Politihuset i Stavanger vedtatt revet. – Går baklengs inn i framtiden

Det gamle politikammeret på Nytorget i Stavanger skal rives, har kommunestyret bestemt. – Dette viser at politikerne våre har en ekstremt lang vei å gå i 2023, sier SAF-leder Per Anda.

Det gamle politikammeret på Nytorget i Stavanger skal rives, har kommunestyret bestemt. – Dette viser at politikerne våre har en ekstremt lang vei å gå i 2023, sier SAF-leder Per Anda.

Det gamle politikammeret på Nytorget i Stavanger, tegnet av Eyvind Retzius og Svein Bjoland, og oppført i 1962. Nå skal det rives.

Foto: Benjamin Hickethier
>

Mandag kveld vedtok kommunestyret i Stavanger å rive det gamle politikammeret på Nytorget. Planen er å erstatte politikammeret, som ble oppført i 1962, med nybygg som skal huse blant annet «Mediebyen» med Stavanger Aftenblad og NRK Rogaland.

– Dette viser at politikerne våre har en ekstremt lang vei å gå i 2023, sier Per Anda, leder i Stavanger arkitektforening. 

>

Vanstyrte premisser

Anda mener saken og beslutningen om riving er tatt på vanstyrte premisser, hvor en av forutsetningene var parkeringsplasser som man siden har funnet ut at man ikke trenger.

– Man har ikke engang sett på muligheten for å gjenbruke den eksisterende bærestrukturen. Store formålsbygg som dette er fullt transformerbare, og det ser vi at gjøres i andre byer, for eksempel Oslo. Å rive dette bygget, med all den betongen, og i tillegg kulturminneverdien og den arkitektoniske verdien, er å gå baklengs inn i framtiden, sier SAF-lederen.

Kunstverk av Andreas Bø i det gamle politihuset. Bildet viser kun den øverste delen. Verket går over tre etasjer i trappehuset, med naturlig lys ovenfra.

Foto: Benjamin Hickethier

– Feil bygg å rive

Kommunestyremedlem Dag Mossige (Ap) sier til Rogalands avis at han har full forståelse for mange av argumentene til de som ønsker bevaring, men at man også må kunne rive for å legge til rette for ny aktivitet.

Til det svarer SAF-lederen:

– Dette er feil bygg å rive.

Politikammeret fra 1962 er tegnet av arkitektene Eyvind Retzius (1921-2004) og Svein Bjoland (1921-2008), og de kommunale foretakene Stavanger Utvikling og Stavanger parkering vil nå erstatte bygget med en medieby og 300 parkeringsplasser.

Folk fra kultur-, kunst-, arkitekturfeltet, har tidligere aksjonert for bevaring av det gamle politikammeret. 

Rødt: – Vi kan ikke holde på slik

En annen som reagerer på beslutningen, er stortingspolitiker Mimir Kristjánsson (R).

– Vi river et fullt funksjonelt bygg for å bygge et nytt som kun utbyggerne tjener på. Det er ikke et godt formål for fellesskapet. Administrasjonen i Stavanger kommune har sagt at dette er dårlig for klimaregnskapet. Vi kan ikke holde på slik i lengden. Vi har mange fullt brukbare bygg som står tomme og halvtomme i Stavanger, sier Kristjánsson til Rogalands avis.

Portrett av Per Anda, leder i Stavanger arkitektforening.

Per Anda i Stavanger arkitektforening er skuffet over beslutningen om å rive politihuset, men er også bekymret for andre Stavanger-bygg som kan bli revet framover.

Foto: Privat

Flere bygg truet av riving

Ifølge Anda er problemet at man la alternativsvurderingene på is, og spør om beslutningen er konsekvensutredet nok når man ikke har vurdert transformasjon av eksisterende bærestruktur.

– Det er skuffende med politikammeret, men det mest skremmende er at det er flere rivesaker som dette på trappene i byen. Det virker ikke som man lærer noe av dette, sier Anda, og viser til at de samme utviklerne jobber for å få revet brannstasjonen i byen.

I tillegg er det funksjonalistiske Gustav Helland-tegnede St. Franciskus-sykehuset truet av riving.

– Det er et stort behov for at regionen skolerer seg når det kommer til byutvikling. Derfor ønsker jeg også Futurebuilt velkommen, sier Anda.

Lover forslag i Stortinget

Rødt kommer til å fremme et forslag i Stortinget med formål å gjøre det vanskeligere i alle norske kommuner å rive eksisterende bygg, forteller Kristjánsson til Rogalands avis.

– Vi vil lage en hovedregel for kommunene om at de skal rehabilitere og gjenbruke bygninger framfor å rive, og at det skal kreves en ekstraordinær begrunnelse for å rive. Det kommer for sent for Nytorget, dessverre, men det er inspirert av det, da.

>
>
>