Millioner til ombruk

Sirktre får 105 millioner til forsøksprosjekt om gjenbruk av trevirke. Flere arkitektkontorer er sentrale i prosjektet.

Sirktre får 105 millioner til forsøksprosjekt om gjenbruk av trevirke. Flere arkitektkontorer er sentrale i prosjektet.

Foto av Kristin Nore, Iselin Nybø og Lone Ross foran en haug med gjenbruksmaterialer.

Kristin Nore (t.h.), partner i firmaet Omtre, her sammen med Iselin Nybø (V), næringsminister og Lone Ross, forskningssjef NIBIO og leder forskningsprosjektet CircWood.

Foto: Erling Fløistad/NIBIO
>

Prosjektet Sirktre får nå millionstøtte gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA gjennom satsingen Grønn plattform. Totalt 105 millioner kroner ble fredag bevilget til satsingen som har en totalramme på 181 millioner.

– Sirktre skal få til et ombrukssystem for byggebransjen hvor vi får brukt det som material flere ganger. Det er mulig og må gjøres, nå handler det om å få plass en så stor struktur at det monner, sier Kristine Nore, partner og ombruksdriver i firmaet Omtre, som leder prosjektet, til Arkitektnytt.

Vil hindre forbrenning

Årlig rives tre millioner kubikkmeter med trevirke. I dag er det krav om at 70 prosent av dette skal materialgjenvinnes, men mye av dette brennes, det vil si energigjenvinnes.

– For mye av dette flises opp og går til forbrenning. Vi vil heller at vi skal utnytte egenskapene i materialene, igjen og igjen og igjen, sier Nore.

– Elsker arkitekter

Sirktre er et samarbeid med blant annet store aktører som Boligpartner, den svenske renovasjonsgiganten Ragn-Sells og RingAlm – Norges tredje største sagbrukskonstellasjon.

Likevel vil Nore trekke frem samarbeidet med arkitektkontorene som spesielt viktig. Haugen/Zohar er en av initiativtagere. Andre kontorer er blant annet LPO, Fragment, Kontur, Grape, Ola Roald Arkitektur og Oslotre.

– Vi elsker arkitektene og jeg kan ikke beskrive hvor viktige de er i dette arbeidet. Deres hode og interesse for materialbruk og ombruk i nye strukturer er nøkkelen til å løse denne utfordringen, sier Nore.

– Hva skjer med prosjektet fremover?

– Nå skal vi rigge avtaler og system frem til jul så skal vi i gang med å levere rett over nyttår. Vi har lovet å komme med bedre løsninger i løpet av tre år og at halvparten av det som rives skal inn igjen i produksjon innen 2030.

>
>
>