Statsbygg-nei til NTNU-konkurranse

Statsbygg vil ikke ha arkitektkonkurranse om nytt KAMD-senter ved NTNU. – Det er noe i emning her som ikke taler i arkitekturens favør, sier NTNU-dekan Marianne Skjulhaug.

Statsbygg vil ikke ha arkitektkonkurranse om nytt KAMD-senter ved NTNU. – Det er noe i emning her som ikke taler i arkitekturens favør, sier NTNU-dekan Marianne Skjulhaug.

Portrett av Marianne Skjulhaug.

– Statsbygg kan vise til en historie og en arv der de har bidratt til å ta vare på arkitekturen og bygge fantastiske prosjekter. Men har det kanskje skjedd en endring, sier NTNU-dekan Marianne Skjulhaug.

Foto: Lena Knutli
>

NTNU har blitt kjent med at Statsbygg innstiller på å ikke gjennomføre arkitektkonkurranse for nybygget som er planlagt for KAMD, Senter for kunst, arkitektur, musikk og design, som en del av det store campussamlingsprosjektet i Trondheim.

– Det er vi selvfølgelig skuffet over. Det lå en forventning her som Statsbygg selv har etablert, sier Marianne Skjulhaug, dekan ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU.

I 2020 signerte Rambøll og C.F. Møller Architects en avtale om programmering og prosjekteringstjenester til campussamlingsprosjektet. Skjulhaug mener at det i Doffin-utlysningen fra 2020, som har gitt grunnlaget for prosjekteringsgruppen som er kontrahert i tidligfase, ligger i kortene at det skal komme flere konkurranser på delområder av prosjektet.

– Har Statsbygg vært dårlig til å kommunisere?

– Det kan jeg ikke si noe om. Men det er i hvert fall tydelig at arkitekturens vilkår er under press, sier dekanen.

– Etter at vi fikk signaler fra Statsbygg om at det ikke kom til å bli konkurranse var det dialog om mulighet til å likevel få det til. NAL var også engasjert og kom med mange gode forslag til fremgangsmåte. Men det har dessverre ikke ført frem, sier dekanen, som lurer på hvorfor ikke Statsbygg har kunnet forberede konkurranse i tide.

– For stor risiko

Når Arkitektnytt tar kontakt med Helga Melhus Loholt, Statsbyggs prosjektdirektør for NTNU campusutvikling, sier hun at det er blitt gjort en helhetlig vurdering, før hun viser til kommunkasjonsdirektøren for ytterligere kommentar.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, bekrefter at det ikke blir noen plan- og designkonkurranse for KAMD-senteret.

– Med det utgangspunktet vi har nå, med den framdriftsplanen som er for hele Campussamlingsprosjektet, ville det blitt en for stor risiko å sette i gang med noe så omfattende nå, sier Aschim.

Hun understreker samtidig at dette ikke utelukker konkurranser senere i prosjektet.

– Vi har en så stram ramme at vi har måttet prioritere å få ferdig byggeprogrammet, som skal være vedtatt i november 2022. Da er det rett og slett ikke tid til å gjennomføre plan- og designkonkurranse nå. Derfor har vi i stedet valgt å fortsette med gruppen som allerede er kontrahert, sier Statsbygg-direktøren.

>
Portrett

– Jeg skjønner at det kan oppleves som trist. Det er alltid spennende å få lov til å utforske mulighetene. Men det viktige er at vi får gjennomført prosjektet, og her er risikoen for å utfordre rammer og kostnader for stor, sier Hege Njaa Aschim i Statsbygg om KAMD-prosjektet på NTNU.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Prisen må ned

Nå er Skjulhaug redd for at man ikke får de gode idéene på bordet. For arkitekturutdanningen er også selve bygningene pedagogiske verktøy, påpeker hun.

– Vi ønsker oss bygg som legger til rette for eksperimentering, bygg som blir et laboratorium for utdanningene.

– Det at Statsbygg ikke vil ha konkurranse på et sånt byggeprosjekt sier kanskje noe om ambisjonene på arkitekturens vegne?

