Sirkulær sentral åpner

Sirkulær Ressurssentral åpner på Økern i Oslo. – Målet er at ombruk skal bli førstevalget, sier daglig leder Emil Andresen Rygh.

Sirkulær Ressurssentral åpner på Økern i Oslo. – Målet er at ombruk skal bli førstevalget, sier daglig leder Emil Andresen Rygh.

Bilde av sirkulær ressurssentral

Sirkulær Ressurssentral blir en av Europas største markedsplasser for ombruk innen byggevarer. Her før teltet ble tatt i bruk. 

Foto: ombygg.no
>

Tirsdag morgen åpner Sirkulær Ressurssentral byggevarehuset Ombygg på Økern i Oslo. I et gedigent telt, gjenbrukt fra Regjeringskvartalet, ligger brukte vinduer, balkongdører, teppefliser, ventilasjonskanaler og ståltrapper og venter på å bli solgt til et nytt byggeprosjekt. 

– Dette er et av Europas største byggevarehus for brukte byggevarer og overskuddsvarer. Vårt mål er ta imot og selge varer, som normalt ville blitt avfall, til konkurranse dyktige priser, sier Emil Andresen Rygh, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral, som eier den fysiske sentralen.

Bred allianse

Ombygg er et såkalt «ideelt AS» som er opprettet for å drifte den sirkulære ressurssentralen. I et ideelt AS går alle inntekter tilbake igjen i selskapet, og eierne har ikke lov til å ta ut utbytte. 

Historien startet med det flerårige arbeidet til Resirqel på ombruk av byggevarer. Da de fikk muligheten til å overta det omtalte teltet fra Statsbygg, viste det seg at lovverket hindret en mulig overdragelse, siden Resirqel var et kommersielt selskap. 

– Løsningen ble å alliere seg Pådriv Oslo, en forening som driver med bærekraftig byutvikling, som nå er hundre prosent eiere, men har fått med seg samarbeidspartnere som Statsbygg, Oslo Bygg, Futurebuilt og en rekke private aktører, sier Rygh.

>
Bilde av Emil Andresen Rygh, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral

Emil Andresen Rygh, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral.

Foto: SRAS

Ombruk som førstevalg

Ombygg tilbyr foreløpig to konkrete tjenester. De selger byggevarer, som en vanlig butikk, både fysisk og på nett. Her har de allerede før åpning utført sine første salg. Samtidig tilbyr de lagringsplass til bedrifter som ellers ikke har plass til å mellomlagre brukte byggevarer i påvente av oppstart på nytt byggeprosjekt. 

– Vi har stor tro på at vi skal lykkes med dette prosjektet. Vi jobber tett med våre strategiske samarbeidspartnere for å effektivisere prosessen og skape en struktur som gjør det mulig for oss å ta en sentral plass i markedet. 

– Hvordan vil dere påvirke bransjen i Oslo-regionen? 

– Jeg tror dette vil gjøre ombruk tilgjengelig for et langt bredere marked, og jeg håper vi kan bidra til å øke kompetanse og bevisst hos de som ikke har tidligere erfaring med ombruk i sine prosjekter. Spesielt dette med at vi tilbyr lagringsareal vil skape en helt ny dynamikk i markedet. På lang sikt ønsker vi at brukte varer skal få like høy verdi som om man kjøper nytt. Ombruk skal bli førstevalget. 

Ti prosent er også bra

– Hvordan kan arkitekter bruke sentralen? 

– Vi har vært mye i dialog med arkitekter om ombruksprodukter. Vi skal bidra til å øke tilgjengeligheten og valgmulighetene, og det vil også etter avtale være mulig å komme for å fysisk se produkter, i stedet for å surfe på finn.no, og reise ut på befaring, slik de har gjort frem til nå. I tillegg er vi i dialog med arkitekter og interiørarkitekter for å finne gode ombruksløsninger på produkter som kanskje ikke er like lette å ombruke – som eksempelvis kontorskillevegger. 

– Hvor står norsk ombruk våren 2023? 

– Vi har hatt noen svært gode forprosjekter, men dette har blitt dradd i gang av de beste i klassen. Vårt mål er at det også vil komme et gjennombrudd i hele bredden av kundegruppen.  Vi må også anerkjenne at det ikke nødvendigvis handler om å ha 100 eller 80 prosent gjenbruk, men at 10 eller 20 prosent gjenbruk også er en godt ting. Senker vi terskelen for alle, er vi på vei et skikkelig bra sted.

>
>
>