Snøhetta i lav oppløsning

Da Snøhetta skulle ha ny nettside bestemte de seg for å bruke det som en mulighet til å lære om digital bærekraft. Prosjektet er en del av en større klimastrategi for snøhettene. 

«Høy eller lav oppløsning?» Dette er spørsmålet en må forholde seg til i møte med Snøhettas nye nettsider. Arkitektkontoret ser nå på alt som kan minske kontorets klimaavtrykk. 

Foto: Snøhetta
>

Også internett har klimagassutslipp. Beregninger viser utslipp fra internett på mellom to og fire prosent av verdens totale klimautslipp. Dette er på størrelse med utslippene til industrialiserte økonomier som Tyskland og Sør-Korea. Nå vil Snøhetta gå foran og minimere egne digitale utslipp – blant annet med å senke bildekvaliteten.

– Det er så ekstremt lite bevissthet rundt CO2-avtrykket til internett, databehandling og lagring i skyer. Internasjonale datasentre er ofte drevet på en strømmiks med olje og kull og internett har omtrent samme fotavtrykk som all global flytrafikk. Dette kan vi gjøre noe med, sier Kjetil Trædal Thorsen, partner og grunnlegger av Snøhetta, til Arkitektur. 

Ifølge målingene til den britiske tjenesten Website Carbon Calculator er Snøhettas nye nettsider 91 prosent mer klimavennlig enn et globalt gjennomsnitt. Det var NRK Nordland som først omtalte saken. 

>

– Spennende estetisk kvalitet

Det mest visuelle grepet Snøhetta nå gjør det mulig å redusere bildekvaliteten på nettstedet sitt med det de kaller et low-res filter. Dette kan en gjest bestemme selv i menyen på nettsiden. 

Målet til Snøhetta har vært å bruke kreativitet til å tenke nytt rundt hvordan nettsidenes estetikk kan se ut og oppleves. Arbeidet med å lage en mer bærekraftig nettside har handlet mye om å velge bort unødvendig design og funksjoner, forklarer Hedda Lilleng, leder for Snøhetta Design, til Arkitektur. 

– Vi har minimert bruk av bilder, video og effekter, men også redusert filstørrelsen på alle bildene våre, vi har valgt grønnere lagreløsninger og bygget siden på en mindre ressurskrevende kode. Lavoppløsnings-filteret reduserer både størrelse og kvalitet og du får et litt mer «blurry» bilde, men dette kan likevel få en veldig spennende estetisk kvalitet. Det skaper også oppmerksomhet rundt digital bærekraft, sier Lilleng om klimaprosjektet.

Fly og Teams-bruk

Lavoppløsningsfilteret reduserer filstørrelsen med 75 prosent. For Trædal Thorsen handler satsingen også om å øke den generelle bevisstgjøringen rundt «digitale» klimautslipp. 

– Det er ikke slik at du er utslippsfri når du sitter i et Teams-møte, ser på tv eller sender en e-post med vedlegg. Det handler om at vi alle må bli bevisst på at vi er med på en forbrukskultur, også når vi tror vi ikke er det. Samfunnet har så vidt snakket om strømforbruket til kryptovaluta, men utslippene til all annen nettrafikk må også adresseres, sier han. 

– Så dere kutter ned på Teams-møter også? 

– Ja, vi prøver i alle fall.

Lengre klimastrategi

Fra 2025 varsles strengere EU-krav til måling av klimautslipp for alle virksomheter. Prosjektet med mer klimavennlige nettsider, er kun ett av mange tiltak fra Snøhettas side. 

– I fremtiden må vi alle måle totalen av alt vi gjør, alt vi tegner og alt som bygges. Slik vi ser det ligger de største utslippene akkurat nå i det som bygges. 

– Men kan ikke oppmerksomhet rundt klimavennlige nettsider da ses som at dere grønnvasker de reelle utslippene deres? 

– Nei, fordi vi jobber med mange tiltak samtidig, som for eksempel å få ned utslipp fra betong og tegne energieffektive bygg som Vertikal Nydalen. Det ene er ikke mindre viktig enn det andre.

– Hva er den endelige planen for et mer klimavennlig Snøhetta? 

– I 2029 skal vi bare ha CO2-nøytrale bygg og prosjekter på tegnebordet. I 2039 skal det kun være slike prosjekter i gjennomføringsfasen og i 2049 skal vi kun ferdigstille den type prosjekter. Dette har vi hatt som plan lenge. Hoveddelen av utslipp kommer fra byggebransjen, og fordi vi også kommer fra et privilegert land, har vi både et stort ansvar og store muligheter til å få de ned. Derfor gjør vi dette. 

>
>
>