Arkitektstudiet ved AHO i toppen

Kun bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger har større konkurranse om plassene enn arkitektutdanningen ved AHO, viser årets søkertall.

Kun bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger har større konkurranse om plassene enn arkitektutdanningen ved AHO, viser årets søkertall.

Populære studieplasser: AHO er fremdeles helt i toppen av landets mest ettertraktede skoler, målt i antall søkere per plasser. Foto: Geir Dokken/Statsbygg

>

Hele 1120 førstevalgsøkere konkurrerer nå om de 60 plassene til arkitektstudiet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), noe som gjør skolen til det nest-mest attraktive studiet i Norge, målt i konkurranse om plassene. Arkitektutdanningen ved høgskolen har i år 18,7 førstevalgsøkere per plass.

– Årets søkertall viser at vi er på vei tilbake til normalen. Vi ser at mange søker seg til utdanninger som vil gi dem gode jobbutsikter når de er ferdige å studere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra Regjeringen.

Liten nedgang

Tallene fra Samordna opptak viser at AHO til sammen har 1399 førstevalgsøkere fordelt på 140 plasser på skolens tre studier (arkitekt, design, landskapsarkitekt). Det totale antallet søknader AHO har mottatt er 3917, og blant førstevalgsøkerne er 671 av dem kvinner og 449 av dem menn.

De gode tallene til tross, årets søkertall byr etter to rekordår på en liten nedgang for AHO. I fjor søkte hele 1577 studenter om plass ved skolen som førstevalg, en oppgang fra 2020 på 14,4 prosent. I år synker tallet med 11,3 prosent.

>

233 kvinner og 135 menn kjemper nå om de 100 plassene ved arkitektstudiet ved NTNU i Trondheim. Foto: Eirik Refsdal/Wikimedia Commons

Flere studiesteder

Også flere arkitektstudier befinner seg høyt oppe på årets liste. Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det et lavere antall førstevalgsøkere fordelt på flere studieplasser, noe som gir et snitt på 3,7 søkere per plass. 100 plasser er planlagt og 368 kommende studenter har søkt seg til Trondheim til høsten, av disse 233 kvinner og 135 menn.

Ved landskapsarkitekturstudiet på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås kjemper 155 førstevalgsøkere nå om 40 plasser. 118 av dem er kvinner, 37 er menn. Ved samme skole har 76 søkere søkt om 35 plasser ved studiet Byggeteknikk og arkitektur.

Målt i antall førstevalgsøkere er det i år siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) som topper søkerlistene, tett etterfulgt av rettsvitenskap ved universitetene i Oslo og Bergen.

Søknadstallene for Bergen arkitekthøgskole (Bas) er ikke med på oversikten fra Samordna opptak.

>
>
>