Birger Øistein Heyerdahl

Svart hvitt portrett foto av Birger Øistein Heyerdahl.
Foto: Privat

Birger Heyerdahl døde 28. oktober etter lang tids sykdom, 78 år gammel. Vi minnes en kjær venn, en god og lojal kollega, og en formsikker og dedikert arkitekt.

Birger var en av partnerne i Arkitektskap i 15 år før han i 2000 etablerte Heyerdahl Arkitekter AS sammen med sin kone Ilse Hofland. Birger hadde da skapt en prosjektportefølje knyttet til trafikkanlegg og infrastruktur: veier, gater, bruer, tunellutforming, kollektivanlegg og bymøbler. Han hadde også etablert et nytt nettverk av samarbeidspartnere.

Arkitekter setter spor etter seg, dyktige arkitekter setter minneverdige spor. Birger har satt mange minneverdige spor etter seg, både bokstavelig talt og i overført betydning – spor som vil stå i lang tid – i mange generasjoner.

Det er et overveldende antall prosjekter som kunne trekkes fram, Heyerdahl Arkitekter hadde en liste på over 60 prosjekter med spennende oppgaver over hele landet. I samarbeidet med Norconsult og Aas Jacobsen utviklet Birger seg til å bli en av de mest anerkjente infrastruktur-arkitektene i landet.

Vi vil nevne Nordenga bru over sporområdene på Oslo S. Et markant hvitt landemerke som binder sammen den gamle byen med den nye – Grønland med Barcode og Bjørvika. Vi må også trekke fram opprustning av Kirkeveien og Frogner Plass i Oslo som var kandidat til Vakre Vegers Pris i 2006. Og vi kommer ikke utenom reklamefinansierte Bymøbler for Oslo kommune / Sporveien som resultat av to konkurranser i 2000 og 2002. Alle nye holdeplasser etter dette er tegnet av Heyerdahl Arkitekter. Alle som reiser kollektivt i Oslo har sittet på en benk og stått under et letak designet av Heyerdahl arkitekter.

Enda to prosjekter bør nevnes særskilt; Drammensbrua og Rådhusplassen i Oslo. Begge har lang historie og har stått noen år, men de holder seg godt og det er fint å minnes Birger gjennom disse to prosjektene. De viser hans store spennvidde og at han behersket både detaljer og store grep på en overbevisende måte.

Utvidelsen / ombyggingen av Drammensbrua (E18) ble påbegynt i Arkitektskap i 1999 med en 1. premie i en innbudt konkurranse. Birger ledet det arbeidet og fullførte det med Heyerdahl Arkitekter i 2007. Her kom Birger til sin rett i en meget krevende oppgave. Den er løst som et helhetlig arkitekturverk. Detaljering og materialbruk virker sammen. Den tunge og massive konstruksjonen ble forvandlet til en ganske smekker linje i elvelandskapet. Han fikk endret søylekonstruksjonene på eksisterende bru og etablerte runde søyler på hele bruforløpet. I tillegg er undersiden utformet slik at det reflekterer vannspeilet i elveløpet og blir spill levende. På kveldstid understrekes konstruksjonene med punktbelysning. Drammenserne kaller nå brua «smykket rundt Drammens hals» – ikke noe dårlig kallenavn på en motorveibru. Prosjektet ble belønnet med Drammen kommunes byggeskikkspris i 2007.

Det andre prosjektet som vi vil framheve som minneverdig er Rådhusplassen i Oslo.

Arkitektskap vant i 1993 en innbudt konkurranse om utforming av plassen. Birger var ansvarlig for prosjektet som besto av utforming av plassgulvet, beplantning og belegg, belysning og utforming av trasé for trikken. Birger gjorde noen grep som løftet prosjektet til å bli prisverdig og som var svært vanskelig å få realisert. De bastante mastene til kjøreledningene står «midt i veien». Han prosjekterte en lampe i den nedre delen av mastene som forvandlet disse til noe lett og nytt. I kveldslyset gir lampene mastene en ny dimensjon, de står ikke lenger «midt i veien», men «viser vei» og bidrar til en annen skala på plassrommet.

Birger fikk Kulturministerens pris «beste design 1996» for disse lampene, overrakt av Åse Kleveland personlig.

Disse to prosjektene viser hvilken spennvidde det var i oppgavene som Birger løste på elegant vis. De viser også Birgers gjennomføringskraft og evne til å holde fast på vesentlige intensjoner gjennom hele design- og byggeprosessen, og de viser arkitektens ledende rolle i et bredt samarbeid med de tekniske fagene.

Heyerdahl Arkitekter AS ble i 2020 solgt til Norconsult og Birger skulle gradvis trappe ned sitt virke. Slik gikk det ikke.

I tillegg til praksisen i Heyerdahl Arkitekter var Birger formann (leder) i Oslo Arkitektforening 1993–1994, han har vært jurymedlem oppnevnt av NAL i en rekke konkurranser, vært sensor på AHO og holdt foredrag i ut- og innland.

Birger var sosial, men aldri påtrengende. Han hadde humor, vi ble så glad i dette underfundige smilet som så ofte lå på lur. Med sitt lune vesen ble han et naturlig midtpunkt for oss som tilhørte 1967-kullet fra AHO. Vi møttes ofte. Birger ble navet i våre samlinger, det var han som tok initiativ og holdt kontakten med oss alle, noen ganger møttes vi rundt om i landet, men som oftest de siste åra var samlingene på Birger og Ilses hytteparadis på Holsfjellet.

Våre tanker går til Ilse og familien.