Ny master på Kongsberg

I høst åpner masterstudiet i arkitektonisk lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Studentene på arkitektonisk lysdesign får nå for første gang mulighet til å ta mastergrad i Norge.

Foto: Ingvild Stokka
>

Fra og med høsten 2023 vil Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilby en fleksibel masterutdanning innen arkitektonisk lysdesign ved studiested Kongsberg.

– Dette har vi jobbet med i mange år og det var på høy tid, sier Are Røysamb som er faggruppeleder for Architectural Lighting Design, på Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved universitetet.

– Likeverdig situasjon

For første gang tilbys mastergrad i lysdesign i Norge. Lysdesign-studiet på Kongsberg ble opprettet som et kandidatstudium i 2005 og ble bachelor i 2008. Miljøet samarbeider tett med Kungliga Tekniska Högskulan i Stockholm, Hochschule Wismar i Tyskland og ved Aalborg Universitet i Danmark som alle har tilbudt mastergrader. Sammen arrangerer skolene konferansen Light Symposium, som høsten 2024 vil arrangeres på Kongsberg.

­– Hvorfor har dere hatt behov for masternivå også på USN?

– Utdanningen burde være på masternivå fordi de uteksaminerte skal samarbeide med landskapsarkitekter, arkitekter, interiørarkitekter og ingeniører og de har alle mastergrad, så vi har hele tiden sett at vi også burde opp på det nivået hvis det skal bli en likeverdig situasjon. Mange tar dagskurs og lignende som en form for etterutdanning, men det er fint å kunne gi en ordentlig kunnskapsbasert, akademisk videreutdanning.

>

Are Røysamb har master i urbanisme og er programkoordinator for det nye masterprogrammet.

Foto: USN

Undervises på engelsk

Arkitektonisk lysdesign er et felt innen arkitektur, urbanisme, design, ingeniørfag og helse. Studiet er i all hovedsak rettet mot lysdesignere, men det er også mulig for ingeniører, arkitekter, designere og andre som ønsker økt kompetanse innen arkitektonisk lysdesign å kvalifisere seg for opptak. I tillegg kreves to års relevant erfaring.  

– Vi skal også lyse ut enkeltemner, slik at du ikke må ta en hel mastergrad og følge den, men også kan fordype deg i enkeltemner. Vi har blant annet to-tre enkeltmoduler om bærekraftig bruk av lys, forteller Røysamb.

Søkere fra hele verden vil ha mulighet til å delta på studiet, og undervisningsspråket vil dermed foregå på engelsk. Til høsten er emnene som tilbys Lighting design innovations, Lighting design methodology, methods, and processes – design thinking. Studiet kan tas ved siden av jobb og er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. 

– God belysning er viktig

– Vi har gitt studiet tilnavnet Light and Lighting for Life. Dette refererer til at lys og belysning står sentralt for menneskelig helse, trivsel og velvære; vi ønsker å bidra til et fortsatt biologisk mangfold og minimere negative lys-påvirkninger på økologiske systemer; og vi ønsker levende og bærekraftige byer hvor folk trives, der vi kan tilrettelegge for aktivitet og sosial interaksjon også i de mørke årstidene, sier Røysamb.

På Kongsberg samarbeider lysdesign også tett med optometri, landets eneste optikerutdanning. Sammen arrangerer de Kongsberg Vision Meeting hver høst.

– God belysning er viktig og vi mennesker påvirkes i stor grad av lysforholdene rundt oss. Lysdesign handler om persepsjon – hvordan vi oppfatter verden rundt oss. Det kan være en relevant innfallsvinkel i den pågående diskusjonen om hva som er pent og stygt, og kanskje har vårt fagmiljø noe å bidra med her, sier Røysamb.

>
>
>