Høyre vil fremskynde klimakrav

Høyre vil nå stille klimakrav til alle nybygg fra 2024, og krav om ombruksmaterialer fra 2025. Vi er allerede i gang, svarer regjeringen.

Høyre vil nå stille klimakrav til alle nybygg fra 2024, og krav om ombruksmaterialer fra 2025. Vi er allerede i gang, svarer regjeringen.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde vil allerede neste år stille strengere klimakrav, og fra 2025 også stille krav om ombruksmaterialer i nybygg og ombygde prosjekter. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

>

– Det vi foreslår er at vi fra 2024 innfører klimakrav til alle nybygg som skal bygges. Og at vi fra året etter innfører krav om at byggevarene skal tas vare på, gjenbrukes og gjenvinnes i nye byggeprosjekter, sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre, til NRK.

Sammen med partikollega og tidligere kommunalminister Nikolai Astrup fremmer hun tirsdag forslaget i Stortinget.

– Vi overforbruker naturressursene våre. Og bygg- og anleggsbransjen er en av de bransjene som har mye utslipp, men også skaper mye avfall, sier Tybring-Gjedde til rikskringkasteren.

– Kan være for optimistisk

I forslaget ber høyrepolitikerne regjeringen om å innføre krav om klimagassregnskap i næringsbygg og boligbygg, og fase inn krav til reduserte klimagassutslipp fra materialbruk i næringsbygg og boligblokker fra 2024. De vil også at regjeringen skal støtte etablering av digitale materialbanker for ombrukte byggematerialer.

Administrerende direktør i JM Norge, Hilde Vatne, har stor tro på at byggebransjen kan kutte betydelige utslipp. Likevel tror hun Høyres mål for klimakrav kan være i overkant optimistiske.

– Hvis vi snakker 2024 og 2025, så vil jeg tro at det er litt ambisiøst. Men at vi kan gjøre litt av gangen har jeg stor tro på, sier Vatne til NRK.

>

Politikere bør være forsiktige med å konkurrere om «de raskeste tidsfristene og de tøffeste målene», mener Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Foto: Ragne B. Lysaker/ Senterpartiet

Regjeringen: – Vi er i gang

Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet i høst la fram sin regjeringsplattform understreket de at de ville stimulere til mer energieffektivisering, gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser. Det ble også påpekt at regjeringen ville bruke offentlig innkjøp til å stille «høye miljøkrav», uten å presisere hva det betyr.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier til NRK at politikere bør være forsiktige med å konkurrere om «de raskeste tidsfristene og de tøffeste målene».

– Vi er allerede i gang, sammen med bransjen, på å stille tøffere krav knyttet til klimagassregnskap på større bygg. Vi har nettopp presentert nye regler som skal gjøre det enklere å få til ombruk av byggematerialer, sier Gjelsvik til rikskringkasteren.

Forenkler regelverk

Gjelsvik sier imidlertid ingenting om hvordan regjeringen vil få på plass krav om bruk av ombruksmaterialer i nye bygg.

– Det er fint med mål, og det er fint å sette tidsfrister, men det aller viktigste er de konkrete tiltakene. Der har regjeringen presentert flere tiltak som har vært etterspurt av bransjen, sier ministeren til NRK.

I forrige uke annonserte regjeringen tiltak for å forenkle regelverket knyttet til ombruk av byggevarer. De nye reglene i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) innebærer at nasjonale dokumentasjonskravene, som retter seg mot den som skal selge byggevaren, i hovedsak fjernes.

>
>
>