Skiller grått fra grønt

Frokostmøte om byggenæringens møte med nye miljøkrav og grønne initiativer fra EU. – Dette handler om å ikke bare prate, men å faktisk gjøre noe, sier Viel Sørensen i Grønn Byggallianse.

Frokostmøte om byggenæringens møte med nye miljøkrav og grønne initiativer fra EU. – Dette handler om å ikke bare prate, men å faktisk gjøre noe, sier Viel Sørensen i Grønn Byggallianse.

Portrett

Sertifiseringsordningen Breeam har blant annet inkorporert EUs taksonomi i sin nye manual. Her illustrasjon av oppgraderingen av Dronningens gate 13 i Oslo som blir pilot for nye Breeam i Norge.

Foto: Grønn Byggallianse
>

Onsdag 2. mars inviteres det til frokostmøte «Brød & Miljø: EUs grønne giv, taksonomi og New European Bauhaus». Møtet er både fysisk og digitalt og målet er å dykke ned i hva EUs mange grønne initativer vil ha å si for norske arkitekter og byggebransje.

Møtet skjer samme uke som nok en klimarapport fra FNs klimapanel sluppet. Konklusjonen i rapporten er at verdens politikere ikke har gjort nok for å stoppe alvorlige klimaendringer. I tillegg viser FNs eksperter at nærmere 3,6 milliarder mennesker allerede lever i områder utsatt for klimaendringer.

Viel Sørensen, leder for sertifiseringsordningen Breeam-nor hos Grønn Byggallianse, skal snakke om EUs taksonomi og hvordan nye krav påvirker byggenæringen og Breeam.

– Arkitektene er sentrale i arbeidet med en grønnere byggebransje. De har stor påvirkning særlig i tidligfase i et byggeprosjekt og for å lykkes fremover må arkitektene sette seg inn i kravene som kommer fra EU og hva disse betyr i praksis, sier Sørensen.

EUs taksonomi

Begrepet «EUs taksonomi» handler om retningslinjer for hvordan en økonomisk aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig. EU har satt seks konkrete miljømål, og for å bli klassifisert bærekraftig, må man bidra vesentlig til ett av disse målene, samtidig som aktiviteten ikke skader noen av de andre miljømålene.

De seks miljømålene handler om å begrense klimaendringer, klimatilpasning, ivaretakelse av vann- og havressurser, arbeide for sirkulærøkonomi, begrense miljøforurensing og hindre tap av biologisk mangfold.

– EU-taksonomien er EUs forsøk på å vri finansbransjen i en mer bærekraftig retning. Det handler om å ikke bare prate, men å faktisk gjøre noe. Da kan det å stille krav til finansinstitusjoner og banker om at de investerer i grønne objekter, være en effektiv måte å skape handling på, sier Sørensen.

>
Taklandskap i kveldssol

Sertifiseringsordningen Breeam har blant annet inkorporert EUs taksonomi i sin nye manual. Her illustrasjon av oppgraderingen av Dronningens gate 13 i Oslo som blir pilot for nye Breeam i Norge.

Foto: Oslo Works/Tegmark

Blir kontaktet av bankene

I Norge har Grønn Byggallianse sett at bankene også her begynner å forholde seg til de samme kravene. De spør om hjelp til å godkjenne fremtidige investeringsobjekter etter taksonomien. Dette er en av grunnene til at Grønn Byggallianse, som forvalter sertifiseringsordningen Breeam-Nor, denne uken gir ut en ny Breeam-nor-manual der EU-taksonomien er inkorporert.

– Det er ambisiøse krav som kommer fra EU med tunge krav til dokumentasjon. I stedet for at hver bank ansetter mange bærekraftsrådgivere, mener vi det er en god løsning at Breeam-nor kan gi den dokumentasjonen som trengs for å vise at et bygg oppfyller taksonomien.

– Hvordan vil EU-taksonomien påvirke norsk byggenæring?

– Det er det foreløpig ingen som vet sikkert, men ut fra de signalene vi har fått er dette noe som kommer til å bli brukt ganske aktivt for å skille grå og grønne prosjekter. Det er også mulig at grå prosjekter, altså dem som ikke tilfredsstiller kriteriene, i fremtiden vil streve med å få finansiering.

Toget går

– Er norsk byggenæring rustet for dette?

– Vi mener jo det og det er derfor vi legger dem inn som minstekrav for å oppnå Excellent, som er den nest høyeste sertifiseringen i nye Breeam-Nor. Mange prosjekter sikter allerede mot å oppnå dette og vi opplever at mange vil jobbe mer bærekraftig. Det er derfor ikke noe uoverkommelig med disse kravene, selv om de er ambisiøse.

– Det kan virke som det er nå toget går for dem som vil sette seg inn i dette?

– Det er nok ikke slik at det toget går nå i vår, men det er absolutt på tide å begynne å jobbe med det. Vi vet ingenting om fremtiden, men vi kan forvente at dette er systemer som man bør kjenne til i årene fremover, avslutter Sørensen.

Les mer om arrangementet Brød & Miljø her.

>
>
>