ROM utlyser masterstipend

ROM for kunst og arkitektur har opprettet et eget stipend på 50 000 kroner, i forbindelse med sitt 20 årsjubileum i 2025.

ROM for kunst og arkitektur har opprettet et eget stipend på 50 000 kroner, i forbindelse med sitt 20 årsjubileum i 2025.

Gjertrud Steinsvåg. Foto.

– Vi har gjort utlysningen veldig åpen, for vi er veldig nysgjerrige på hvem som er interessert i dette spørsmålet, sier Gjertrud Steinsvåg, daglig leder i ROM for kunst og arkitektur.

Foto: ROM for kunst og arkitektur
>

– I første omgang søker vi én person som vil motta stipend til å skrive master med arkitektur og sted som fagområde, og med fokus på ROMs egen historie, i forbindelse med vårt 20 årsjubileum i 2025, forteller Gjertrud Steinsvåg, daglig leder i ROM for kunst og arkitektur. 

Hun forteller at de ikke er ikke interessert i å grave i arkiver og undersøke sin egen historie isolert, men heller alt som har skjedd parallelt, sett opp mot ROMs historie.

>

Bredt omfang

– Dette er jo noe nytt for oss, og vi er veldig spente på hva dette kan bli. Det vet vi ikke enda, men vi ser helt klart at ROM-stipendet har potensial til å stimulere til å skriftliggjøre det svært brede omfanget av fag og prosjekter som ROM arbeider med, sier Steinsvåg videre.

Stipendet er på 50 000 kroner og deles ut til ett enkelt prosjekt. Søknadsfristen er satt til 15. desember 2023.

– Og så håper vi at det er et potensial for et slikt stipend, slik at det kan bli flere stipender med flere innfallsvinkler med årene, sier Steinsvåg.

ROM for kunst og arkitektur. Foto.

ROM for kunst og arkitektur ønsker å kartlegge institusjonenes påvirkning gjennom de siste 40 årene.

Foto: ROM for kunst og arkitektur

Historien om arkitekturformidling er udokumentert

Galleri Rom ble opprettet i 1986 og Institutt for romkunst ble etablert i 1989. Disse ble i 2005 slått sammen til det som er ROM for kunst og arkitektur idag. 

Et poeng med stipendet er, ifølge Steinsvåg, å kartlegge institusjonenes påvirkning gjennom de siste 40 årene.

– Vi har gjort utlysningen veldig åpen, for vi er veldig nysgjerrige på hvem som er interessert i dette spørsmålet, om hvordan arkitekturdiskursen og arkitekturformidlingen er blitt formet eller ført av ROM, fra 1986 og frem til i dag.

«Historien om arkitekturformidling i Norge de siste 40 årene er enda ikke dokumentert og analysert. ROM for kunst og arkitektur søker derfor en ambisiøs masterstudent som ønsker å skrive masteroppgave om tverrfaglig arkitekturformidling i Norge i perioden 1985 – 2025 med utgangspunkt i historien til Galleri Rom, Institutt for romkunst og ROM for kunst og arkitektur», skriver ROM selv, i utlysningen.

Utlysningen kan leses i sin helhet her.

>
>
>