Frykter kutt i studieplasser vil gi kommunekaos

Utdanningsinstitusjonene ber ministerne Ola Borten Moe og Sigbjørn Gjelsvik stanse utfasing av studieplasser for planleggere. «Statsbudsjettet struper bærekraftig planlegging i distriktene» er beskjeden.

Utdanningsinstitusjonene ber ministerne Ola Borten Moe og Sigbjørn Gjelsvik stanse utfasing av studieplasser for planleggere. «Statsbudsjettet struper bærekraftig planlegging i distriktene» er beskjeden.

Bygning og parkanlegg på NMBUs campus

Utdanningsmiljøet ved NMBU er bekymret for virkningene av et kutt i studieplasser for planleggere.

Foto: NMBU/Håkon Sparre
>

Årets statsbudsjett legger opp til et kraftig kutt i antall studieplasser for planleggere, samtidig som fagmiljøet roper om et akutt behov for denne kompetansen i distriktene. I et debattinnlegg opprinnelig publisert i Nationen med tittelen «Statsbudsjettet struper bærekraftig planlegging i distriktene», går de tre lederne ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Camilla Martha Ihlebæk, Kristine Lien Skog og Eva Falleth ut mot forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (begge Senterpartiet).

Ihlebæk er professor i folkehelse og leder ved institutt for folkehelsevitenskap; Lien Skog er leder for institutt for by- og regionplanlegging og Falleth dekan ved Fakultet for landskap og samfunn og professor i by- og regionplanlegging ved NMBU. Nå frykter de at færre planleggere skal gjøre det vanskeligere å løse omstillingen til mer bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging og utvikling av gode lokalsamfunn.

>

Dekan Eva Falleth ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU er en av fagpersonene som ber Regjeringen snu.

Foto: NMBU

Koster kommunene dobbelt

Kommunene er gitt et stort ansvar for å skape god samfunnsutvikling og undersøkelser viser at kommunene sliter med å rekruttere nok planleggere til å løse de oppgavene de er tildelt. Dette rammer de minste kommunene hardest.

Dessuten koster kompetanseutfordringene kommunene dobbelt, forklarer artikkelforfatterne.

«Mangel på kompetanse hindrer den nødvendige planleggingen. Samtidig må kommunene bruke penger på å kjøpe tjenester hos private aktører istedenfor å utvikle egen kompetanse. Av den grunn gjorde Stortinget et anmodningsvedtak om å styrke planleggingsutdannelsen. Dette vedtaket har begrunnet universitetenes, KS og departementets arbeid med å styrke utdanningen ved flere utdanningsinstitusjoner», skriver de i debattinnlegget.

Kompetanse og distriktsutvikling henger sammen, skriver artikkelforfatterne, og ber forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik om å snakke sammen.

Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

- Vil skape store utfordringer

I et brev til Borten Moe og Gjelsvik datert 12. oktober, henvendte Falleth seg sammen med dekan Marianne Skjulhaug ved NTNU og AHO-rektor Irene Alma Lønne til ministrene med følgende budskap: «I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 6. oktober, foreslås det at 72 studieplasser innenfor offentlig planlegging lagt til studieprogrammene by- og regionplanlegging, fysisk planlegging og arkitektur og design fases ut ved NMBU, NTNU og AHO. Dette er studieplasser som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett våren - «Utdanningsløftet 2020». Det første opptaket av studenter var høsten 2020. Forslaget i statsbudsjettet 2023 er en fullfinansiering for tre opptak (2020, 2021 og 2022), men deretter at disse studieplassene ikke videreføres fra opptak 2023. Finansiering av påbegynte studieløp i 2022 foreslås fullført.»

Her peker de også på kommunens ansvar for planlegging etter plan- og bygningsloven, og at utfasingen av studieplasser dermed vil skape store kompetanse- og kapasitetsutfordringer i kommunene.

>
>
>