Vil ha mer arkitektur i skolesekken

Hvordan kan arkitektur best formidles til norske skoleelever? Med et nytt pilotprosjekt skal Rom for kunst og arkitektur og Trondhjems arkitektforening bidra til å få mer arkitektur og design med i Den kulturelle skolesekken.

Hvordan kan arkitektur best formidles til norske skoleelever? Med et nytt pilotprosjekt skal Rom for kunst og arkitektur og Trondhjems arkitektforening bidra til å få mer arkitektur og design med i Den kulturelle skolesekken.

Tre båtbyggere over en trebåt

I DKS-produksjonen «Båten og mennesket» får skoleelever en innføring i hvordan tradisjonell båtbygging.

Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken
>

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at skoleelever rundt om i landet får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Kunstnere, forfattere og musikere reiser rundt fra skole til skole og opptrer, arrangerer workshops og holder presentasjoner.

Nå vil Kulturtanken, etaten som var ansvar for DKS, ha mer arkitektur oppi skolesekken, i samarbeid med Rom for kunst og arkitektur og Trondhjems arkitektforening (TAF).

– Den kulturelle skolesekken har en enestående mulighet til å være et første møte med kunst- og kulturuttrykk. Arkitektur er noe vi forholder oss til hele tiden, og som har stor innvirkning på livet vårt. Å kunne være med og utvikle de første refleksjonene rundt dette ser jeg på som en ekstremt verdifull mulighet, sier Kyrre Bjørkås, som er fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken og er selv utdannet billedkunstner.

Workshops og fabulering

Kulturtanken har nå gitt Rom og TAF i oppdrag å arrangere DKS-Lab, et fem dagers «laboratorium» hvor målet er å utvikle prosjekter som kan gi barn og unge innblikk i arkitektur, design og stedsutvikling. Målet med prosjektet er å komme fram til produksjoner som kan brukes i DKS, og reise rundt omkring i landet og gi skoleelever større forståelse for arkitektur og design.

– Dette er på mange måter en stor satsning på formidling av arkitektur og design til barn og unge, og en mulighet for arkitekter og designere å løfte fram problemstillinger og få perspektiv fra barn og unge på det de holder på med, sier Trygve Ohren er fagansvarlig hos Rom og deres prosjektleder på DKS-Lab.

Ohren ser for seg at opplegget kan være alt fra workshops hvor man undersøker noe romlig til samtaler hvor man fabulerer rundt betydningen av byutvikling. Det er viktig at barn skjønner at deres perspektiv på disse tingene er verdifullt.

>
Portrett

– Samarbeidet med Rom og Trondhjems arkitektforening er et forsøk på å ta DKS-bab-modellen vi fikk nasjonalisert i fjor og se om den kan være en fruktbar måte å formidle arkitektur og design, sier Kyrre Bjørkås i Kulturtanken.

Foto: Lars Opstad

– Ambisiøs og utopisk ordning

DKS-Lab startet opp i fjor, som et initiativ som skal som et initiativ der små og mellomstore regionale kunstinstitusjoner over hele landet er vertskap for en årlig residency for utvalgte kunstnere, som får mulighet til å utvikle sine individuelle prosjekter som forhåpentligvis kan ende med skolebesøk og DKS-turné. Prosjektet er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken

– Samarbeidet med Rom og Trondhjems arkitektforening er et forsøk på å ta DKS-Lab-modellen vi fikk nasjonalisert i fjor og se om den kan være en fruktbar måte å formidle arkitektur og design.

DKS er en ambisiøs og utopisk ordning, mener Bjørkås, der man har dårlig tid til å formidle noe veldig viktig for folk som egentlig holder på med noe helt annet, nemlig skole.

– Men jeg tror det kan åpne noen dører for dem som opplever det. Kanskje få til en måte å tenke på som kan ringle videre for både barna og ungdommene.

Portrett

Trygve Ohren fra Rom for kunst og arkitektur vil ha arkitekter med på å utvikle måter å formidle arkitektur til skoleelever.

Foto: Privat

Vil ha nyutdannede

– I dag er det inne i læreplanen at elevene skal lære om arkitektur og design, men ofte føler lærerne at de ikke har nok kompetanse på dette feltet. Det kan gjøre at det blir nedprioritert, eller at man ikke får inn dagsaktuelle problemstillinger, sier Ohren, som ellers jobber i Nøysom arkitekter.

DKS-Lab-ordningen åpner opp for alle som har idéer til noe barn og unge kan være med på. Det trenger heller ikke være en ferdig idé, påpeker Ohren.

– Poenget med laben er at ideene skal utvikles, så man trenger ikke kjenne til systemet og formatet fra før, det blir man veiledet i.

– Hvordan tror du interessen for å være med på dette er blant arkitekter?

– Det er vanskelig å si, det er derfor vi vil ha denne piloten. På kunstfeltet er DKS attraktivt, honoraret man får for å være med på en turné kan være en viktig del av en kunstnerøkonomi. For arkitekter som jobber på et større arkitektkontor er det nok annerledes. Dette vil nok være mest tiltrekkende for de som jobber på små kontorer eller er nyutdannet, eller kanskje til og med fortsatt studenter, sier Ohren.

Hvem som helst kan søke om å være med, og deltagelse i DKS-Lab er honorert med 25 000 kroner. Søknadsfristen er 20. april.

>
>
>