– Det er det jo nærliggende å tenke. Om ikke annet håper jeg at saken om KAMD kan bidra til utvikling av nye konkurranseformer, sier Skjulhaug.

Ifølge Skjulhaug har Statsbygg tidligere vært åpne og interessert i å undersøke ulike muligheter, og har også vært i dialog med NAL om forslag til fremgangsmåte.

Kort tid etter dette ble det likevel formidlet til NAL og NTNU at Statsbygg ikke anbefaler Kunnskapsdepartementet å gjennomføre arkitektkonkurranse, men heller videreføre kontraktene som er inngått i tidligfase.

– Ola Borten Moe har sagt tydelig ifra om at prisen på undervisningsbygg må ned. Hvis man skal greie det og fortsatt ivareta kvaliteten er det ekstra viktig å legge inn ressurser i planleggingsfasen og idéutviklingen. Her sitter Statsbygg i en nøkkelrolle, sier Skjulhaug.

– Taler ikke i arkitekturens favør

Dekanen er bekymret for hva utviklingen sier om arkitekturens vilkår i Statsbyggs prosjekter.

– Statsbygg kan vise til en historie og en arv der de har bidratt til å ta vare på arkitekturen og bygge fantastiske prosjekter. Men har det kanskje skjedd en endring, spør Skjulhaug, og viser til konflikten rundt Nordområdemuseet i Tromsø, hvor Statsbygg droppet å gjennomføre konkurranse, til tross for motstand både fra politikere, aktivster og NAL.

– Jeg tenker det er noe i emning her som ikke taler i arkitekturens favør. Vi trenger en åpnere diskusjon om hva arkitektur betyr og hvordan de beste resultatene skapes, som selvfølgelig svarer på alle rammebetingelser, både for fremdrift, kostnader og aller mest bærekraft, sier hun.

Oversiktsfoto av NTNU

Campussamlingen på NTNU er et av Statsbyggs største prosjekter noensinne.

Foto: Erik Børseth / NTNU Info

Forstår skuffelsen

– Jeg skjønner at det kan oppleves som trist. Det er alltid spennende å få lov til å utforske mulighetene. Men det viktige er at vi får gjennomført prosjektet, og her er risikoen for å utfordre rammer og kostnader for stor, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

– Hva består risikoen i?

– Vi har et stramt program, vi har lite tid og begrensede midler, og kan derfor ikke velge og vrake i fremgangsmåter. Vi er nødt til å følge etappeplanen. Men arkitekturen blir ikke borte, bedyrer Aschim.

– Er det ikke synd at man særlig i et bygg som skal romme arkitektstudenter ikke får utforsket mulighetene gjennom en arkitektkonkurranse?

– Jeg forstår skuffelsen over at man ikke kan velge den formen for konkurranse, også i forhold til hva bygget skal romme. Men risikoen er for stor, det ville utfordret hele resten av campussamlingsprosjektet. Men vi har flinke fagfolk inne og samlet sett vil det bli et fantastisk campus som vil trekke seg alle typer studenter.

Gjennomførbarhet vs. kvalitet

Da Arkitektnytt i januar intervjuet Aschim om Statsbyggs holdning til arkitektkonkurranser, sa kommunikasjonsdirektøren at gjennomførbarhet ikke prioriteres over kvalitet.

– Når vi har konkurranser på arkitekturtjenester er det aldri det at det skal være lett å gjennomføre som er styrende. Det er helt klart kvalitet som er viktig. At noe er lett å gjennomføre er ikke noe kriterium, sa Aschim den gang.

– Ifølge dekanen ved Arkitekturfakultetet ved NTNU har det ligget en forventning om at det skulle komme arkitektkonkurranse for dette prosjektet. Har dere lurt dem?

– På ingen måte. Vi samarbeider tett med NTNU om beslutninger, og dette samarbeidet er kjempeviktig for å få gjennomført hele dette gigantiske prosjektet. Det gjelder både når det gjelder utforming, men også framdrift og økonomi.

>
>
>