Færre søkere til arkitektur

23 prosent færre søkere har arkitektur ved AHO som førstevalg. Likevel mener rektor Irene Alma Lønne at tallene er «fantastiske». 

23 prosent færre søkere har arkitektur ved AHO som førstevalg. Likevel mener rektor Irene Alma Lønne at tallene er «fantastiske». 

Irene Alma Lønne, rektor ved AHO, gleder seg over økning i søkertall på landskap. Samtidig opplever skolen 23 prosent nedgang i søkere som har arkitektur på førsteplass. 

Foto: Torgeir Holljen Thon
>

Fredag formiddag slippes tallene fra Samordna opptak. Her kommer det blant annet frem at det i år var 872 søkere som hadde arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) som førstevalg. 

I fjor var det 1133 med AHO på den samme førsteplassen. Nedgangen er dermed på 23 prosent. I tillegg er nedgangen på søkere med AHO på listen, uansett plassering, gått ned med rundt 20 prosent. 

AHO-rektor Irene Alma Lønne mener likevel tallene kan omtales som fantastiske. 

– De er fantastiske fordi vi generelt har veldig høye søkertall, selv om arkitektur har nedgang. Totalt sett har vi 14,5 søkere per studieplass. Det er veldig høyt i norsk sammenheng. 

– Men nedgang på 23 prosent med førsteplassøkere og 20 prosent nedgang totalt, lyder ikke helt fantastisk? 

– Nei, det er riktig. Vi vil ikke si at det går ufattelig godt, når arkitektur har nedgang. Det er selvsagt synd at våre arkitektursøkere blir færre. Samtidig er det vanskelig å si at man er utilfreds når vi har så mange søkere per studieplass.

>

Uvisst hva nedgangen skyldes

Hva skyldes så denne nedgangen? Lønne understreker at hun ikke har sett tall fra andre skoler, men at hun har sett den samme nedgangen i en årrekke. Årets nedgang er imidlertid mer markant og AHO vil nå undersøke bakgrunnen for tallene. 

Hun gjør følgende kvalifiserte gjetning: 

– Nedgangen kan skyldes konjunkturene i byggebransjen. Det kan også handle om naturlige svingninger mellom skolene. Vi har opplevd offentlig kritikk det siste året. Blant annet om det legges nok vekt på bærekraft i undervisningen. Selv om vi mener å ha svart godt på det, kan det påvirket tallene. Men vi mener AHO er et selvfølgelig valg for dem som vil jobbe for en sosialt og klimamessig bærekraftig framtid.

Landskap populært

Rektor Lønne setter også veldig stor pris på at førstevalgssøkere til landskap/urbanisme har gått opp. Hun ser det blant annet i sammenheng med utviklingen av den felles mastergraden ved UIT – Norges arktiske universitet i Tromsø. 

– Landskap og urbanisme er kunnskapsfelt som samfunnet har stort behov for i fremtiden. Det er flott å se at ungdommen også ser ut til å ha oppdaget dette og at de tenker det er fint å gå inn i landskapsfaget fra arkitekturen og den kunstneriske side, og ikke bare den naturvitenskapelige siden ved NMBU. 

– Hvorfor ser vi denne økningen i landskapsøkere? 

– Landskapsarkitektur har klart å være mer synlig i diskusjonen om hva som trengs av kompetanse i «det grønne skiftet». Når det skrives så mye om at arkitekter ikke skal bygge i fremtiden, så er det kanskje noen ungdommer som lurer på hvorfor man skal bli arkitekt og ikke landskapsarkitekt. Kanskje er det slik at rammene for arkitektur endrer seg så drastisk at det påvirker ungdommens valg. 

– Hva betyr egentlig søkertallene for dere?

– De har stor betydning for vår relevans overfor myndighetene. Høye tall betyr også at vi tilbyr noe som er relevant for ungdom som ønsker seg utdannelse. Når de siden skal ut i jobb er det også viktig å vise til at de har gått på en skole med gode søkertall. 

Foto av AHO

Landskapsarkitektur ved AHO blir stadig mer populært. 

Foto: AHO

Mer mangfold ved AHO

Samtidig med tallene fra Samordna opptak offentliggjør også AHO egne mangfoldstall fra 2022 og 2023. Skolen har siden 2021 jobbet for å øke andelen søkere blant annet fra de østlige bydelene i Oslo. De ser en økning i antall søkere på rundt 10 prosent fra disse bydelene fra 2022 til 2023, og tolker det som en effekt av en kampanje de kjørte i 2022 mot disse områdene. Det var totalt 79 søknader fra områdene Stovner, Furuset og Sinsen i 2023. Tall fra 2024 er ikke klare ennå. 

– Vi har flinke studenter i dag som vi er veldig fornøyde med. Samtidig trenger samfunnet og bransjen arkitekter fra hele mangfoldet i befolkningen. Det arbeidet har vi begynt på og vi gleder oss over at de siste tallene viser at vi har gjort fremskritt, sier Lønne. 

Bilde av Emma Nilsson, rektor på BAS

Rektor Emma Nilsson mener det er synd at færre studenter fra land utenfor EU/EES søker seg til arkitekthøgskolen i Bergen.

Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

Ned i Bergen og Trondheim

Bergen arkitekthøgskole (BAS) melder om 233 søkere til 30 plasser på førsteåret, noe som er litt lavere enn året før, men på nivå med antallet søkere før pandemien da skolen så en økning i antall søkere.

Til 4. året (med andre ord innkommende studenter som søker 2 år med mastergrad ved BAS) har skolen i år 39 søkere.

– Vi har samlet sett færre søkere på grunn av nedgang i søkere fra land utenfor EU/EES, noe vi tolker som en effekt av at disse nå må betale for utdanning i Norge. Det er synd fordi de studentene bidro med viktige erfaringer og perspektiver både i undervisningen på BAS og i arkitektur generelt, sier rektor ved skolen, Emma Nilsson.

Dekan Sara Brinch ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim er også bekymret for nedgangen av internasjonale søkere til universitetet. Ved NTNU har arkitektur 359 søkere med faget som førstevalg til sine 84 planlagte studieplasser, noe som betyr 4,3 førstevalgsøkere per plass. Tallene er en nedgang på 10 prosent fra 2023.

– Vi er svært fornøyde med søkertallene til både toåring og femårig master i arkitektur. Dette er populære studier og vi har en stabil søkermasse med jevne tall og små svingninger, uavhengig av konjunkturtendenser. Bekymringa vi har når det gjelder søkertall, er den drastiske nedgangen i søkere til de internasjonale studieprogrammene våre, som er et resultat av innføringen av studieavgift for studenter utenfor EU, sier Brinch til Arkitektur.

>
>
>