Riksantikvaren med nye råd for solenergi på vernede bygg

Riksantikvaren har laget en ny veileder for solenergi, og etterlyser mer solinnovasjon i bransjen.

Riksantikvaren har laget en ny veileder for solenergi, og etterlyser mer solinnovasjon i bransjen.

En traktor foran en gammel gårdsbygning med solcelleanlegg på taket. Foto.
Foto: Tore Røbergshagen, Innlandet fylkeskommune
>

Hvordan ta vare på gamle bygg, men samtidig energieffektivisere? Det er Riksantikvaren som stiller spørsmål. 

En måte man kan gjøre det på, er ved hjelp av solenergi. Utviklingen innen solenergi går raskt, og selv om det å ta i bruk solceller på vernede bygg er nytt for både eiere og forvaltning, skal det være mulig med de riktige løsningene, mener riksantikvar Hanna Geiran.

– Solenergi på vernede bygg er nytt for både eiere og forvaltning, men det kan være mulig med de riktige løsningene, sier Geiran i en pressemelding.

>

Utvikle løsninger

– Vi mener at solenergibransjen har en jobb å gjøre med å utvikle løsninger som kan fungere enda bedre sammen med eldre bygninger. Vi har tro på at det er mulig, slik at flere eldre bygg kan få solenergianlegg i fremtiden, sier Geiran, som derfor etterlyser mer innovasjon og produktutvikling i bransjen.

Riksantikvaren vil oppfordre importører og produsenter til å kjøpe inn og utvikle løsninger som er godt tilpasset fredete og verneverdige bygninger.

Taket på Oslo rådhus, med solcelleanlegg. Foto.

Oslo Rådhus har fått installert solcelleanlegg på deler av taket, usynlig fra bakkeplan. De kan så vidt skimtes fra toppen av Akershus festning, hvis man ser nøye etter.

Foto: Alexandra Bråten, Rådhusets forvaltningstjeneste

Best tegnet på flate tak

Direktoratet har i den forbindelse laget en ny veileder for solenergi, med sju råd om solenergianlegg på eksisterende bygninger. 

Alle som eier eller forvalter en større bygningsmasse bør kartlegge sine takflater og fasader for å vurdere potensialet for solenergianlegg, mener Riksantikvaren. Samtidig er det viktig å vurdere konsekvensene: Undersøk hvordan solenergianlegget vil påvirke opplevelsen av bygget eller miljøets arkitektoniske og kulturhistoriske verdier, og husk at det er et søknadspliktig tiltak, skriver direktoratet, som også understreker betydningen av et godt samarbeid mellom eier og forvaltningen.

Bygg med flate tak er visuelt best egnet for solenergianlegg, påpeker Riksantikvaren. På småhus med saltak kan solcelletakstein egne seg dersom det ikke er kulturhistoriske verdier knyttet til selve taktekkingen. Størrelsen på taksteinen er tilpasset bygningens skala og dimensjonering, og det blir samsvar mellom taket og resten av bygningen.

Ticonbygget, sett fra Strømsø torg i Drammen. Foto.

På Strømsø torg i Drammen har det gamle Sparebankbygget fra 1962 fått nye fasadeplater med integrerte solceller.

Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Anbefaler andre tiltak først

Eiere bør først gjøre tiltak for å redusere energibehovet, før muligheten for solenergianlegg blir utredet, mener Riksantikvaren. Varmepumpe, temperaturstyring, tetting, varevinduer og etterisolering viktige tiltak å vurdere og gjennomføre først.

Det er også viktig å undersøke om solenergianlegget faktisk er klimavennlig. Velg en produsent som kan gjøre rede for klimagassutslipp og naturressursforbruk, og som kan gi en fremstilling av total besparelse av energi og klimagassutslipp over beregnet levetid, heter det i veilederen.

Veilederen er utarbeidet av Riksantikvaren, med en referansegruppe bestående av  Byantikvaren i Stavanger Hanne Windsholt, André Korsaksel fra Byantikvaren i Oslo, Nils Anker fra Viken fylkeskommune og Lars Petter Bingh fra Statsbygg.

Hele veilederen for solenergianlegg på eksisterende bygninger kan leses her.

>
>
>