- Denne saken har skapt mye uro

Denne uken gikk fristen ut for høringsforslaget om varselet om midlertidig forbud mot tiltak i Oslo. NAL og OAF etterlyser bedre informasjon fra Plan- og bygningsetaten.

Denne uken gikk fristen ut for høringsforslaget om varselet om midlertidig forbud mot tiltak i Oslo. NAL og OAF etterlyser bedre informasjon fra Plan- og bygningsetaten.

Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund.

Adnan Harambasic, president i NAL, skulle ønske at PBE i Oslo kommune hadde vært tidligere ute med informasjon rundt det midlertidige forbudet mot tiltak i småhusområdende.. Foto: NAL

Foto: NAL
>

En fersk undersøkelse gjort av Oslo arkitektforening (OAF) og Norske arkitekters landsforbund (NLA) i samarbeid med Arkitektbedriftene (AiN) viser at 35 kontorer så langt har meldt inn at de har prosjekter innenfor småhusplanen som rammes av forbudet mot tiltak. For de fleste er omfanget mellom 1-5 prosjekter.

- Vi har stor forståelse for at dette oppleves som dramatisk for de arkitektene som blir berørte, sier Adnan Harambasic, president i NAL, på organisasjonens hjemmesider.

Varselet om midlertidig forbud mot tiltak var ute på høring fram til 4. mai, og Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) ønsker seg innspill både på dette og revideringen av selve småhusplanen som har høringsfrist 30. mai.

– Langt færre som rammes

– I alle tiltak er det mulighet for å bli rammet av et midlertidig forbud, og det er et av de verktøyene vi har som kommune for å sikre den planleggingen av byen slik vi ønsker. Så lenge en byggesak ikke er avgjort innen varselet kommer og saksbehandlingsfristen ikke er utløpt, så kan søknaden bli omfattet av et forbud, uttalte fagkoordinator Caroline Wille i PBEs avdeling for byggeprosjekter nylig til Arkitektnytt.

I tillegg påpekte Wille at de i dette varselet har valgt å redusere hvilke søknader som omfattes, sånn at dette skal gjelde søknader som ikke er sendt inn, og ikke dem som ikke er avgjort.

– Dermed er det langt færre som rammes enn det loven tar høyde for. For vår del har det vært en avveiing mellom å ikke ramme unødvendig hardt og samtidig som forbudet skal ramme de tiltakene som vil gå på bekostning av de verdiene vi skal sikre gjennom den nye planen, sa Wille.

Utydelige

NALs president mener PBE har vært utydelige i sin kommunikasjon rundt tiltaket.

- Denne saken har skapt mye uro blant arkitekter og utbyggere, og vi skulle ønske at PBE hadde vært tidligere ute med informasjon og tydeligere, sier Harambasic.

Arkitektbedriftene har samtidig undersøkt den juridiske siden av det midlertidige forbudet mot tiltak, men konklusjonen er at PBE har loven på sin side.

NAL jobber nå, i følge egne hjemmesider, med et høringssvar til selve småhusplanen.

>
>
>