Tilbyr gratis arkitekthjelp til miljøvennlig oppussing – møter reaksjoner

Asker kommune tilbyr nå sine innbyggere gratis rådgivning til hvordan man kan pusse opp miljøvennlig, levert av Link arkitektur. Tjenesten utkonkurrerer lokale, mindre aktører, mener PML arkitektur.

40 prosent av nordmenn pusser opp boligen i større eller mindre grad hvert år. Nå vil Asker kommune få folk til å pusse opp sjeldnere, blant annet ved å velge mer gjennomtenkte og varige løsninger. Men ikke alle liker kommunens måte å gjøre det på.

Foto: Vibeke Glosi, Asker kommune
>

Siden 2010 har Asker kommune (før sammenslåing med Hurum og Røyken) tilbudt gratis energirådgivning til sine innbyggere. En gratis time eller to, der man får besøk hjemme og tips til tiltak som kan være energisparende. 

– Det har vært en suksess, og siden vi som kommune har ambisjoner på klima- og miljøområdet, har vi sett på andre ting vi kan gjøre for å hjelpe innbyggerne våre til å leve mer klimavennlig, forteller Lisbeth Stokke Fjeldly, leder for miljø og samferdsel i Asker kommune.

Dette var inspirasjonen bak det nye tilbudet til Askers innbyggere om gratis rådgivning til miljøvennlig oppussing. Tjenesten leveres av Link arkitektur, og ifølge kommunen får man eksperthjelp av arkitekter som til daglig arbeider med bolig og bærekraft.

>

Vil bevisstgjøre

Fjeldly peker på statistikk som viser at 40 prosent av nordmenn pusser opp boligen i større eller mindre grad hvert år.

– Dette krever mye materialer og skaper mye avfall. For å bevisstgjøre innbyggerne om hvilke valgmuligheter man egentlig har når man skal pusse opp, ville vi teste ut en lignende rådgivningstjeneste for dette.

I 2022 ble det gjennomført et pilotprosjekt, utarbeidet metodikk og maler, til mye positive tilbakemeldinger, ifølge Fjeldly. Gjennom tjenesten er målet å fremme ombruk, reparasjon og vedlikehold, og dermed redusere avfall og klimautslipp.

– Tanken er at folk skal bli mer bevisst hvilke materialer man bruker, og velge løsninger som er mer varige og fleksible over tid.

– I direkte konkurranse

Ikke alle liker hvordan tjenesten er utformet. Per Martin Landfald i PML Arkitektur, med kontorer i Asker og Oslo, reagerte da han så kommunens annonsering på kommunens hjemmeside og på Facebook.

– Det kommunen tilbyr «gratis» gjennom sine valgte og markedsførte arkitekter er både befaring, forslag til planløsninger, materialer og oppgradering av bygningskropp, innhenting av tegninger og å skrive rapport. Dette er jo mye av det man gjør som arkitekt i innledende fase. Dermed tilbyr kommunen en gratistjeneste som er i direkte konkurranse med det lokale og mindre kontorer kan tilby, sier Landfald.

Kommunen fremstiller tilbudet som gratis, men dette er jo skattebetalernes penger, påpeker Landfald. Dette kommer ikke frem i markedsføringen.

– De ser helt bort fra verdien i de tjenestene som tilbys.

Lisbeth Stokke Fjeldly, leder for miljø og samferdsel i Asker kommune.

Foto: Asker kommune

– Helt ny modell

– Kommunen tilbyr en tjeneste gjennom rammeavtale til ett kontor, som potensielt  konkurrerer ut andre kontorer som tilbyr lignende tjenester som del av sin arkitektpraksis. Det store kontoret kommunen tilbyr tjenestene gjennom, fremstilles som «trygt», som man da må lese som tryggere enn andre kontorer. Et privateid landsdekkende konsern markedsføres direkte til kommunens innbyggere, de små kontorene i kommunen stilles således på sidelinjen. Det handler heller ikke om kommunale prosjekter, men private kunder og private hus, som kommunen dermed sponser. Dette er en helt ny måte å drive med kommunale rammeavtaler, påpeker Landfald. 

Det blir som at man sier at det gjøres mange feil med rør i baderom, så derfor sponser man ett rørleggerfirma, mener han.

– Det er en direkte inngripen i markedet.

Mener jobben er mer omfattende

– Kommunen sier at det ikke er prosjektering, men prosjektering er ikke bare når du tegner en strek, det er hele prosessen. Selvfølgelig vil Link se på dette som en mulighet til å ta på seg videre oppdrag, fortsetter Langfald.

Han mener også at arbeidet som tilbys neppe vil kunne gjennomføres på den tiden Asker kommune hevder.

