Klimasvar fra Brussel

Tre dager før klimatoppmøtet i Glasgow begynner, arrangerer Architects Council of Europe (ACE) sin utsatte klimakonferanse, Climate Change & Built Heritage.

Tre dager før klimatoppmøtet i Glasgow begynner, arrangerer Architects Council of Europe (ACE) sin utsatte klimakonferanse, Climate Change & Built Heritage.

Foto av Georg i en panelsamtale.

Georg Pendl og Architects Council of Europe (ACE) inviterer til digital og fysisk konferanse om klima og arkitektur torsdag.

Foto: ACE
>

Søndag begynner det 26. Internasjonale klimatoppmøte i Glasgow. Som en arkitektonisk opplading til klimamøte arrangerer Architects Council of Europe (ACE) konferansen Climate Change & Built Heritage i Brussel – hvor arkitektbransjens klimaløsninger står i sentrum.

– Konferansen er utsatt i 1,5 år, men mer aktuell enn noen gang. Klimatemaet er mer opphetet enn noen gang, bokstavelig talt, samtidig kommer det stadig flere eksempler og rapporter på at arkitektbransjen og byggenæringen sitter på en viktig del av løsningen, sier ACE-president Georg Pendl, på telefon fra Innsbruck, Østerrike.

Hva Europa kan lære

Konferansen er både fysisk og digital og åpen for påmelding frem til den starter klokken 09.00, torsdag 28. oktober. Av høydepunkter trekker Pendl frem de to arkitektene Anna Heringer og Martin Rauch, som skal holde hovedforelesninger om sine arkitekturprosjekter. Begge er vinnere av New European Bauhaus Awards 2021.

New European Bauhaus er EU-kommisjonens satsing på bærekraftig arkitektur. Helt bevisst har ACE valgt å vise frem prosjekter på konferansen som allerede finnes og som viser en vei ut av klimakrisen.

– Heringer er en av de arkitektene som har jobbet mye i såkalte utviklingsland. Her har hun jobbet tett med lokale håndverkere og entreprenører og hennes hovedfortelling er hva europeiske land kan lære om bærekraft fra resten av verden og ikke omvendt, forklarer Pendl.

>
Foto av klimatoppmøte.

FNs klimatoppmøte COP26 starter søndag 31. oktober. Her bilde fra avslutningsdagen under forrige klimatoppmøte i Madrid i desember 2019.

Foto: UNCCC/Flickr

Hus opp av jorden

Martin Rauch, den andre hovedinnlederen, er mer opptatt av konkret materialbruk og produksjon og reisevei. Han har derfor utviklet en egen teknikk, som har fått stor oppmerksomhet de siste årene, hvor han lager bygningsmaterialer av leiren som finnes på selve byggeplassen.

– Istedenfor betong eller importert tømmer fra Sibir, eller fra der hvor det er billig, lager Rauch bygningsmaterialet med jorden han finner på byggeplassen. Du får det ikke mer lokalt enn det. Samtidig kan man tenke seg at huset går tilbake til jorden, den gangen det ikke lenger trengs i bruk, sier en engasjert Pendl.

– Tenke enkelt

Han trekker også frem rapportene «Towards a shared culture of Architecture», som kom tidligere i oktober fra Europarådet og fjorårets «Common Ground: Making the Renovation Wave a Cultural Project» fra New European Bauhaus Collective.

Begge rapporter viser mulighetsrommet arkitekter har til å gi bærekraftige svar på klimakrisen, mener Pendl. Han mener bransjen nå må begynne å tenke enkelt.

– Vi må bort fra de hyperavanserte liksom-klimavennlige byggene som reiser seg ute på landsbygda, med to Porsche Cayenne i kjelleren. Vi må holde arkitekturen enkel og sørge for at materialene vi bruker ikke er for avanserte å lage eller inneholder olje.

I tillegg må vi snu kulturen med å rive bygninger, sier han.

– Regelen må være at bygg skal bevares og lovgivingen må endres til at man må søke om å rive et bygg. Det må i fremtiden bli slik at det skal veldig mye til før vi sender ut bulldoserne, avslutter Pendl.

>
>
>