NRK blir kandidat for Futurebuilt

NRKs nye hovedkvarter på Ensjø satser på å bli Futurebuilt-prosjekt. Første intensjonsavtale er underskrevet.

NRKs nye hovedkvarter på Ensjø satser på å bli Futurebuilt-prosjekt. Første intensjonsavtale er underskrevet.

Slik ser Rodeo og Nordic foreløpig for seg det nye NRK-bygget på Ensjø i Oslo. Konseptet «konsentrert» er valgt, men prosjektdirektør Tor I. Hoel kunne tidligere i år love at det nok ville få et annet utrykk. 

Illustrasjon: Rodeo / Nordic
>

NRKs planlagte mediehus på Ensjø i Oslo er nå offisielt kandidat til å bli Futurebuilt-prosjekt.

– Dette er en avtale som vil utfordre og skjerpe oss i arbeidet med å oppfylle NRKs høye miljøambisjoner. Foreløpig er vi en Futurebuilt-kandidat. For å bli et fullverdig FutureBuilt-prosjekt, må vi gjøre oss fortjent til det gjennom å dokumentere hvordan vi skal bli et forbilde. Vi gleder oss til å ha Futurebuilt som en svært kompetent sparringspartner framover, sier Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef i NRK, i en pressemelding fra Futurebuilt.

Futurebuilt er eid av ni forskjellige kommuner og er innovasjonsprogram for byggebransjen med private, statlige og ideelle samarbeidspartnere. Målet er å fremme forbildeprosjekter innenfor klima og miljø. 

>

– Strekke seg mot verdensklasse

Kringkastingssjefen forklarer at NRK har store miljøambisjoner for nybygget øst for Oslo sentrum, og mener bygget også kan bidra til «det grønne skiftet» i byggebransjen.

Birgit Rusten, programleder i Futurebuilt, er glad for å få det prestisjefylte prosjektet inn i porteføljen.

– Vi i Futurebuilt skal hjelpe prosjektet å strekke seg ut over dagens beste praksis og skape gode, bærekraftige løsninger som svarer til målsetningen om «et mediehus i verdensklasse». Vi skal både utfordre og støtte prosjektet gjennom denne prosessen og ser frem til samarbeidet, avslutter Rusten.

Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, er fornøyd med NRKs ambisjoner. 

NRK skal halvere klimaavtrykk

Etter å ha sett på ulike konsepter, ble det tidligere i år kjent at NRK gikk bort fra høyhus- og atriumstypologiene, og gikk for konseptet «konsentrert». Til Arkitektur sa Tor I. Hoel, prosjektdirektør for NRK-bygget, den gangen blant annet følgende om miljøambisjonene i prosjektet:

– Alt som er [på tomten] i dag skal rives. Vi gjennomfører ombrukskartlegging, men vet i dag ikke om noe av det som er der i dag kan ombrukes i de nye byggene. 

I den nye pressemeldingen heter det at de nå har «kartlagt en rekke elementer relatert til bærekraft som naturverdier, materialressurser og mobilitetsløsninger med sikte på å møte de høye kravene i Futurebuilts kriterier». Prosjektet skal også bidra til at NRK innen 2030 halverer sitt klimaavtrykk sammenliknet med 2019.

– Et viktig signal

For å gjøre NRK-bygget grønnere påpekes det også at valget av tomten på Normannsløkka oppfyller ambisjonene for såkalt «grønn mobilitet». Den har nemlig tilgang til t-banestasjonene Tøyen og Ensjø, togstasjonen på Tøyen (Gjøvikbanen) og bussene 20 og 60.

Tomten skal også gjøres tilgjengelig for sykkelparkering, og skal ha ingen private parkeringsplasser for biler.

– Vi er glade for at NRK griper sjansen til å ta et tydelig klima- og miljøstandpunkt i et så stort og symboltungt prosjekt. Det er et viktig signal i seg selv. Så gir de ambisjonene vi vet NRK har for åpenhet, tilgjengelighet og sosial bærekraft en kraftfull tilleggsdimensjon her, ikke minst i den fysiske utformingen. NRK vil være en god nabo, og vi ønsker å bidra til at de lykkes med det, sier Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, i samme pressemelding.

>
>
>