– Umulig for Statsbygg å ikke høre etter

Bygningsrådet i Trondheim går ut mot Statsbyggs planer for nytt KAMD-bygg ved Campus NTNU, men sender likevel forslaget ut på høring. – Umulig for Statsbygg å ikke høre etter, sier NTNU-professor.

Bygningsrådet i Trondheim går ut mot Statsbyggs planer for nytt KAMD-bygg ved Campus NTNU, men sender likevel forslaget ut på høring. – Umulig for Statsbygg å ikke høre etter, sier NTNU-professor.

Oversiktsbilde over forslag til nytt bygg i Trondheim

Bygningsrådet i Trondheim kommune mener KAMD-skissene til Statsbygg viser et for høyt og kompakt byggeprosjekt. De sender likevel forslaget ut på høring.

Foto: Statsbygg
>

Tirsdag denne uken møttes bygningsrådet i Trondheim kommune for å diskutere første byggetrinn av NTNUs store Campus-utvikling. Det såkalte KAMD-senteret, for utdanninger innen kunst, arkitektur, musikk og design, er planlagt i et 30.000 kvadratmeter stort nybygg bak Studentersamfundet.

Prosessen med nybygget har den siste tiden vakt oppsikt fordi byggherre Statsbygg ikke vil avholde en åpen plan- og designkonkurranse for prosjektet. I tillegg viser foreløpig skisser at bygget kan blir stort, opptil syv etasjer på det høyeste. Begge deler får politikerne i bygningsrådet til å reagere, melder Adressa denne uken.

 

Samlet politisk skuffelse

Avisen oppsummerer tirsdagens møte i bygningsrådet på følgende måte: «Politikerne mener planene til Statsbygg er for høyt, tett og massivt. De er bekymret for siktlinjene mellom hovedbygningen og byen, og de vil ikke ha noe sju-etasjers tårn rett bak Samfundet. Politikerne vil ikke tillate mer enn fem etasjer».

Varaordfører Mona Berger (SV), uttaler til Adressa at hun er utrolig skuffet over statsbygg og uttrykker skuffelsen kanskje klarest:

– Primærstandpunkt er at det burde vært sendt tilbake, men vi går med og sende forslaget ut for å høre innbyggerne sin mening, og vi håper virkelig at innbyggerne vil si sin mening. Forslaget om et tårn her rett ved hovedbygningen til NTNU er helt uaktuelt.

Også Marte Løvik (Sp) er skeptisk til forslaget. Hun har vært usikker på om dette var et forslag hun kunne støtte.

– Jeg er usikker på om dette tilfører byen det byen ønsker og om det til fører fagene det de ønsker. Her er det feil å bygge høyt. Siktlinjer er viktig. Det er viktig å ta hensyn til historien. Vi må bygge med kvalitet. Det betyr ikke bare hensyn til samspill mellom fagmiljøene, men også samspillet med byen er viktig. Dette er en fornuftig motstand som et universitet må tåle, sier hun til Adressa.

>
Portrett av varaordfører i Trondheim, Mona Berger

Varaordfører i Trondheim, Mona Berger (SV), er skuffet over Statsbygg i saken om KAMD-bygget ved NTNU.

Foto: Trondheim kommune

– Beviser feil valg

For Geir Brendeland, professor ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU, er vedtaket i bygningsrådet en gladnyhet. Han har vært en av de mest engasjerte kritikerne etter det ble kjent at Statsbygg ikke ønsket en åpen arkitektkonkurranse for KAMD-bygget.

– Dette er et utrolig sterkt og tydelig vedtak. Det understreker og beviser det et samlet arkitektmiljø har ment hele veien: Statsbygg har valg feil måte å gjøre dette på.

– Politikerne reagerer på størrelsen og høyden på bygget. Ville en arkitektkonkurranse virkelig løst det problemet?

