Slanker nye regjeringskvartalet

Regjeringen vil redusere det nye regjeringskvartalet, og går nå inn for å droppe to bygg.

Regjeringen vil redusere det nye regjeringskvartalet, og går nå inn for å droppe to bygg.

Det nye regjeringskvartalet, slik det er prosjektert av Team Urbis. Nå vil regjeringen droppe to bygg og begrense rehabiliteringen av et tredje. Illustrasjon: Team Urbis

>

– Vi skal stoppe to av byggene som var planlagt. Vi ønsker ikke å ha et så stort regjeringskvartal. Vi skal bruke mye mindre penger på å pusse opp Finansdepartementet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Han mener kuttene vil være verdt 4-5 milliarder kroner.

Ifølge den forrige regjeringens siste statsbudsjett kan totalprisen for det nye regjeringskvartalet bli opptil 40,7 milliarder kroner. Økningen skyldes særlig prisstigningen som har vært i byggebransjen, som grunnet krigen i Ukraina har økt ytterligere.

– Regjeringen mener at offentlige penger må brukes enda bedre og smartere. Forrige regjering har vært for lite kritiske i hvordan de brukte fellesskapets penger, skriver kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

– Vi må finne frem igjen nøkternheten, spare penger, stoppe bygg og frigjøre penger man kan bruke på andre formål i samfunnet enn å bygge et enormt regjeringskvartal, sier finansministeren til rikskringkasteren.

>

Oversikten viser alle de planlagte byggene for det nye regjeringskvartalet. Regjeringen vil nå skrote bygg B og E. Illustrasjon: Team Urbis

Vil minimere rehabilitering

Regjeringens nye planer for regjeringskvartalet er derfor som følger:

  • Bygg B og E (byggetrinn 3) blir ikke bygget.
  • Minimum halvere kostnadene til rehabilitering av G-blokka (Finansdepartementet).
  • Regjeringen jobber videre med å kutte kostnadene ved ombyggingen av Ring 1.
  • Det jobbes med innretning og gjennomføring av tiltakene.

Byggingen av regjeringskvartalet er delt inn i tre ulike faser, byggetrinn 1, 2 og 3. Trinn 1 er for lengst i gang og i rute for innflytting i fjerde kvartal 2025, ifølge Statsbygg. Etter planen skal byggetrinn 2 begynne i 2023, og trinn 3 i 2025.

Regjeringskvartalet er tegnet av Team Ubris, som består av Nordic – Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario og NIKU.

Oslo vil stenge tunnelen

Regjeringen vil altså jobbe med å kutte kostnader ved ombygging av Ring 1. En av dem som ivrer for dette, er byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

– Regjeringskvartalet har vokst ut av alle proporsjoner. Dette ligger i hjertet av Oslo, det er helt avgjørende at vi blir lyttet til i denne saken, og det er bra at det nå skal gjøres mindre. En klok måte å kutte utgifter, og samtidig gjøre Oslo bedre, er å stenge Hammersborgtunnelen, som uansett må være stengt i tre år under byggearbeidene, sier byrådslederen til Aftenposten torsdag.

Hammersborgtunnelen er imidlertid ikke nevnt eksplisitt i regjeringens reviderte budsjett. Arbeidet med tunnelen skal etter planen starte i begynnelsen 2024 og vil vare frem til slutten av 2026.

Engasjert de Vibe

Også tidligere byplansjef i Oslo, Ellen de Vibe, engasjerer seg i spørsmålet om Ring 1s forbindelse til regjeringskvartalet.

«Staten hevdet i flere dokumenter at Y-blokken måtte rives på grunn av sikkerhetsrisikoen ved at Y-blokken lå over tunnelen», skrev hun i et innlegg hos Aftenposten nylig, hvor hun påpeker at nye trafikkanalyser viser at dette problemet kunne vært omgått.

«Gitt at staten rev Y-blokken for å sikre seg en sentral, lett tilgjengelig og bebyggbar tomt: Er det da riktig å gå videre med senking av Ring 1, hvis det ikke er nødvendig?», spør den tidligere byplansjefen.

>
>
>