– Et av planetens viktigste verktøy

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) hyllet arkitektene og arkitekturen på Arkitektenes verdenskongress – UIA.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) hyllet arkitektene og arkitekturen på Arkitektenes verdenskongress – UIA.

Jan Christian Vestre (Ap), nærings- og fiskeriminister, gjestet den nordiske paviljongen under Verdenskongressen for arkitekter (UIA) og snakket blant annet om hva som skjer når arkitekturen ikke brukes til sitt fulle potensiale: – Da sløser vi bort en stor mulighet til å bruke våre bygde omgivelser til å bedre folkehelsen og folks livskvalitet, sikre møteplasser mellom alder, kulturer og bakgrunner og til å få ned ressursbruken og CO2-utslipp. 

Foto: Emilie Lærke Henriksen
>

KØBENHAVN: Det manglet aldri på lovordene da nærings- og fiskeriminister Jan Christian Vestre inntok den nordiske paviljongen på Bella Center i København i juli. Under verdenskongressen var over 6000 arkitekter fra 135 land samlet under fanen «Sustainable Futures – Leave No One Behind!».

I den forbindelse hadde de nordiske arkitektorganisasjonene, deriblant Norske arkitekters landsforbund (NAL), invitert næringsministeren til å innlede arrangementer et av de mange arrangementene i den grønne, gjenbrukte Norden-paviljongen.

Vestre var her tydelig på hvor viktig rolle han mener arkitekturen og arkitektene bør spille i for å finne løsninger på samfunnets mange kriser.

– Arkitektur er et viktig verktøy. Jeg vil si det faktisk er et at av de beste verktøyene vi har på planeten, sa Vestre fra talerstolen, og mente derfor at både arkitekturen og profesjonen måtte verdsettes og at arkitekter bør inn i viktige beslutningsprosesser.

– Bygger hele samfunn

I etterkant av møtet fikk Vestre mulighet til å utdype argumentasjonen overfor Arkitektur. Ministeren er fra før kjent som næringslivsleder for Vestre møbler, som har fått mye positiv oppmerksomhet for sin nye fabrikk i Magnor tegnet av danske Bjarke Ingels Group.

Vestre deltok på kongressen for blant annet å lansere en felles nordisk platform nettverk for å fremme design og arkitektur. Dette gjorde han sammen med sin islandske ministerkollega Lilja Dögg Alfreðsdóttir.

– Du er nesten panegyrisk i din omfavnelse av arkitekturen under denne kongressen. Forklar hva du mener!

– Arkitektur og design i sin fulle form er et veldig kraftfullt verktøy for å skape endring. Dette fordi arkitektur handler om å forestille seg og designe den fremtiden vi lever i. Det tror jeg i mange tilfeller er underkommunisert. Mange tror arkitektur og design handler om formgiving i smal forstand – hvordan ting ser ut – men det er jo egentlig redskaper for å bygge hele samfunn, sier Vestre til Arkitektur.

>

– Min dør er alltid åpen, var beskjeden fra næringsminister Vestre i den nordiske paviljongen på UIA i København. Her i samtale med Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Kai Reaver (t.v), fagsjef samme sted.

Foto: Emilie Lærke Henriksen

Arkitektur – en sinnstilstand

Det kan dermed virke som arkitektbransjen her har fått en ambassadør for standen i regjeringen. For Vestre mener, i forlengelsen av de varme ordene, at det er viktig å ta kunnskapen og tenkemåten til arkitektene inn i hele samfunnsplanleggingen. I talen kalte han tenkningen bak god arkitektur som «en flott, grønn og bærekraftig sinnstilstand».

– Vi trenger arkitekter til å tenke på hvordan vi bygger fremtidens offentlige sektor og mer konkurransekraftig næringsliv, hvordan løser vi klima- og naturkrisen. Det er underkommunisert hvilke løsninger arkitekturen har på disse spørsmålene, sier Vestre.

Samtidig har han en utfordring rettet tilbake mot arkitektene.

– Arkitektene må «steppe opp», også i samfunnsdebatten. De må ha klare standpunkt og vær med i politiske prosesser og engasjerer dere i politiske prosesser.

– Du inviterer dem inn til bordet, men hvordan skal man få til det?

– Dette er en åpen invitasjon og så må profesjonen selv finne ut av hvordan de skal handle på den. Men vi lytter og er veldig interessert i å samarbeide mer og høre hva de har å si. Jeg har sett selv, både i tidligere virke og nåværende virke, hvor kraftfull arkitektur kan være.

