Bjart Mohr

Portrett av Bjart Mohr utendørs. Foto.
Foto: Elsebeth Heyerdahl-Larsen

Arkitekt Bjart Mohr tegnet fem rådhus, tre museumsbygg og to kunstgallerier i tillegg til skoler og kontorbygg. Han er mest kjent for Holmsbu billedgalleri som er fredet som et eksempel på fremragende nyere norsk arkitektur. Han var 97 år da han døde 18. september 2023. Hans mor, Elna Mohr, var musikkpedagog og faren, Hugo Lous Mohr, en sentral kunstmaler som blant annet utførte takmaleriet i Oslo domkirke.

Professor Sven Oluf Sørensen og Bjart Mohr var begge sønner av betydelige malere som tilhørte samme krets. Professor Sørensen var drivkraften bak reisingen av Holmsbu billedgalleri og Vinje biletgalleri. Hans far, maleren Henrik Sørensen, hadde lenge to faste baser: Holmsbu på Hurumlandet om sommeren og Vinje i Telemark tidlig på høsten. Billedgalleriet består av renskårne kubiske volumer. Uttrykket er enkelt, nesten arkaisk. Vinje biletgalleri er – i likhet med Holmsbu billedgalleri – utstyrt med fremragende kunst, finansiert og gitt til allmennheten av Sven Oluf Sørensen. De to kvalitetsbygningene er variasjoner over samme tema, begge galleriene viser malerier av Henrik Sørensen og hans krets.

Mohrs museumsbygninger omfatter Hol bygdemuseum, Hallingdal Folkemuseum på Nesbyen, pluss Sigdal og Eggedal Bygdemuseum, en sluttet kube i to etasjer, fjernt fra skiftende motestrømninger, den kan minne om Holmsbugalleriet. Bjart Mohrs herredshus for Vestby kommune sto ferdig i 1958. Så fulgte rådhusene i Søndre Land (1966), Ås (1973), Oppegård (1980) og Nord-Aurdal (1981).

Bjart Mohr var et varmt og svært kunnskapsrikt menneske. De personlige egenskaper viste seg i hans sobre arkitektur: fornuftige planløsninger, klare volumer og en søken etter et tidløst uttrykk. Han tegnet 20 eneboliger. Mohrs egen bolig på Slemdal er blant de mest minneverdige fra 1970-tallet.