Overlevert innspill

Innspillsforumet for arkitektur, bokvalitet og nabolag kom fredag med sine råd til regjeringen. De vil ha endringer i lovverk og forskrifter, et Futurebuilt for hele landet, statlig milliardfond og en egen riksarkitekt.

Innspillsforumet for arkitektur, bokvalitet og nabolag kom fredag med sine råd til regjeringen. De vil ha endringer i lovverk og forskrifter, et Futurebuilt for hele landet, statlig milliardfond og en egen riksarkitekt.

9 mennesker står i en trapp og smiler til kamera. Foto.

​Innspillsforumet for arkitektur, bokvalitet og nabolag lanserte fredag den 17. desember sine innspill til regjeringen.

Foto: Ida Harildstad Stenbråten
>

«Arkitekturløftet – for bedre bokvalitet og nabolag» er tittelen på de 15 sidene med råd fra Innspillsforumet for arkitektur, bokvalitet og nabolag, som ble lagt frem fredag formiddag.

Rådene ble overlevert både kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på et digitalt møte. Forumet ble opprettet av Grams forgjenger Nikolai Astrup (H) i juni, som et direkte svar på vårens debatt om arkitektur – initiert av arkitekturopprøret.

– Vi mener det trengs et stort og bredt nasjonalt løft for en langt mer målrettet utforming av de fysiske omgivelsene i landet vårt. Vi kaller det Arkitekturløftet. Det er våre råd til staten og vår oppfordring til kommuner, fylkeskommuner, folkevalgte, byggenæringen, fagfolk og innbyggere om å bli med på dette løftet, sa arkitekt Alexandria Algard, som leder innspillsforumet, under overleveringen.

Tydelig minister

Kultur- og likestillingsministeren Trettebergstuen svarte at hun personlig hadde ventet i spenning på rapporten fra forumet.

– Det er ingen tvil om at det dere peker på er det behov for. Det er behov for et arkitekturløft, en tydeligere stat, en mer helhetlig politikk og bedre samhandling av arkitekturfeltet.

Hun mente arkitektur som virkemiddel må inn i alle departementer og alle relevante planer og meldinger.

– Det er derfor behov for bedre koordinering og et mer samlet tak på arkitekturpoltikken. Det gleder jeg meg sammen med Bjørn Arild [Gram] og resten av mine kollegaer til å ta fatt på, med denne rapporten som grunnlag, sa Trettebergstuen.

– Smartere bruk av arkitektur

Forumets oppdrag har vært å gi sine beste og mest konkrete råd om hvordan staten, kommunene og private aktører kan bidra til høy kvalitet i alle bygde omgivelser i hele landet.

Medlemmene har blant annet vurdert hvordan arkitektur kan bidra til bedre bokvalitet, hvordan handlingsrommet i plan- og bygningsloven kan utnyttes for å fremme løsninger for mennesker og miljø, og hvordan samspillet mellom private og offentlige aktører kan bli bedre. Rådene forumet gir er basert på utredninger, egen kompetanse og over 150 innspill til departementets innspillside.

– Vi kan bruke arkitektur mye smartere, til å oppnå flere mål, hvis vi legger aktivt til rette for det. Våre råd handler om å bruke arkitektur som et verktøy til å skape et mer attraktivt og bærekraftig samfunn. Arkitekturløftet er en oppfordring til en helhetlig satsing for bedre kvalitet og bedre omgivelser for alle, sa Algard.

>

Riksarkitekt og milliardfond

Av helt kokrete forslag foreslår forumet spesifikke endringer i både plan- og bygingsloven og Byggteknisk forskrift (TEK). De mener også kommunens ressurser og kompetanse må styrkes på arkitektur- og planfeltet. De foreslår også å satse på innovasjon gjennom blant annet at staten bør opprette en nasjonal versjon av Oslo-områdets Futurebuilt-program.

Av de mer hårete målene er kanskje forslaget om å etablere et statlig milliardfond, etter modell av danske Realdania, som «arbeider med prosjektstøtte, driver kompetansebygging og forskning, og skaper pilotprosjekter som bidrar til å drive utvikling innen arkitekturfeltet for å løse aktuelle og fremtidige samfunnsutfordringer».

I tillegg er forumet tydelig på at det bør etableres «en riksarkitekt eller tilsvarende faglig instans». Det trengs et «nasjonalt ombud for helheten og kvaliteten i de bygde omgivelsene, som kan løfte forståelsen for hva arkitektur kan bidra med inn i de ulike samfunnsfeltene», skriver forumet.

Trettebergstuen likte nettopp dette forslaget.

– Jeg gleder meg til å diskutere behovet for en riksarkitekt. Det høres veldig kult ut, sa en tydelig engasjert kultur- og likestillingsminister.

mann sitter ved et skrivebord og har en videokonferanse på en TV. Foto.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på digital fremleggelse av rapport fra innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag.

Foto: KMD

Positiv mottakelse

Også kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram var fornøyd med innspillene. Han påpekte, i likhet med Trettebergstuen, at han var spesielt fornøyd med at rådene var gjort så korte og konkrete som mulig.

- Den tilbakemeldingen vi kan gi nå er at vi skal se nærmere på det. Regjeringen er opptatt av utvikling og bosetting i hele landet og lytte til dem som er der ute. Engasjementet rundt fysiske omgivelser har kanskje fått mest oppmerksomhet i storbyene, men dere kommer jo med råd for hele landet. Det er viktig, sier Bjørn Arild Gram.

Selv om han ikke kunne love annet enn at de skulle lese dem nøye og understreket han at han så dem som viktige for mange deler av arbeidet til regjeringen.

– Vi skal jobbe med to meldinger nå - distriktsmelding og boligmelding. Vi skal for eksempel se på hvilken rolle Husbanken skal ha fremover, og styrke denne. Så flere av de prosessene som regjeringen nå setter i gang og skal jobbe med i årene som kommer, går jo inn i alle de tingene som forumet tar opp. Det er opplagt. Så disser rådene er nyttig inn i dette arbeidet, sa Gram.

Innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag har bestått av: Alexandria Algard (leder), Parminder Kaur Bisal, Annelise Bolland, Katharina Bramslev, Max Gitenstein, Pernille Kolstad Heen, Aleksander Oldrup Jensen, Maria Molden, Christian Pagh og Ivar Winther (sekretær)

>
>
>