AHO får kritikk for midlertidige ansettelser

Tidligere og nåværende lærere ved AHO mener ledelsen ved skolen gir et feilaktig bilde av skolens midlertidige ansatte, skriver Morgenbladet.

Tidligere og nåværende lærere ved AHO mener ledelsen ved skolen gir et feilaktig bilde av skolens midlertidige ansatte, skriver Morgenbladet.

Flere nåværende og tidligere midlertidig ansatte ved AHO forteller om år etter år med korte, midlertidige kontrakter. De forteller også om såkalt «lufting», der man etter en viss tid er uten jobb i en periode, for å unngå krav om fast stilling. Foto: Jarmund/Vigsnæs Arkitekter

>

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har tidligere fått kritikk fra Kunnskapsdepartementet for økende bruk av midlertidige ansettelser. Hele 31 prosent av organisasjonen har en midlertidig stilling. Gjennomsnittet i sektoren ellers er til sammenlikning 13 prosent.

Til Arkitektnytt sa avtroppende rektor Ole Gustavsen i desember at det er krevende å få «de beste» arkitektene som lærere i faste stillinger fordi det er vanskelig å kombinere en travel praksis med en krevende undervisningsstilling.

Også viserektor for forskning Lise Amy Hansen mener de mange midlertidige stillingene skyldes at skolen hyrer inn «fremragende og utøvende arkitekter og designere» fra bransjen, og at «disse vil veldig gjerne være hos oss, men de ønsker ikke nødvendigvis å ha fast ansettelse».

Vil ha fast stilling

Flere nåværende og tidligere midlertidig ansatte Morgenbladet har snakket med forteller om år etter år med korte, midlertidige kontrakter. De forteller også om såkalt «lufting», der man etter en viss tid er uten jobb i en periode, for å unngå krav om fast stilling.

– Undervisning er noe helt annet enn praksis og forskning. Mange av oss elsker å undervise, og vi ønsker oss selvfølgelig faste stillinger, sier en kvinne avisen har snakket med. Hun ønsker ikke å stå fram med navn, av frykt for represalier og for å miste arbeidsmuligheter i fremtiden.

Den høye bruken av midlertidige ansatte skyldes ifølge skolens årsrapport for 2019 at det har vært ledige stillinger som det har tatt tid å ansette folk i.

– De fleste i min situasjon ønsker seg selvfølgelig fast stilling, med den forutsigbarheten og sikkerheten det gir, sier en annen anonym arkitekt, som mener ledelsen gir et skjevt bilde av virkeligheten når den skyldes på en omorganiseringsprosess.

>

Rektor Ole Gustavsen sier at skolen jobber «systematisk og målrettet» for å redusere midlertidigheten ved institusjonen, og at hovedregelen nå er at stillingene som blir lyst ut, er faste eller åremålsstillinger. Foto: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Kultur som henger igjen

– Jeg har selv blitt luftet, og det føles selvfølgelig ikke kult for de som har vært på Arkitektur- og designhøgskolen over lang tid, sier Kai Reaver, som har vært ansatt fra semester til semester siden 2012, men er nå på en fireårskontrakt som doktorgradsstipendiat.

Reaver tror bruken av midlertidige kontrakter og luftig er en kultur som henger igjen fra da AHO var en mindre skole.

– Da jeg begynte som student i 2006, var den en liten skole som besto av praktiserende arkitekter og timelærerne deres. Siden den gang har skolen vokst til å bli en helt annen type institusjon, med mange ulike fagområder, ikke minst med like stort opptak på både arkitektur og design med mye tverrfaglig praksis og forskning, sier han.

Voksesmerter

At skolens vekst byr på utfordringer i alt fra ansettelsesspørsmål til plasshensyn har Arkitektnytt skrevet om tidligere.

– Vekst i seg selv er ikke egentlig viktig for oss, men for å drive en akademisk institusjon på høyt nivå må man være av en viss størrelse, sa Gustavsen til Arkitektnytt i forbindelse med skolens 75-årsjubileum i høst.

Til Morgenbladet sier Gustavsen nå at skolen jobber «systematisk og målrettet» for å redusere midlertidigheten ved institusjonen, og at hovedregelen nå er at stillingene som blir lyst ut, er faste eller åremålsstillinger. Han avviser imidlertid at skolen spekulerer i bruk av midlertidige stillinger, og hevder at såkalt lufting av ansatte ikke er noe som benyttes.

>
>
>