandres aktiviteter. Det er også noen få kjente referanseprosjekter, som det ofte vises til, men det finnes mange mindre, ukjente prosjekter, som også har lykkes med ombruk. Derfor trengs det et ressurskart, sier Clara Domingo Cartañà, på vegne av Ombrukskampanjen ACAN Norge, til Arkitektur.

>

Det viktige nettverket

ACAN står for Architects Climate Action Network og er et «internasjonalt nettverk av fagpersoner innen arkitektur og andre byggrelaterte faggrupper som ønsker å ta grep for å håndtere de sammenflettede klima- og miljøkrisene».

I Norge har flere ACAN-grupper jobbet langs ulike spor det siste året. En av gruppene er ombrukskampanjen, som Clara Domingo Cartañà, Silje Ekornrud Seim og Manon Darde deltar i. Her har arbeidet med ressurskartet vært sentralt. 

– Bokstaven N i ACAN står for nettverk. Med kartet ønsker vi å samle alle ombruksaktører i et kart. Med en slik fullstendig oversikt vil det for eksempel være lettere å foreslå ombruk for kunder. Dette vil gjøre ombruk lettere for alle. 

Interiør med betongsøyler

Kjente og mindre kjente ombruksprosjekter er en del av den nye kartoversikten. Her KA23, det litt mindre kjente ombruksprosjektet i Kristian Augusts gate i Oslo. Dette var blant annet Futurebuilts første forbildeprosjekt for sirkulære bygg med kulturminnevern da det åpnet i 2021. Arkitekt for rehabiliteringen av Arcasa arkitekter. 

Foto: Arild Danielsen

Dekke kartet med ikoner

Ressurskartet er interaktivt, slik at hvem som helst kan legge inn sine forslag til ombruksaktører. Medlemmene i gruppen kommer til å kvalitetssikre alt som blir lagt til av eksterne. Kartet finnes inne på ACANs nettsider, og har ikoner for alle prosjekter innenfor fire kategorier: Materialer, prosjekter, konsulenter og organisasjoner.

Systemet ACAN nå bygger opp kartet etter er inspirert av det franske prosjektet «La Cartographie nationale des ressources locales (CNRL)», som er laget av ombruksinitativet Frugalité heureuse & créative (Glad og kreativ nøysomhet på norsk).

– Jo flere som legger inn sine prosjekter, jo mer utvidet blir nettverket. Målet er at kartet etterhvert skal utvides til hele Norden og at man vil se Norge dekket av ombruksikoner fra nord til sør i landet, avslutter Cartañà.

>
>
>