Politikere ut mot Statsbygg

Trondheims-politikerne ber Statsbygg revurdere beslutningen om å droppe arkitektkonkurranse for nytt KAMD-senter ved Campus NTNU.

Trondheims-politikerne ber Statsbygg revurdere beslutningen om å droppe arkitektkonkurranse for nytt KAMD-senter ved Campus NTNU.

Portrett

Erling Moe (V) fikk med seg resten av formannskapet i Trondheim i vedtaket om å be Statsbygg revurdere sin beslutning om å droppe arkitektkonkurranse for Senter for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) ved NTNU.

Foto: Liv Aarberg/Venstre
>

Et enstemmig formannskap i Trondheim kommune har vedtatt å be Statsbygg revurdere sin beslutning om å droppe arkitektkonkurranse for Senter for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) ved NTNU.

Det var Erling Moe (V) som fikk med seg resten av formannskapet. Han er glad for at formannskapet er så tydelig i sin henstilling.

– Det er viktig for oss å gi vår mening til kjenne. Det var en uklok beslutning av Statsbygg, og det er veldig bra at formannskapet er enstemmig i å understreke det, sier Moe til Arkitektnytt.

Bedre beslutningsgrunnlag

I vedtaket påpekes det at dekan ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og byarkitekten i Trondheim kommune alle har reagert på beslutningen til Statsbygg.

«Formannskapet i Trondheim er enig med disse i at en arkitektkonkurranse er å foretrekke, blant annet fordi det gir et bedre beslutningsgrunnlag, medvirkning og offentlighet», heter det videre i forslaget, som oppfordrer Statsbygg til å vurdere saken på nytt.

– Vi er ingen beslutningstakere i denne prosessen, men vi er i aller høyeste grad meningsberettiget når det er snakk om en så stor utbygging i denne byen, hvor vi som kommune har sterke aksjer, blant annet som reguleringsmyndighet, sier Moe.

>
Visualisering

Senter for kunst, arkitektur, musikk og design skal etter planen flytte inn i KAMD-bygget på en ny campus ved NTNU. I forrige uke ble det kjent at Statsbygg ikke har tid eller penger til å gjennomføre arkitektkonkurranse for bygget.

Foto: Statsbygg

Skuffet bransje

Før helgen skrev Arkitektnytt om reaksjonene på Statsbyggs beslutning om å droppe arkitektkonkurranse for KAMD-senteret.Skuffet bransje

– Det er noe i emning her som ikke taler i arkitekturens favør, sa dekan Marianne Skjulhaug, som mener at Statsbygg selv har skapt en forventning om at det ville bli utlyst arkitektkonkurranse.

Også NAL er skuffet over Statsbyggs beslutning.

– Det er veldig uheldig. Vi har en tradisjon med å bestemme utforming av viktige skolebygg i Norge og Europa gjennom arkitektkonkurranser, sa NAL-president Adnan Harambasic, som også reagerer på begrunnelsen Statsbygg har oppgitt for å droppe konkurranse.

- NAL har siden 2019 oppfordret Statsbygg til å gjennomføre arkitektkonkurranse for å realisere KAMD-bygget og campus på NTNU. Møtet vi hadde med dem i februar kom alt for seint i forhold til hvor langt de allerede var kommet i prosessen. Statsbygg har selv kjørt en prosess som gjorde at det tidsmessig ikke var mulig å få til en arkitektkonkurranse, sier Harambasic.

– Velger bort den beste kompetansen

– Det er veldig høye ambisjoner for campussamlingen i ord, men ikke i handling. Man velger bort den beste kompetansen og de beste løsningene. Uten arkitektkonkurranse får vi aldri vite hvor bra det kunne blitt, mente professor i arkitektur ved NTNU og partner i Brendeland & Kristoffersen, Olav Kristoffersen.

Den nyansatte byarkitekten Are Risto Øyasæter reagerte også på beslutningen, og mente at nettopp samlokaliseringen av de kreative fagene, på et svært sårbart og karakterfullt sted sentralt i byen, på en utfordrende tomt, gjør at forholdene ligger til rette for konkurranse.

– I slike situasjoner finnes det ingen bedre måte å belyse utfordringer og muligheter på enn en arkitektkonkurranse, mener byarkitekten.

>
>
>