AHO kjemper for nye studieplasser

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo opplever økende søkertall. Samtidig kjemper skolen politisk for muligheten til å vokse videre.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo opplever økende søkertall. Samtidig kjemper skolen politisk for muligheten til å vokse videre.

Foto av AHO

Arkitekturutdanningen ved AHO er landets mest populære, og skolen opplever en økning i antall søkere.

Foto: AHO
>

Mandag denne uka startet Stortingets behandling av Utsynsmeldingen, som ble lagt fram i mars i år av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Meldingen skal stake ut regjeringens politikk for å dekke framtidens kompetansebehov.

I den forbindelse kjemper Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) en politisk kamp for muligheten til fortsatt vekst i studietilbudet. Regjeringen foreslår å halvere tilskuddet per nye studieplass. Samtidig opplever skolen et økende antall søkere og arkitekturstudiet er i 2023 Norges mest populære.

Rektor ved AHO, Irene Alma Lønne, mener halveringen vil frata skolene muligheten til å utvikle seg og vokse.

Det blir umulig å opprette nye studieplasser uten at det går utover kvaliteten på undervisningen. Da vil ikke vi kunne holde tritt med et økende behov for arkitektur- og designfaglig kompetanse i samfunnet, men kun bli værende på status quo, sier Lønne til Arkitektur.

>

Rektoren påpeker også at endringen treffer mindre utdanningsinstitusjoner som AHO ekstra hardt.

– Målet er å gi autonomi til universiteter, slik at de selv kan gjøre prioriteringer knyttet til finansiering. Men alle våre studieplasser tilhører samme finansieringskategori, så vi har ikke mulighet til å være fleksible og omdisponere. Sånn sett er institusjoner som vår litt oversett i Utsynsmeldingen, forklarer hun.

Rektor Irene Alma Lønne

Rektor Irene Alma Lønne ved AHO mener mindre institusjoner er oversett i Utsynsmeldingen.

Foto: AHO

– Problematisk å kutte i finansieringen

Når AHO nå leverer innspill til høringen, har de en rekke bransjeorganisasjoner med seg på laget: Norske arkitekters landsforbund, Norske landskapsarkitekters forening, Arkitektenes fagforbund og Arkitektbedriftene samt designbransjenettverket IxDA, har alle kommet med innspill i forbindelse med den forestående høringen i Stortingets utdanningskomité. De advarer alle mot å begrense skolens muligheter til å utvide med nye studieplasser fremover.

– I møte med de store utfordringene som Utsynsmeldingen riktignok påpeker – klima, energieffektivisering og miljømessig og sosial bærekraft – har det vært viktig for oss å understreke arkitektfagets rolle i utformingen av de nødvendige løsningene i fremtiden, sier Kai Reaver, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

– Vi har de siste ukene fått god dialog med de ulike partiene i utdanningskomiteen om det problematiske aspektet ved å kutte i finansieringen av fremtidige studieplasser i arkitektur og design. Vi håper nå at komiteen finner en god løsning som gjør at institusjonene får mulighet til å skalere utdanningen i takt med kompetansebehovene, sier Reaver.

Bilde av Kai Reaver

– Det har vært viktig for oss å understreke arkitektfagets rolle i utformingen av de nødvendige løsningene i fremtiden, sier NALs fagsjef Kai Reaver.

Foto: Norske arkitekters landsforbund

– Spiller en viktig rolle

AHO håper nå at forslaget endres slik at det vil være mulig å øke antall studieplasser ved høyskolen med full finansiering.

– Vi tror på at våre fag spiller en viktig rolle i den omstillingsprosessen vi står overfor med det grønne skiftet. Vi kan bidra direkte til mye av det kompetansebehovet som skisseres opp i Utsynsmeldingen, om det være seg transformasjon, bærekraftig og sosial byutvikling, håndtering av risiko knyttet til klimaendringer eller kompetanse innen tjeneste- og interaksjonsdesign, sier Lønne.

Utsynsmeldingen behandles i Stortinget fram til 25. mai.

>
>
>