– De sier de skal gjøre alt dette på 8-10 timer. Det tror jeg ikke noe på.

– Det tar mye lenger tid?

– Hvis noen tar kontakt og spør om jeg kan dra på befaring, møte kunden, analysere behov og problem, lage forslag til planløsninger, innhente tegninger og skrive rapport, så hadde jeg ikke gjort alt det på én dag. Det tar i hvert fall tre dager, kanskje en uke.

– Det er veldig vanskelig å drive et lite kontor, og når markedet man opererer i, ved hjelp av kommunen, blir overtatt av et landsdekkende kontor, er det nok et eksempel på at det bare blir vanskeligere for små kontorer, sier Landfald, og fortsetter:

– Jeg har ikke lest utlysningsteksten for denne rammeavtalen, men den generelle erfaringen er jo at å oppnå rammeavtaler og prekvalifiseringer er nytteløst for små kontorer, man gir ganske enkelt opp etter noen forsøk. At tjenesten her fremstilles som demokratisk fordi den har vært utlyst antar jeg derfor også i dette tilfellet å være lite presist. Det er da også et av de største konsernene innen arkitektur i Norge og Norden som symptomatisk nok er valgt i dette tilfellet.

Per Martin Landfald i PML Arkitektur mener at jobben Asker kommune lover tar mer tid enn forespeilet.

Foto: PML arkitektur AS

Kommunen: – Alle kunne gi tilbud

Oppdraget ble lyst ut på Doffin og TED, i tråd med reglene for offentlige anskaffelser, understreker Fjeldly i Asker kommune. 

– Alle som ønsket det hadde mulighet til å gi tilbud, sånn er det jo i alle offentlige anskaffelser. Vi fikk bare inn to tilbud, og Link vant.

Det er begrenset hva innbyggerne får, påpeker Fjeldly. Man får opp mot 8-10 timer med rådgivning, men ikke faktisk prosjektering. Man får ikke tegninger gjennom tjenesten, understreker hun.

– I og med at denne tjenesten nettopp har startet opp har vi ikke tall basert på erfaringer, så vi kan ikke si hvor mange som går til andre arkitektkontorer, men det kan man jo se for seg. Det er i hvert fall ikke sånn at Link skal bruke dette som et innsalg til seg selv.

– Hvordan unngår man det?

– Det må vi avtale med dem spesielt. Det er ikke intensjonen vår, det har vi vært tydelige på. Sånn er det også med energirådgivningstjenesten vår. 

– Begrenset rådgivning

Links arkitektarbeid er normalt rettet mot større, mer komplekse prosjekter og det er dermed lite hensiktsmessig for dem å ta oppdrag for mange mindre prosjekter, påpeker Fjeldly.

– Videre vurderer vi mulighet for at kommunen kan lage oversikt over lokale og regionale arkitektkontorer og som evt kan anbefales til de kundene som trenger hjelp utover det kommunen kan tilby gratis.

– Er det så rart at små aktører er redde for at et stort konsern skal stikke av med alle jobbene?

– Jeg kan være med på at det er en bekymring, men siden det er såpass begrenset rådgivning man får, og ingen tegninger, så tenker vi at det ikke er sånn. Vi tror man vil bli loset videre med litt bedre innsikt i hva man skal spørre etter. Vi håper dette er en mulighet, både for de lokale arkitektkontorene og for innbyggerne våre, til å gjøre mer gjennomtenkte valg, med høyere kvalitet, noe jeg tenker at alle arkitekter helt sikkert er opptatt av.

Portrett av Arild Eriksen.

Arild Eriksens Fragment hadde oppdraget med å utarbeide pilotprosjektet for rådgivningstjenesten. Ifølge Eriksen var ikke videre engasjement aktuelt for deres del.

Foto: Fragment / Arne B. Langleite

– Bedre jobb for enkeltkonsulenter

Arkitektkontoret Fragment var involvert i prosjektet da det var på pilotstadiet. Fragment-sjef Arild Eriksen forteller at deres erfaring var at det var en god prosess med kommunen, men at kontoret valgte å ikke søke på utlysningen om videre engasjement.

– Vi anså det for å være en bedre jobb for enkeltkonsulenter, og ikke for et større firma. Vi følte at selv vi ikke var et riktig kontor for et sånt oppdrag. Derfor syns jeg det er litt rart at Link kan tilby dette, men det vurderer de jo best selv, sier Eriksen.

I en e-post til Arkitektur presiserer Sandra Heese Elbe, nestleder i Team bærekraft i Link arkitektur, at oppdraget Link har fått dreier seg om klima, miljø og sirkulær økonomi og altså ikke om prosjekterende arkitektoppdrag.

>
>
>