Bergens byarkitekt i det blå

Byarkitekten i Bergen trues med nedleggelse dersom Høyre vinner valget. Samtidig har dagens byråd satt i gang ekstern evaluering. Brenner det et blått lys for det bergenske byarkitektkontoret?

Byarkitekten i Bergen trues med nedleggelse dersom Høyre vinner valget. Samtidig har dagens byråd satt i gang ekstern evaluering. Brenner det et blått lys for det bergenske byarkitektkontoret?

Bilde av Charlotte Spurkeland fra Bergen Høyre

Charlotte Spurkeland er programansvarlig i Bergen Høyre. 

Foto: Bergen Høyre
>

Høsten 2022 feiret Byarkitekten i Bergen femårsjubileum. Samtidig ble etaten, som ble opprettet i 2017 av byrådet som den gangen besto av Arbeiderpartiet, Venstre, MDG og Kristelig Folkeparti, sett på som et forbilde for flere andre norske byer.

Denne høsten tyder imidlertid meningsmålingene på at det blir regimeskifte i Bergen. Hva vil da skje med Byarkitekten?

– Vi har ikke nedleggelse av Byarkitekten i vårt partiprogram, men har foreslått nedleggelse i våre alternative budsjetter siden etaten ble opprettet for fem år siden, sier Charlotte Spurkeland, programansvarlig i Bergen Høyre, til Arkitektur.

Vil flytte ressurser

Spurkeland og Høyre kan dermed ikke berolige dem som er bekymret for Byarkitektens skjebne. Grunnen til Høyres holdning er ikke at de vil nedprioritere arkitekturfeltet, hevder Spurkeland. Dette handler mer om hvor i kommunens byråkrati de ønsker å bruke ressurser. 

– Arkitektur er et viktig satsingsområde for Bergen Høyre, noe som også påpekes i partiprogrammet. Men for oss er det viktig å flytte ressurser fra byråkrati til tjenesteytelser. Ved å opprette en egen fagetat som Byarkitekten øker byråkratiet, med egne ressurser knyttet til blant annet ledelse, kommunikasjon, egne lokaler og annen administrasjon. Samtidig har man fått en mer kronglete byråkratisk løype i søknadsprosessen, hvor man i tillegg til byantikvar og planavdeling også må forholde seg til byarkitekten, sier Spurkeland.

>

Full gjennomgang

I stedet for byarkitekt vil Bergen Høyre heller bruke ressurser på å styrke den arkitekturfaglige kompetansen i kommunens plan- og byggesaksavdeling. 

– Uten å forskuttere en eventuell politisk plattform etter valget - lever Byarkitekten som egen etat farlig dersom Høyre tar over styringen av Bergen til høsten? 

– Det er selvsagt for tidlig å forskuttere hva som blir våre første prioriteringer, men det vi kommer til å gjøre, er å ta en full gjennomgang av hele kommunebyråkratiet. Byarkitekten vil være en del av denne gjennomgangen, avslutter Spurkeland.

Ekstern evaluering

Det er partiet Venstre som kanskje har vært ivrigst forsvarer av Byarkitekten. Det var leder for Venstres bystyregruppe Erlend Horn, som tok initiativ til opprettelsen, etter en større debattserie om Bergen som «tilfeldighetenes by» i Bergens Tidende.

I dag er det Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) som er byråd for klima, miljø og byutvikling. Hun er på generelt grunnlag positiv til å ha byarkitekt, men har samtidig  satt i gang en evaluering om hva etaten har oppnådd siden 2017.

– Vi i Venstre har heid på Byarkitekten hele tiden, men vi registrere jo at Høyre ikke er interessert i å beholde etaten. Derfor er det fint med en ekstern evaluering, som skal se på ressursbruk, arbeidsområder og måloppnåelse.

Bilde av byråd for byutvikling i Bergen Ingrid N Fjeldstad (V)

Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) er byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen. 

Foto: Asle Bentzen

Behov for fakta

Den eksterne evalueringen skal være både kvalitativ og kvantitativ og leveres byrådet innen september. Lokalvalget i Norge er 11. september, og på siste måling lå Høyre an til å bli valgvinner med hele 34,1 prosent oppslutning.

– Åpner også Venstre, med denne evalueringen, for at Byarkitekten kan legges ned?

– Vi vil ikke legge ned denne etaten, men det er alltid behov for å evaluere og få inn faktagrunnlag rundt hva som kan forbedres. Byarkitekten er en viktig aktør i Bergen og når Høyre vil legge den ned, er det viktig å vite mest mulig om hva de vil legge ned før vi kjemper for å bevare den.

Avventer rapport

– Høyre argumenterer med at de heller vil satset på økt arkitektkompetanse i plan- og bygningsavdelingen – heller enn å bruke penger på en frittstående etat. Er ikke det et godt argument?

– Det er nytt for meg at det er slik de argumenterer for dette. Tidligere har det bare handlet om å spare penger. Jeg mener nettopp Byarkitektens frie rolle har vært et gode for byen vår, svarer Fjeldstad.

– Et annet argument fra Høyre er at Byarkitekten gjør saksbehandlingen enda mer kronglete. Hva tenker du om den argumentasjonen?

– Det viktigste for Venstre er at vi får til de gode byggene for byen vår. Effektivitet er selvsagt viktig, men da minner jeg om hvorfor vi opprettet en byarkitekt, at det nettopp var for å bekjempe den tilfeldige byutviklingen og arkitekturen.

– Det spekuleres i at Venstre kan skifte side i bergenspolitikken. Vil dere være villig til å ofre Byarkitekten i eventuelle forhandlinger med Høyre?

– Vi er nå først og fremst opptatt av å hente inn kunnskap gjennom den bestilte evalueringen. Både Byantikvaren og Byarkitekten er viktige etater i en historisk by som Bergen. Jeg vil derfor vente til evalueringsrapporten foreligger.

Byarkitekten stiller seg undrende

Fungerende byarkitekt i Bergen, Åge Vallestad, sier at de registrerer de signaler som kommer fra den politiske opposisjonen, og at de stiller seg undrende til at noen ønsker å legge ned en etat som jobber for kvalitet og bærekraft i byutviklingen.

– Vi trenger ikke mindre av denne typen arbeid, men mye mer for å imøtekomme de store samfunnsendringene og krisene vi står ovenfor, sier Vallestad.

Byarkitekten legger til at man for å oppnå innovasjon og den raske endringen samfunnet trenger, må samarbeide mer på tvers av privat og offentlig sektor.

– Byarkitekten har en fri faglig stemme og har en nøkkelrolle ved å kunne være oljen i maskineriet for en rask og kunnskapsbasert byutvikling med arkitektur som verktøy, avslutter Åge Vallestad.

>
>
>