– Må bruke arkitektene på nye måter

Hvordan kan byggebransjen bli mer innovativ? Det koker blant startupene, men de store aktørene må ta mer risiko, var blant konklusjonene på Statsbyggs innovasjonsdag.

 Anders Fylling, Harald V. Nikolaisen og Cathrine Mørch fra Statsbygg under Statsbyggs innovasjonsdag på Nasjonalmuseet i mars 2023. Foto.

Statsbyggs (f.v.) Anders Fylling (direktør bærekraft og spesialfag), Harald V. Nikolaisen, (administrerende direktør) og Catrine Mørch (direktør digitalisering og utvikling) lanserer Statsbyggs nye innovasjonskonsept Byggboks, under innovasjonsdagen 2023.

Foto: Statsbygg
>

Innovasjon trengs, og det er viktig at vi samarbeider. Det var alle enige om på Statsbyggs innovasjonsdag, som torsdag ble avholdt på Nasjonalmuseet i Oslo, med representanter for alle ulike grener av byggebransjen til stede. 

Klimakrisen og den nye økonomiske virkeligheten er de to viktigste årsakene til at innovasjon trengs, sa Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen innledningsvis. Derfor var også Øystein Dørum, sjeføkonom i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) hentet inn for å fortelle om den økonomiske situasjonen.

Han avsluttet ganske dystert:

– For bygg og anleggsbransjen er ikke produktivitetsveksten bare lav, den er faktisk negativ, var meldingen fra Dørum. 

Også Dag O. Hessen var hentet inn for å advare om klima- og naturkrisens farer – men også for å advare mot at vi ikke må være naive teknologioptimister.

– Konsensus er fremskritt

Fredrik Barth fra Bergens-baserte Vill arkitektur var blant dagens mest inspirerende talere, og presenterte noen av kontorets høyst konkrete nyvinninger: Kubbegulv laget av avfall fra byggebransjen, og fiskehotell og spunt med gjenbruksstål fra Helge Ingstad-fregatten og annen maritim industri.

Etter foredrag og panelsamtale svarer Barth et klart og tydelig ja på at innovasjonsdagen gjør at vi kommer oss videre i riktig retning.

– I dag er det en felles konsensus om at vi faktisk har et problem. Det er ganske nytt. For åtte år siden snakket jeg om gjenbruk på en konferanse, og da gikk folk bare fra salen. Nå er det kjempeapplaus. Så det har skjedd masse, og det er bra, sier Barth.

>
Fredrik Barth, arkitekt i Vill arkitektur. Foto.

– Det er alltid noen i vår bransje som trekker bransjen videre, og i riktig vei. Men det er ikke så mange som faktisk går ut og gjør noe, med mindre de får godt betalt. Man har det ofte litt for komfortabelt når man får betalt for innovasjon, mener Vill-arkitekt Fredrik Barth.

Foto: Vill arkitektur

Ny sandkasse fra Statsbygg

På slutten av dagen lanserte også Statsbygg sitt nye innovasjonskonsept «Byggboks», en «sandkasse» som skal bidra til rask og effektiv innovasjon, og sikre at idéer fra næringen enklere kan meldes inn til Statsbygg. 

– Gjennom dette nye konseptet vil vi teste og pilotere, og dele resultater fortløpende, fortalte Catrine Mørch, direktør digitalisering og utvikling i Statsbygg.

Barth har tro på konseptet.

– Hvis dette kan være en mulighet for at vi kan melde inn de behovene og mulighetene vi ser, og få en aktør som Statsbygg til å være med på de løftene, så har det et fantastisk potensial. Vi har ikke noen sånne programmer å sammenligne med, så det er vanskelig å si på forhånd, sier Barth etter lanseringen. 

– Men du etterlyser mer vilje fra Statsbygg?

– Ja, og dette kan åpenbart sees som et vink i den retningen. Men innovasjon kan ikke bare være at alle andre skal gjøre det helt ferdig, og så er man snill hvis man kjøper den ferdige innovasjonen etterpå. Det er vi forbi nå. Vi må alle kjenne på det hastverket som vi strengt tatt har. Det kan være Obos, Statsbygg, det offentlige.

– Er andre arkitekter flinke nok?

– Det er alltid noen i vår bransje som trekker bransjen videre, og i riktig vei. Men det er ikke så mange som faktisk går ut og gjør noe, med mindre de får godt betalt. Man har det ofte litt for komfortabelt når man får betalt for innovasjon. 

Portrett av Hege Maria Eriksson, arkitekt og direktør for rådgivning og tidligfase i Statsbygg. Foto.

– Arkitektene besitter en utrolig kreativ kraft i en bransje som trenger det. Jeg håper og tror at vi ikke havner på sidelinja i det innovasjonsarbeidet, men tar plass i den utviklingen, sier Hege Maria Eriksson i Statsbygg.

Foto: Statsbygg

Statsbygg: – Arkitekter må jobbe på nye måter

Etter foredrag og lansering snakker vi også med Hege Maria Eriksson, arkitekt og direktør for rådgivning og tidligfase i Statsbygg.