Arkitektur og design 2.0

Vestre brukte også tid på regjeringens arbeid med en ny arkitekturpolitikk. Denne utarbeides av departementet til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), men Vestre var tydelig på at det også er Arbeiderpartiet som nå ønsker en ny poltikk på arkitekturfeltet.

Han påpekte at det nå er 13 år siden den forrige regjeringen ledet av Arbeiderpartiet, kom med arkitekturpolitikken «Arkitektur nå!», og at det nå igjen er tid for å sette arkitektur på den politiske agendaen.

– Dette må du ta med kommunalministeren som jobber med dette. Men det er veldig lenge siden «Arkitektur nå!», så det er på tide å fornye den strategien. Samtidig er næringsdepartementet også engasjert i arbeidet, for det er mye viktig nærings- og omstillingspolitikk i en slik strategi også.

– Du har selv ansvar for deler av Dogas arbeid. Hvordan jobber ditt departement med dette? Som du sier, har også dere aksjer i dette arbeidet?

– Absolutt og vi fornyer hele virkemiddelapparatet vårt under tittelen «virkemiddelapparatet 2.0». Ikke det mest sexy navnet, men der jeg har gitt klar beskjed om, fra jeg ble næringsminister, er at «designtenkning» skal være en bærebjelke i dette arbeidet.

Nordisk arkitekturfront

Den nye fellesnordiske plattformen for arkitektur og design, som Vestre lanserte på UIA, handler om tre ting forklarer han. De fem nordiske landene har undertegnet en «felles erklæring om et formalisert nordisk samarbeid om design og arkitektur».

– Dette kan handle om å dele erfaringer og kunnskap – såkalt go global together. Vi har altfor lite eksport av arkitektur, når vi etter min mening har noen av verdens beste arkitekter i Norge. Noen av dem gjør spektakulære ting, men flere må ut i verden.

I tillegg handler plattformen om å få til en felles poltikk for våre bygde omgivelser, forklarer han.

– Når en i Norge ber om at det fjernes politiske barrierer for gjenbruk av materialer for eksempel, så er det flott, men jeg tror det er bedre om vi i et nordisk felleskap utarbeider lik politikk for ombruk, for da blir påvirkningen større. For å si det som Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta påpekte fra scenen i dag – vi må tenke globalt i det vi driver med. Det er da vi endrer verden. Det er det som er målet.

– Ligger det også bevilgninger i denne satsingen? Det har vel vært kritikk tidligere av at eksportstøtten til arkitekturfeltet har blitt mindre enn den var tidligere?

– Foreløpig gjøres dette innenfor rammene av Dogas bevilgninger. Men dersom det trengs ekstra penger får det bli et budsjettspørsmål. Vi har aldri gitt mer penger til eksportfremme enn det vi gjør nå. Men det er ikke vi politikere som skal sitte og peke på enkeltnæringer. Dette må komme fra næringslivet selv. Jeg tror at arkitektur har et enormt eksportpotensial, så jeg vil lytte veldig lydhørt til forslag som kommer fra den bransjen.

Noterte flittig på kongressen

Arkitekturs tilmålte åtte minutter med Vestre nærmer seg slutten. Vi spør om han til slutt har en oppfordring til arkitektene i Norge. I typisk Vestre-stil har han nærmest svart ferdig før vi har stilt ferdig spørsmålet:

– Forsett med den gode jobben, tenk stort nok, engasjer dere i samfunnsdebatten og politikk, vis at arkitektur handler om formgiving i brei forstand, det er å bygge hele samfunn og kom dere ut i verden og spre budskapet og bidra til eksport. For dette er et av de viktigste omstillingsmålene regjeringen har i den økonomiske politikken – vi må ha flere bein å stå på når vi etterhvert skal redusere olje og gass.

– Du ser frem til et økt samarbeid med arkitektene. Hvordan kan det samarbeidet bli?

– Vi må sammen fylle disse plattformene med konkret innhold. Diskutere eksportpolitikken. Hva er mulig å få til der. Se om det er ting i det næringsrettede virkemiddelapparatet som kan løftes for at vi kan løfte arkitektur enda mer. TEK og andre standarder ligger i andre departementer, men jeg er her som representant for hele regjeringen, så jeg har notert flittig i boken min og vil ta med meg innspill herfra hjem - også til kommunalministeren. Min dør er også alltid åpen!

>
>
>