– Absolutt. En konkurranse er den beste måten å vurdere hva tomten tåler og hvordan det kan tilpasses en historisk bebyggelse. Vi får den brede og grundige vurderingen som trengs når vi sliter med at for mye program er presset inn på en liten tomt.

En konkurranse vil også gi mange ulike svar, påpeker han.

– Selv om Manthey Kula, Helen & Hard eller Snøhetta hadde vunnet, ville nok ikke deres bidrag alene vært det ultimate svaret. I en konkurranse kan man alltid hente momenter fra ulike bidrag og sette sammen de beste løsningene.

 

– Umulig å ikke høre etter

Egentlig burde det derfor også vært gjort en konkurranse i to deler, hvor den første delen kunne utfordret selve programmet for bygget, mener Brendeland.

– En av grunnene til at jeg har valgt å engasjere meg så sterkt i dette, er for å redde prosjektet fra seg selv. Noe ble veldig feil i tidligfase da de besluttet å samle for mange funksjoner på akkurat denne tomten.

– Du vil egentlig ha én av bokstaven ut av KAMD-forkortelsen?

– Ja, det tenker jeg er naturlig og det finnes mange gode muligheter for å tenke nytt i 2022 rundt en programmering som ble satt i 2016. Etter denne ukens vedtak er jeg imidlertid optimistisk. Nå er det umulig for Statsbygg å ikke høre etter. De har frem til nå ikke vist mye evne til selvkritikk og heller ikke ønsket dialog. Hvis de mener alvor når de snakker om medvirkning, må de nå lytte til lokaldemokratiet i Trondheim.

– Men er ikke NTNU også selv litt skyldig her? Det var jo tross alt NTNU som ville samle så mange funksjoner på denne tomten?

– Jo, dette er komplekst og det er mulig at det ble tatt en del feile beslutninger av NTNU i tidligfase. Den konkurransen som ble avholdt tidlig gikk litt fort i svingene og ble også boikottet av store aktører fordi vilkårene var for dårlig. NTNU har heller ikke involvert nok sitt eget arkitektfaglige miljø da programmering og tomtevalg ble avgjort. Det er derfor vi sliter med dette i dag.

Statsbygg har tidligere svart på kritikken mot manglende arkitektkonkurranser for dette bygget. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim sa den gangen at det handlet om både framdrift og frykt for økte kostnader.

– Vi må gardere oss mot at vi ikke risikerer fremdriften og rammene for prosjektet som helhet. Dette handler ikke bare om tid, men er en helhetsvurdering innenfor de rammene vi har fått til rådighet og bevilgningene fra Stortinget. Nå må vi ha god fremdrift for å få i land et byggeprogram og en reguleringsplan, for så å kvalitetssikre prosjektet, sa Aschim den gangen.

Portrett av arkitekt Geir Brendeland

– Statsbygg ser ut til å mene at det er arkitektenes skyld at store byggeprosjekter går av sporet, mener arkitekt og professor Geir Brendeland.

Foto: Brendeland & Kristoffersen

Vil ha en større debatt

Brendeland synes også denne vårens debatt rundt KAMD-bygget har vært klargjørende for Statsbygg forhold til arkitektene. Han synes det har vært nyttig å se hvordan den statlige bedriften argumenterer og handler i saken.

– Statsbygg ser ut til å mene at det er arkitektenes skyld at store byggeprosjekter går av sporet. Det har sikkert skjedd enkelte ganger, men jeg er helt sikker på at det også har handlet om helt andre faktorer, som utfordringer med prosjektstyring, feil konseptvalg og dårlig tidligfase, sier han

I kjølvannet av denne saken er det derfor på tide med en debatt om hva samfunnet skal med arkitektene, mener Brendeland, som avslutter med et hjertesukk:

– Vi må spørre hvilke signaler Statsbygg sender til studentene våre etter dette. Egentlig kan man lese Statsbyggs argumentasjon som en devaluering av hele studiet – at det vi holder på med ikke er så viktig.

>
>
>