Doga bytter departement

Doga-ansvaret flyttes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For første gang vil også oppdrag komme fra dette departementet. Samtidig ble det klart at Doga ikke splittes.

Doga-ansvaret flyttes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For første gang vil også oppdrag komme fra dette departementet. Samtidig ble det klart at Doga ikke splittes.

Fortrett av Tor Inge.

Tor Inge Hjemdal er fornøyd med at Doga bytter departement.

Foto: Eirik Evjen, Doga
>

Doga (Design og arkitektur Norge) har frem til nå fått oppdrag fra tre departementer: Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet. I forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem av Solberg-regjeringen forrige uke, ble det også klart at kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå skal gi oppdrag til Doga.

– Vi øker fra tre til fire departementer som gir oss oppdrag. Dette betyr at Doga styrkes og at kommer til å få enda flere oppdrag. Dette er en gladsak, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Doga, til Arkitektnytt.

Bytter departement

Samtidig flyttes ansvaret for Doga, eller den såkalte «styringsdialogen», fra Næringsdepartementet til nettopp KMD.

– At selve oppfølgingen av vårt arbeid nå skal skje gjennom et annet departement har egentlig ikke så mye å si. For oss handler det om å kvittere ut oppdrag fra nå fire departementer. Vi vil være like spisset inn under samarbeidet med alle departementene, så for oss har det sannsynligvis mindre å si at vi nå bytter departement.

– Hva er endringen i dette?

– Endringen er at vi nå får direkte oppdrag fra KMD som vi i flere år har jobbet tett sammen med. Da vil vi kunne jobbe mer målrettet opp i mot de ulike departementene.

– Hvorfor skjer dette bytte av departement nå?

– Det er en endring av samfunnsutfordringene og hvordan fagene arkitektur, planlegging og design kan bidra. Vi har derfor utviklet porteføljen vår i retning av fornying av offentlig sektor, byutvikling og arkitektur, regional næringsutvikling og oppfølging av bærekraftsmålene i tillegg til å bevare designdrevet næringsutvikling. Dermed har vi også økt relevans for KMD. Dette er derfor en naturlig og lur justering, sier Hjemdal og viser blant annet til programmer som Gnist og Stimulab.

Splittes ikke

Samtidig med statsbudsjettet, som for øvrig bevilget 68,7 millioner kroner til Doga i 2022, en økning på 1,7 millioner, ble det også klart at regjeringen ikke ønsker en oppsplitting av Doga. Eksterne konsulenter har i tre år undersøkt en mulig omstrukturering av en rekke statlige institusjoner – deriblant Doga. En av hypotesene var at en oppsplitting av Doga var det beste for saksområdene, men konklusjonen fra utrederne ble det motsatte. Doga forblir en samlet enhet.

– Dette betyr at Dogas svært viktige kompetansemiljø bevares og ikke splittes opp i flere enheter. For oss er dette svært viktig og et tegn på at man ser viktigheten av arbeidet vi gjør. Vi er derfor veldig fornøyde med den beslutningen.

>
>
>