Boliger i levende kart

Oslo kommune samler fremtidens boligplaner i ny oversikt. Et «levende» kart skal gi bedre bilde av planlagt utbygging, hevder kommunen.

Oslo kommune samler fremtidens boligplaner i ny oversikt. Et «levende» kart skal gi bedre bilde av planlagt utbygging, hevder kommunen.

Portrett av Hanna Marcussen. Foto.

Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo kommune, sier den nye bolig- og områdereserven har vi laget en tydelig oversikt over hvor boliger kan bygges.

Foto: Sturlason / Oslo kommune
>

Ny kartløsning samler fremtidig boligbygging i Oslo kommune. Kartløsningen over byens såkalte bolig- og områdereserver omtales som et «levende» kart og skal oppdateres jevnlig.

– I den nye bolig- og områdereserven har vi laget en tydelig oversikt over hvor boliger kan bygges, sier Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling (MDG), i en pressemelding.

 

– Tydelig skille

Marcussen mener denne nye oversikten gir et langt bedre bilde av hvordan Oslo kommune har lagt til rette for fremtidig utbygging.

– Nå skiller vi tydeligere mellom boliger som går rett til byggesak og overordnede planer hvor utbyggerne må lage en detaljregulering før de kan bygge, sier Marcussen.

>
Kart over Oslos bolig- og områdereserve. Skjermdump.

Skjermdump fra det nye «levende» kartet over Oslos bolig- og områdereserve.

Foto: Oslo kommune

140 boligplaner

Den nye bolig- og områdereserven viser et anslag på hvor mange planlagte boliger som er vedtatt på ulike plannivåer i Oslo. Denne skal oppdateres jevnlig. Boligreserveven omfattet i september omtrent 11 400 boliger, fordelt på 140 planer, mens områdereserven inneholder omtrent 33 700 boliger, fordelt på 16 planer.

Boligreserven viser antall boliger i vedtatte detaljreguleringsplaner. Her kan utbygger sende inn byggesøknad og komme raskt i gang med bygging. Områdereserven viser på sin side til antall boliger planlagt i områdeplaner der det kreves detaljregulering før bygging kan igangsettes.

Dersom minst 90 prosent av boligene i en detaljregulering har fått igangsettingstillatelse, fjernes detaljreguleringen fra boligreserven. Når en ny detaljregulering vedtas overføres planens boligpotensial fra områdereserven til boligreserven.

 

Fornøyd med innspill

Byråd Marcussen vektlegger at de har hatt en god dialog med boligutviklere om hvordan de kunne lage en bedre oversikt over hvor kommunen har tilrettelagt for boligbygging.

– Jeg setter pris på gode innspill og håper den nye oversikten kan bidra til en god debatt om hvor det skal bygges boliger i Oslo i årene som kommer, sier byråden i pressemeldingen.

>
>
>