– Det er bred enighet om at innvasjon trengs. Statsbygg kommer med et nytt initiativ, og som skal gjøre det lettere å få inn idéer fra bransjen, mens arkitektene etterlyser mer risiko fra aktører som Statsbygg. Ballen spilles altså fram og tilbake. Hva vil dere i Statsbygg ha fra arkitektene?

– Mye forskjellig! Arkitektene har sin kjernekompetanse, som potensielt kan spenne vidt. Og som det er blitt sagt her i dag, handler innovasjon også om hvordan man anvender kompetanse. Vill har brukt sin arkitektkompetanse til mye annet enn å  prosjektere, og det tenker jeg er til inspirasjon for flere. Vi må bruke arkitektkompetanse mer sammen med andre ledd i verdikjeden: leverandørindustrien, produktutviklerne, entreprenørene – og brukerne – og jobbe mer sammen med andre enn prosjekteringsgruppa, sier Eriksson.

Har ikke lagt godt nok til rette

Statsbygg kommer til å lage noen prosjekter hvor de ber arkitektene om å jobbe på andre måter og med andre deler av næringen, forteller hun.

– Er det en riktig modell at vi alltid fakturerer time for time? Det diskuterer hele bransjen, nå når stadig flere prosjekter gjennomføres i samspill. Entreprenørene kommer inn tidligere, men vi trenger arkitektene sterkere med i flere ulike former for samspill, der innovasjonen ofte skal skje. Og da er det ikke sikkert vi kan opprettholde time for time-regimet, men må tenke andre forretningsmodeller.

– Arkitektene besitter en stor kreativ kraft i en bransje som trenger det. Jeg håper og tror at vi ikke havner på sidelinja i innovasjonsarbeidet, men tar plass i utviklingen. Når arkitektene kommer sent inn blir de sittende og lage løsningen, men er ikke med og stiller spørsmålet om hva som er problemet. Mange arkitekter går glipp av veldig mye spennende arbeid, der den kreative kompetansen deres trengs. 

– Klarer dere i Statsbygg å legge godt nok til rette for dette?

– Antakeligvis ikke. Også vi gjør ofte ting sånn som vi har gjort det før. Men nettopp derfor tar vi dette initiativet nå, for å finne nye måter å komme oss videre. Vi er helt nødt til å jobbe annerledes med alle aktørene, for å løse problemene vi står overfor. Enten vi jobber med systemene, politikken, oppdragene vi får fra departementene, konkurranser eller prosjektutvikling, må vi bruke spekteret av muligheter vi har, og så må vi antakeligvis gjøre noe radikalt annerledes noen steder. Vi må lage et større handlingsrom både i og utenfor den vanlige produksjonen vår.

Portrettbilde av Knut Ramstad, partner og teknologileder i Nordic Office of Architecture. Foto

Det ville være naturlig at flere statlige aktører blir enda mer aktive når det gjaldt å ta risiko på innovasjonsprosjekter, mener Nordics Knut Ramstad.

Foto: Mads Vatne Ramstad

– Vilje til risiko

På innovasjonsdag var også Knut Ramstad, partner og teknologileder i Nordic Office of Architecture.

– Er du blitt noe klokere i dag? 

– For det første vil jeg si at det er utrolig viktig at partene i bransjen møtes på denne måten, all honnør til Statsbygg som tar initiativet til dette! I dag var det mange inspirerende innlegg, ett av de beste var etter min mening signert Vill arkitektur, som viser konkrete prosjekter og spennende konsepter. 

– I paneldebatten fikk jeg imidlertid følelsen av at dette har vi snakket om før, at vi nå alle må være mer handlingsorientert. Etter min mening er det viktigste man så vidt var innom her i dag er viljen til å ta risiko, jeg mener det er dette elementet som ofte står i veien for innovasjon. Vi kan utvikle gode løsninger, men uten større statlige eller private aktører som er villige til å ta en risiko og satse på uprøvd teknologi, så stopper det. Det opplever vi ofte. Der håper jeg Statsbygg vil ta en mer aktiv rolle.

– Det koker på innovasjonssiden

– Er Statsbygg for dårlige?

– Det er mange gode initiativer fra Statsbyggs side. De er jo såpass stor aktør at de virkelig kan gjøre en forskjell. Sertifisering av nye materialer, betong, metaller, gjenbrukselementer, tar veldig lang tid. Da kommer risiko-elementet inn, her er det  noen store aktører som må si: Ok, den risikoen er vi villig til å ta. Det ville være naturlig at flere statlige aktører blir enda mer aktive der. 

– Hva med det nye innovasjonskonseptet de har lansert i dag, Byggboks?

– Idéen er kjempegod. Vi ser at det er ekstremt mye innovasjon i byggenæringen. Ikke nødvendigvis fra the usual suspects, men mange startups, som ikke nødvendigvis har rot i byggebransjen, men som ser at potensialet er stort. For eksempel på ombruk, jeg har ikke tall på alle innovasjonsmiljøene med mange beslektede konsepter. Kanskje dette initiativet kan være med på å bringe miljøer sammen. Det koker på innovasjonssiden. Men hva som er mulig å få realisert, blir spennende å se.

>
>
>