Spacemaker skifter ham: – Skal kunne brukes i alle faser av byggeprosessen

Hittil har KI-drevne Spacemaker konsentrert seg om tidlig fase av byggeprosjekter. Nå skifter selskapet navn, og tilfører programvaren flere designfunksjoner.

Hittil har KI-drevne Spacemaker konsentrert seg om tidlig fase av byggeprosjekter. Nå skifter selskapet navn, og tilfører programvaren flere designfunksjoner.

Portrettfoto av Carl Christensen, leder for Autodesks Unified Design-Group. Sort-hvitt.

– Det vi ønsker er selvfølgelig å tilføre mer funksjonalitet, men også være verdifullt i flere situasjoner, sier Carl Christensen i Autodesk Forma, som Spacemaker nå bytter navn til.

Foto: Autodesk
>

Spacemaker går nå gjennom et hamskifte, og blir til Autodesk Forma. Det norske selskapet som jobber med kunstig intelligens (KI) ble i 2020 solgt til Autodesk, men har siden den gang eksistert som et eget produkt. Nå er altså integrasjonen med Autodesk total.

Programvaren til Spacemaker har hittil gjort det mulig for utviklere, arkitekter, byplanleggere og ingeniører å jobbe sammen, ved hjelp av KI, i samme program for å optimalisere potensialet til en utviklingstomt, spesielt i tidlig fase av planleggingen.

>

Sømløs kobling

– Hva er nytt i Autodesk Forma, sammenliknet med tidligere versjon av Spacemaker?

– Det vi har gjort nå, i et langsiktig perspektiv, er å lansere et produkt som er bygget for å kunne utvikles over tid. Forma skal kunne brukes i alle faser av byggeprosessen, og ikke bare i boligbygg, men kontor, infrastruktur, vann og så videre, sier Carl Christensen, leder for Autodesks Unified Design-Group.

Dette syns imidlertid ikke i funksjonaliteten allerede nå.

– Umiddelbart har man fått flere muligheter til å uttrykke seg designmessig, og lagt inn mer tegnefunksjonalitet, gjennom konseptuell 3D-tegning, der Spacemaker har vært ganske enkelt i formspråket. I tillegg kommer en sømløs kobling til Revit som gir mange nye muligheter, sier Christensen, som var blant gründerne som startet Spacemaker.

Forenkling gjennom automatisering

Med Forma tilbyr Autodesk nå en komplett ende-til-ende-løsning for bygningsdesign, fra tidlig planlegging til design i Revit. Automatiseringer og KI-drevet innsikt skal forenkle utforskning av designkonsepter, begrenser repeterende oppgaver og hjelpe til med å evaluere miljøkvaliteter rundt en byggeplass.

– Hvordan vil de nye funksjonene påvirke arbeidshverdagen til arkitekter?

– På kort sikt vil Forma tilby det samme som Spacemaker har gjort, som har hatt stor verdi for arkitektene. Det vi ønsker er selvfølgelig å tilføre mer funksjonalitet, men også være verdifullt i flere situasjoner, sier Christensen, og utdyper:

– Vi vil at arkitekter skal kunne bruke Forma også når man trenger å uttrykke seg mer formmessig, eller går inn i en mer detaljert fase. Vi tror at når man får veldig mye mer informasjon om forutsetninger og konsekvenser, så kan man også ta Forma med seg lenger inn i prosessen, sier Christensen.

Demonstrasjon av programvaren til Autodesk Forma. Foto.

Slik ser Autodesk Forma ut i bruk.

Foto: Autodesk

Holder igjen i KI-revolusjon

– Det har vært mye snakk om fremskrittene som er gjort innen kunstig intelligens den siste tiden. Hvordan har dette preget arbeidet deres med Forma?

– Det har skjedd veldig mye med de tekniske forutsetningene bare de siste månedene. Det er vi veldig klar over, og vi jobber aktivt med den nye teknologien. Men det vi ønsker med Autodesk, er å være en garantist for at alt blir helt presist når man faktisk bygger i den virkelige verden. Vi vil være helt sikre på at brukerne kan stole på de resultatene som kommer.

– Så dere tar et lite forbehold med tanke på den helt nyeste KI-teknologien?

– Ja, vi ønsker å kunne hjelpe bransjen og kundene våre til å bruke den nye teknologien, men vi er veldig opptatt av at de må kunne stole på den. I den digitale verden gjelder det litt andre spilleregler, og mye ser veldig imponerende ut. Men når det faktisk skal bygges må vi være helt sikre på at det faktisk blir bedre byer av det. Det er der vi legger fokuset. 

>
>
>