Riksantikvaren frykter ekstremværet

– Liv og helse er alltid viktigst, men det er sentralt at kommunene nå tar frem risikoanalysene for kulturminner, sier riksantikvar, Hanna Geiran.

– Liv og helse er alltid viktigst, men det er sentralt at kommunene nå tar frem risikoanalysene for kulturminner, sier riksantikvar, Hanna Geiran.

Foto av Hanna Geiran

Riksantikvar Hanna Geiran håper vi ikke må sette beredskapen for kulturminner på prøve i denne omgang.

Foto: Riksantikvaren
>

Ekstremværet «Hans» er på vei inn over Sør-Norge, og er meldt å slå til for fullt fra mandag ettermiddag. Nå frykter riksantikvar Hanna Geiran at ekstremværet kan true kulturminner, og at kraftige regnskyll kan ha konsekvenser for mange ulike typer kulturmiljø.

– Vi tenker ofte på bygninger ved slike hendelser, men vi vet at arkeologiske kulturmiljø er spesielt sårbare. Dette kan være kulturlag i byer og gårdshauger, fonne-, båt- og myrfunn, sier Geiran i en pressemelding, sendt ut mandag morgen.

Riksantikvaren understreker at liv og helse alltid er viktigst i krisesituasjoner, men også viktigheten av at kommunene har gode risikoanalyser og gode beredskapsplaner på plass. 

– Det er for sent å lage planer når uværet inntreffer, men vi vet at mange kommuner har jobbet godt med dette. At vi kan få ekstremvær som følge av klimaendringene har tross alt vært varslet i mange år. Likevel må dette bli en viktigere del av den offentlige forvaltningen, og risikoreduserende tiltak må være en del av den løpende planleggingen.

>

Tilstandsvurderinger og ROS-analyser

Ekstremværet «Hans» nærmer seg nå Innlandet fylke, området med flest fredede kulturminner i landet, men også fylkene Trøndelag, gamle Sogn- og Fjordane og Viken har mange viktige kulturminner av nasjonal betydning i området for rød farevarsel.

Riksantikvarens anbefaling er at både forvaltningen og eiere med ansvar for kulturmiljø bør gjøre tilstandsvurderinger og ROS-analyser, slik at riktige risikoreduserende tiltak for utsatte kulturminner blir gjennomført, heter det i pressemeldingen. 

– Vi har tidligere fremhevet at hensynet til kulturmiljø bør være en integrert del av beredskapsarbeidet i kommunene og fylkeskommunene, sier Geiran.

– La oss håpe at vi ikke må sette beredskapen på prøve i denne omgangen.

>
>
>