Ønskeliste for ny nasjonal arkitekturpolitikk

Riksarkitekt, nasjonalt forbildeprogram, styrking av Husbanken og Enova – dette er bare noen av innspillene arkitekturorganisasjonene har oversendt de politiske partiene.

Arkitektorganisasjonene kommer med innspill til partiprogrammene. Her representert ved f.v. Line Oma (NLA), Daniel Lund Godbolt (NAL), Janeche Bull Borander (AIN), Mona Lise Lien (NIL) og Tale Marker (Afag).

Foto: Geir Boye Lindhjem
>

Før påske var det frist for å levere innspill til de politiske partienes programmer i forkant av det kommende stortingsvalget. «Var det ikke nettopp valg?», tenker du kanskje og har i så fall rett i det, men det politiske årshjulet ruller stadig videre.

De fem arkitektorganisasjonene, Arkitektenes fagforbund (Afag), Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA), ble invitert til å komme med innspill og opprettet derfor en felles arbeidsgruppe for å utarbeide et innspillsdokument. Målet? En styrket nasjonal arkitekturpolitikk.

>

Plukk og miks

– Det står ganske lite om våre fag i partiprogrammene, så vi håper de kan komme mer på agendaen. Arkitekturfagene handler ikke bare om estetikk, men kan bidra på mange måter i samfunnsbyggingen og til å løse miljø- og klimakrisen, sier Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver i NAL.

Godbolt har vært NALs representant i arbeidsgruppen, som ellers har bestått av Janeche Bull Borander (AIN), Pål Dixon Sandberg (NLA), Kaja Kosonen Geiran (NIL) og Bent Aaby (Afag).

– Vi tok utgangspunkt i den arkitekturpolitiske plattformen vi har jobbet oss fram til i fellesskap før, for der ligger det mye god politikk som vi allerede er enige om. Men vi har også gått videre med nye punkter. En viktig del av arbeidet nå har vært å komprimere det ned og legge språket på et nivå som passer partiprogrammene, forteller Godbolt.

Innspillene er organisert rundt tre overordnede punkter: En samlende nasjonal arkitekturpolitikk, Stedsutvikling og Grønn omstilling.

Partiene kan plukke og mikse fra listen og sette inn punkter i sine programmer, og organisasjonene håper at det vil føre til at arkitekturpolitikken lettere får en større plass i partiprogrammene.

1, 2, 3... Riksarkitekt?

Blant de nye punktene som har kommet til, er styrking av Husbanken og Enova, for å henholdsvis sikre god bokvalitet og variasjon i boligtilbudet og for å øke takten på energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse.

Organisasjonene foreslår også å plassere planfaget hos et direktorat og å etablere et nasjonalt innovasjonsprogram og utstillingsvindu etter modell av Futurebuilt-programmet. Og ikke minst – å opprette en riksarkitekt.

«Riksarkitekten vil ha en samordnende funksjon, og skal arbeide for at arkitektur og stedsutvikling bidrar til å nå overordnede samfunnsmål», heter det i dokumentet.

Organisasjonene leverte innspill også i forkant av lokalvalget i fjor høst, men henvendte seg da til hvert enkelt politiske lokallag og oppfordret blant annet lokalforeningene til å følge opp i de ulike områdene rundt i landet.

– Det blir ganske annerledes nå når vi har levert innspill til nasjonale programkomiteer. Det neste steget er å ha møter med de ulike partiene, for å utdype våre forslag og innspill, sier Godbolt.

Innspillsdokumentet kan leses her.

>
>
>