NTNU: Skuffet over nei til konkurranse

Reaksjoner ved NTNU på Statsbygg-nei til arkitektkonkurranser. – Dette er synd, sier prosjektdirektør Merete Kvidal ved NTNU.

Reaksjoner ved NTNU på Statsbygg-nei til arkitektkonkurranser. – Dette er synd, sier prosjektdirektør Merete Kvidal ved NTNU.

Visualisering

Senter for kunst, arkitektur, musikk og design skal etter planen flytte inn i KAMD-bygget på en ny campus ved NTNU. I dag ble det kjent at Statsbygg ikke har tid eller penger til å gjennomføre arkitektkonkurranse for bygget.

Foto: Statsbygg
>

Fredag ble det kjent at Statsbygg ikke vil gjennomføre arkitektkonkurranse for nybygget som er planlagt for KAMD, Senter for kunst, arkitektur, musikk og design, som en del av det store campussamlingsprosjektet i Trondheim. Framdriftsplanen for hele campusprosjektet gjør at ikke er tid til å avholde arkitektkonkurranse nå, forklarte kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

Skuffelsen var stor hos dekan ved Fakultet for arkitektur og design, Marianne Skjulhaug, som mener Statsbygg selv har skapt en forventning om at det nye bygget for undervisning i arkitektur og andre kreative fag skulle bli til som resultat av en arkitektkonkurranse.

– Jeg tenker det er noe i emning her som ikke taler i arkitekturens favør. Vi trenger en åpnere diskusjon om hva arkitektur betyr og hvordan de beste resultatene skapes, som selvfølgelig svarer på alle rammebetingelser, både for fremdrift, kostnader og aller mest bærekraft, sa Skjulhaug.

Nå får hun støtte fra flere kolleger ved fakultetet.

>
Portrett

Merete Kvidal, prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU, synes det er synd at det ikke blir arkitektkonkurranse før bygging av nytt Senter for kunst, arkitektur, musikk og design ved NTNU.

Foto: Silje Grytli Tveten/NTNU

Håper på fortsettelsen

Merete Kvidal, prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU, forteller at de i høst trodde at Statsbygg skulle gå for arkitektkonkurranse for KAMD-bygget.

– NTNU-rektor Anne Borg sendte i høst et brev til Statsbygg for å uttrykke universitets ønske om konkurranse. Svaret fikk vi i Statsbyggs saksfremlegg nå i februar, hvor de forklarer at de ikke har mulighet til å avholde konkurranse. Uten å gå detaljert inn i begrunnelsen tenker NTNU at dette er synd, men vi må bare ta avgjørelsen til etterretning, sier Kvidal.

Hun skjønner også reaksjonen fra brukerne av bygget, over valget til Statsbygg.

– Her var det en topp motivert gjeng med arkitektstudenter og akademikere som så at det kunne være mye læring i å følge en arkitektkonkurranse.

Nå håper hun at det blir arrangert arkitektkonkurranser på andre deler av campus-utbyggingen.

– Selv om det ikke blir konkurranse på KAMD-bygget, håper vi Statsbygg ser muligheter for konkurranser på andre delprosjekter på campus.

Portrett

Olav Kristoffersen, professor i arkitektur ved NTNU og partner i Brendeland og Kristoffersen.

Foto: NTNU

– Flaut

– Beslutningen er sterkt beklagelig, mener Olav Kristoffersen, professor i arkitektur ved NTNU og partner i Brendeland og Kristoffersen.

– Det er veldig høye ambisjoner for campussamlingen i ord, men ikke i handling. Man velger bort den beste kompetansen og de beste løsningene. Uten arkitektkonkurranse får vi aldri vite hvor bra det kunne blitt.

Han mener beslutningen signaliserer en manglende tiltro til arkitekturfaget.

– Og det er ganske flaut i og med at NTNU har Norges største arkitektutdanning og tunge fagmiljøer innenfor innovasjon og bærekraft.

Kristoffersen tror likevel at Statsbygg gjør så godt de kan innenfor de rammene de har fått, og at beslutningen til syvende og sist er politisk.

– Jeg tror ikke det er Statsbygg som er problemet. Det må komme en statsråd på banen og se hvor flaut dette er, og sørge for at alt ikke smuldrer opp.

Portrett

Martin Høgh Olsen, universitetslektor ved Institutt for design, og ansvarlig for Facebook-siden «Arkitektur i Trondheim»

Foto: Lena Knutli

– Rasjonaliseres bort

Også Martin Høgh Olsen, universitetslektor ved Institutt for design, og ansvarlig for Facebook-siden «Arkitektur i Trondheim» er skuffet over de manglende ambisjonene for KAMD-bygget.

– Vi er mange som virkelig har gledet oss til at KAMD skal bli en realitet. Det er, og har vært en grundig og omfattende prosess, og hvis det ender med en såpass rasjonell løsning, at det havner rett i fanget på Rambøll, så er det overraskende, sier Martin Høgh Olsen.

I en by som savner positiv dynamikk rundt ny arkitektur er dette et av få prosjekter som virkelig kunne utgjort en forskjell, mener han.

– Rambøll har jo slukt Henning Larsen, og dem har vi sett har tegnet den nye veterinærhøgskolen i Ås, som jo er kjempebra, så det er klart at de forstår krevende undervisningsbygg. Men det er likevel prinsippet om at et prosjekt det knyttes så store foventninger til skal rasjonaliseres ned på denne måten.

Det kan føles unaturlig at skapende og kreative fag skal finne sin frie fasong innenfor den gamle ingeniørfestningen som er NTNU, mener Olsen.

– Det å få samlet disse fagene under ett tak burde være en fest, og gi arkitektur som engasjerer. Vi bør ikke risikere at dette blir en skuffelse, sier Olsen.

>
>
>